Angle down Atgal

Trečiadienį – Panevėžio miesto savivaldybės tarybos posėdis

Rugsėjo 23 d. 9 val. vyks nuotolinis Savivaldybės tarybos posėdis. Darbotvarkėje numatyta svarstyti 23 klausimus.

1. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. 1-42 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (A. Meškauskienė).

2. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2020–2022 metų socialinės ir ekonominės plėtros programų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 1-43, pakeitimo (A. Meškauskienė, A. Puodžiūnienė).

3. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo (A. Meškauskienė).

4. Dėl pritarimo Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2019 metų ataskaitai (A. Meškauskienė, A. Puodžiūnienė).

5. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą ir įgaliojimo pasirašyti paskolos sutartį (A. Meškauskienė, G. Paškauskienė).

6. Dėl leidimo vykdyti viešąjį pirkimą „Akustinių sienučių statybos darbo projekto parengimas ir rangos darbai pagal techninį projektą „Panevėžio miesto gatvės (būsimos Šiaurinės) dalies (nuo Pramonės g. iki Smėlynės g.) statyba (3 etapas)“ ir Administracijos direktoriui pasirašyti sutartį (D. Linkonas).

7. Dėl sutikimo likviduoti UAB Panevėžio pirtį (J. Leipus, R. Servienė).

8. Dėl važiavimo nustatytais maršrutais reguliaraus susisiekimo autobusais 2020 m. lapkričio 1–2 dienomis (J. Leipus, R. Servienė).

9. Dėl pritarimo Paramos teikimo sutarties sudarymui (J. Leipus).

10. Dėl žemės sklypų pirkimo ir įgaliojimo suteikimo (S. Glinskis, V. Baublienė).

11. Dėl Panevėžio miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo (S. Glinskis, N. Tamonienė).

12. Dėl pritarimo projekto „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis Panevėžio miesto savivaldybėje“ teikimui Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti, įgyvendinimo ir projekto dalinio finansavimo (L. Bareikienė, D. Lauruškienė).

13. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 1-332 pripažinimo netekusiu galios (G. Voveriūnaitė-Kaminskienė).

14. Dėl Savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 1-183 „Dėl Savivaldybės biudžetinių kultūros ir meno įstaigų teikiamų mokamų paslaugų ir prekių antkainio kainoraščių patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo (A. Čeponienė, I. Vaičikauskaitė).

15. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. 1-331 „Dėl Vietinės rinkliavos už komercinius renginius nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. 1-20-21 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (A. Čeponienė, I. Vaičikauskaitė).

16. Dėl klasių (grupių) skaičiaus neformaliojo vaikų švietimo mokyklose 2020–2021 mokslo metams nustatymo (D. Šipelis, V. Taučius).

17. Dėl Savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-421 „Dėl Atlyginimo už Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose teikiamą neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (D. Šipelis, V. Taučius).

18. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis Savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir švietimo pagalbos įstaigose, pareigybių skaičiaus patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-14 pripažinimo netekusiu galios (D. Šipelis, A. Gabrėnienė).

19. Dėl Savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-361 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-311 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo (D. Vadluga, R. Rimšienė).

20. Dėl Savivaldybės būsto (duomenys neskelbtini) pardavimo (D. Vadluga, R. Čiurlienė).

21. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo pagal patikėjimo sutartį Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centrui (D. Vadluga, J. Petrauskė).

22. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. 1-32-26 ,,Dėl Savivaldybės tarybos nuosavybės teise valdomų naujų žemės sklypų nuomos tvarkos ir nuomos sutarties formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (S. Glinskis, N. Tamonienė).

23. Dėl sutikimo atlikti inžinerinių tinklų statybos ir rekonstravimo darbus Panevėžio miesto savivaldybės panaudos sutartimi valdomame žemės sklype (S. Glinskis, R. Vegienė).

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite