Angle down Atgal

Trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių at­mi­ni­mo ir pa­ger­bi­mo ak­ci­ja

Bir­že­lio 14 d. 12 val. skve­re prie Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vyks at­mi­ni­mo ak­ci­ja, ku­rio­je bus skai­to­mos trem­ti­nių ir po­li­ti­nių ka­li­nių pa­var­dės, pa­mi­nė­ti jų li­ki­mai.
 

Gedulo ir vilties dienos renginių programa

Birželio 13 d. (pirmadienis)

16 val. knygos „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 m.tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“ pristatymas bei Gedulo ir vilties dienos minėjimas Venclauskių namuose-muziejuje, Vytauto g. 89.

Birželio 14 d. (antradienis)

11.59 val. visuotinė tylos minutė skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės.

12–20 val. tremtinių ir politinių kalinių atminimo ir pagerbimo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“ skvere prie Šiaulių miesto savivaldybės.

13 val. Gedulo ir vilties dienos minėjimas prie geležinkelio rampos. Dalyvauja Šiaulių kultūros centro choras „Tremtinys“ (vad. Romualdas Pečeliūnas), Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos liaudies instrumentų orkestras (vad. Regina Vaišnorienė), Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos vaikinų choras.

14.30 val. koncertas „Skriski, skriski Lietuvėlėn“ Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Dalyvauja Šiaulių pučiamųjų orkestras (meno vad. ir dirig. Sigitas Vaičiulionis, dirig. Gediminas Brūzga), Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vad. ir vyr. dirig. Linas Balandis).

17 val. šv. Mišios už žuvusius laisvės gynėjus Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje.

Parodos, iniciatyvos

Iki rugpjūčio 1 d. vyksta spaudinių paroda „Skaudūs istorijos puslapiai nepamirštami“ Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Spindulio“ filiale, Spindulio g. 5.

Birželio 6–30 d. literatūrinė paroda „Gedulo ir vilties diena: tremties liudijimai“ Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, Aido g. 27.

Birželio 14– liepos 1 d. literatūrinė paroda „Išgyvenę istoriją“ Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filiale, Energetikų g. 7.

Birželio 14 d. 12.10 val. viktorina apie trėmimo laikotarpį Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Rėkyvos filiale, Energetikų g. 7.

Parengta pagal ŠKC informaciją

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite