Angle down Atgal

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kadencija įpusėjo: kaip sekėsi dirbti Antikorupcijos komisijai?

Jau praėjo daugiau nei dveji šios kadencijos metai. Ką politikams pavyko pasiekti ir ko ne? Kaip jie vertina praėjusius metus? Kokius tikslus kelia likusiam kadencijos laikotarpiui? Į šiuos ir kitus klausimus paprašėme atsakyti Tarybos komitetų bei komisijų pirmininkų. Interviu su Antikorupcijos komisijos pirmininku Arvydu Pėšina.

Pristatykite, prašau, ką veikia jūsų vadovaujama Antikorupcijos komisija, kokios yra jos pagrindinės funkcijos?

Remiantis Vietos savivaldos įstatymu, savivaldybės taryboje sudaryta Antikorupcijos komisija. Daugelis žmonių mano, kad ši komisija savivaldybėje ieško korupcijos. Tačiau taip nėra. Nustatyti, kur yra ir ar yra korupcija, yra teisėsaugos funkcijos. O Antikorupcijos komisija užsiima korupcijos prevencija – t. y. siekia, kad ne tik korupcijos savivaldybėje nebūtų, bet nebūtų net ir sąlygų jai pasireikšti. Taip pat ši komisija stebi korupcijos prevenciją savivaldybėje, siekia kurti korupcijai atsparią aplinką, didinti antikorupcinį sąmoningumą, šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos riziką, stebėti, kad savivaldybei priklausančiose įmonėse ir įstaigose būtų kuriama korupcijai nepalanki aplinka. Komisija turi dar daugiau funkcijų, su kuriomis išsamiau galima susipažinti internetiniame savivaldybės puslapyje: www.ukmerge.lt.(Taryba/Komitetai ir komisijos/ Antikorupcijos komisija).

- Antikorupcijos komisijoje dirba ne tik rajono savivaldybės tarybos nariai, bet ir seniūnaičiai, savivaldybės administracijos darbuotojai. Kurie žmonės įeina į Antikorupcijos komisijos sudėtį?

Antikorupcijos komisijoje dirba devyni žmonės. Be manęs, komisijos pirmininko, Darbo partijos frakcijos nario, dirba pirmininko pavaduotojas Kazys Grybauskas (Lietuvos socialdemokratų partija), mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Valdas Kersnauskas (Visuomeninis rinkimų komitetas „Tavo Ukmergė“), savivaldybės administracijos atstovai: Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas teisei Rimas Jurgilaitis ir Personalo, civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Bagdonavičienė, taip pat Tvarkų-Šlapių seniūnaitijos seniūnatis Vytas Kromelis, Šventupės seniūnaitijos seniūnaitis Vytautas Adolfas Marčauskas ir Taujėnų seniūnaitijos seniūnaitė Rasa Miliuvienė.

- Papasakokite gyventojams, kaip konkrečiai dirba jūsų vadovaujama komisija – kaip jus pasiekia svarstytini klausimai? Kaip dažnai susirenkate, kaip ilgai užtrunka komisijos posėdžiai?

Paprastai į posėdžius Antikorupcijos komisija renkasi vos ne kas mėnesį. 2020 metais įvyko 10 posėdžių, 2021-aisiais – 9. Komisijos posėdžius dažniausiai siejame su rajono savivaldybės tarybos posėdžiais, nes reikia aptarti Tarybai teikiamus sprendimus. Posėdžiuose taip pat aptariame einamuosius klausimus, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pateiktus dokumentus, seminarų medžiagą, gyventojų skundus - jei tokių yra. Tačiau svarbiausias mūsų darbas – aptarti antikorupciniu požiūriu keliančius abejonių Tarybos sprendimų projektus. Padiskutuojame, aptariame ir, jeigu nutariame, kad klausimas taisytinas, rajono vadovams siūlome, kaip šį sprendimą reiktų koreguoti ar keisti. Posėdžiai paprastai trunka apie valandą. Kadangi kalbamės konstruktyviai, nenaudodami laiko tuščioms kalboms, sprendimai priimami greitai.

- Kokie, jūsų nuomone, svarbiausi ir išskirtiniai Antikorupcijos komisijos per pastaruosius daugiau nei dvejus metus nuveikti darbai? Kokie tikslai ir pokyčiai buvo pasiekti?

Tarybai teikiamų sprendimų nagrinėjimas yra įprasta šios kadencijos Antikorupcijos komisijos praktika. Mes visada domimės įkainių už paslaugas kaita, teikiamų apdovanojimų dydžiais ir pan. Stebime, kaip jie keičiasi ir kodėl. Reikia pasidžiaugti, kad šiais atvejais mes daug darbo neturime – greitai ir išsamiai į mūsų paklausimus pateikiami atsakymai, todėl klausimai apsvarstomi greitai ir be didesnių diskusijų. Bet mūsų darbe kartais pasitaiko ir neįprastų klausimų ar problemų. Stengiamės gauti atsakymus į klausimus ir tokiais atvejais.

Kalbant apie nuveiktus darbus, galiu pasakyti, kad jų daug, todėl labai neišsiplėsiu. Galiu paminėti tik keletą iš jų. Vienas svarbiausių pasiekimų – rajono biudžetinės įstaigos pagaliau sukūrė savo antikorupcijos sistemą, taip pat - su daugiabučių namų renovacija susiję klausimai.

Nežiūrint jau įprastų Tarybos sprendimų projektų aptarimo, didelis komisijos darbas laukė 2020 metų vasaros pradžioje. Savivaldybėje buvo gautas gyventojų skundas dėl daugiabučio namo renovacijos. Kadangi renovacijos eigos problemos buvo žinomos jau seniai, nutarėme nuodugniai pasidomėti, kaip gi tai vyksta. Paaiškėjo, kad renovaciją administruojančioje UAB „Ukmergės butų ūkis“ šiuo darbu užsiimdavo tik vienas žmogus, o daugiabučius Ukmergėje renovuodavo daugiausiai tos pačios įmonės, kurios vietoje 7-8 mėnesių, skirtų renovacijai, ją vykdydavo 2-3 metus. Keletą metų gyventojams tekdavo gyventi kaip kare – „apkasuose“. Vienu žodžiu, susidūrėme su betvarke. Po komisijos posėdžių, situacijos nagrinėjimo, pasiūlymų UAB „Ukmergės butų ūkis“ pateikimo, padėtis pasikeitė į gerą. Atsakomybė už renovacijos eigą buvo patikėta kitam darbuotojui, su renovacija susijusiais klausimais ėmė rūpintis ne jis vienas, o keli žmonės, atsirado ir naujos įmonės, kurios greitai ir kokybiškai renovuoja mūsų daugiabučius. Šia problema dar sykį domėjomės ir šiais metais. Padėtis ir pokyčiai renovacijos eigoje komisiją tenkina. 

Taigi, pokyčiai vyksta. Įvairių politikų ir savivaldybės atstovų nuomone, padėtis antikorupcinėje veikloje labai pagerėjo. O ateityje planuojame pasidomėti, kaip korupcijos netolerancija ugdoma rajono ugdymo įstaigose.

- Ar įsiklausoma į Antikorupcijos komisijos narių nuomonę, ar vykdomi jūsų priimti sprendimai?

Kartais kolegos iš kitų savivaldybių padejuoja, kad neatsižvelgiama į Antikorupcijos komisijų rekomendacijas, apsunkinamas jų darbas, o komisijos nariai ignoruojami. Norėčiau pasidžiaugti, kad pas mus taip nėra. Nei iš savivaldybės administracijos, nei iš politikų – jokių trukdžių ar kliūčių nesulaukiame, visos mūsų rekomendacijos vykdomos. Galiu pateikti ir tai iliustruojančių pavyzdžių. Tai ir jau minėta daugiabučių namų renovacijos eigos kaita, taip pat susitarimas, kad Tarybos posėdžiams nebus teikiami papildomi klausimai. Juk būtent jie vėliau ir sukeldavo daugiausia diskusijų. Galima daryti išvadą, kad į tinkamai parengtas rekomendacijas ar pasiūlymus tinkamai ir reaguojama.  

- Jei rajono gyventojas, perskaitęs jūsų pateiktą informaciją, norėtų kreiptis su konkrečiu prašymu į jūsų vadovaujamą komisiją, kaip jis tai galėtų padaryti?

Kiekvienas gyventojas, turėdamas nusiskundimų ir matydamas ar žinodamas korupcijos apraiškų tikimybę, visuomet gali kreiptis į kompetentingas institucijas. Savivaldybės interneto svetainėje pateikiama informacija kur kreiptis - apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galima informuoti STT, savivaldybės administracijoje už korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimą yra atsakingas Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas teisei R. Jurgilaitis, o už antikorupcinę veiklą rajone – rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje www.ukmerge.lt.

- Kas šiame jūsų darbe sunkiausia ir reikalauja daugiausiai laiko, energijos?

Daugiausia laiko ir energijos reikalauja pasiruošimas posėdžiui. Kadangi savo komisijos posėdžius paprastai rengiame prieš Tarybos komitetų posėdžius, per savaitgalį tenka išanalizuoti visus pateiktų sprendimų projektus. Pagal poreikį reikia parengti pasiūlymus, rekomendacijas, kurios vėliau pasiūlomos aptarti ir papildyti komisijos nariams. Jie pateikia galutinį variantą. Aš pats pastoviai domiuosi antikorupcinėmis naujovėmis šalyje, stebiu, kas šioje srityje naujo.

- Ačiū už pokalbį.

Kalbino Daiva Zimblienė, Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja

********************************************************************************

  • Ukmergės rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija – taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, renkama ketveriems metams.
  • Taryba sudaro 25 įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinkti savivaldybės bendruomenės atstovai – savivaldybės tarybos nariai.
  • 2019 m. balandžio 16 d. į pirmąjį posėdį susirinko 2019–2023 m. kadencijos savivaldybės taryba. Mero regalijos įteiktos tiesiogiai išrinktam merui Rolandui Janickui.
  • Ukmergės rajono savivaldybės taryboje 2019–2023 m. kadencijai yra sudaryti 6 komitetai:  Biudžeto ir ekonominės plėtros, Kaimo ir aplinkosaugos, Kontrolės, Savivaldybės ūkio, Sveikatos ir socialinės paramos, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų ir 2 komisijos: Antikorupcijos, Etikos.
  • Komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi tarybos, mero sprendimai. Tarybos narys privalo būti vieno, be Kontrolės komiteto, komiteto nariu. Komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. Savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės komitetą įeina vienodas visų tarybos narių frakcijų ir tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Sudarant kitus komitetus laikomasi proporcingo daugumos ir mažumos atstovavimo principo.
comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite