Angle down Atgal

Siekiame gyventi švariau? Nuotekas būtina tvarkyti tinkamai

Savivaldybės, vandentvarkos, aplinkosaugos specialistai, susitikę Radviliškio rajono savivaldybėje, diskutavo apie tinkamą nuotekų tvarkymą. Gegužės mėnesį Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, tikrinanti, kaip gyventojai jungiasi prie centralizuotų nuotekų tinklų, jau apsilankė individualių gyvenamųjų namų rajone prie senųjų Radviliškio miesto kapinių, Karčemų kaime.

Ateityje planuojama pasiekti visus Radviliškio miesto mikrorajonus, Kutiškius, apimti Šeduvos aglomeraciją. Darbo grupės nariai lanko gyventojus, kurių būstams yra sudaryta galimybė, bet jie nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų, tikrina, kaip gyventojai tvarko nuotekas, ragina juos prijungti savo būstus prie nutiestos centralizuotos sistemos.

Lauko tualetams ir savadarbėms nuotekų duobėms – galas

2004 metais tapusi Europos Sąjungos nare, Lietuva įsipareigojo per tam tikrą laikotarpį įgyvendinti įvairiausių ES direktyvų reikalavimus. Viena jų – Miesto nuotekų valymo direktyva 91/271/EEB, įpareigojanti Lietuvą užtikrinti kokybišką vandenvalą ir pasiekti, kad ne mažiau kaip 98 proc. aglomeracijoje (aglomeracijas sudaro centrinis miestas branduolys, o apie jį susitelkia mažesni miestai, iš tikrųjų tampantys šio didžiojo miesto priemiesčiais, per 2000 gyventojų) susidarančių nuotekų būtų surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis. Likę 2 proc. nuotekų gali būti valomi individualiose nuotekų valymo įrenginiuose, kurie privalo atitikti aplinkosauginius reikalavimus.

„Taip, šį kriterijų Radviliškio aglomeracijoje stengiamės įgyvendinti. Šiuo metu Radviliškio aglomeracijoje nuotekas centralizuotai tvarko 96 proc. UAB „Radviliškio vanduo“ aptarnaujamų namų valdų. Svarbiausias mūsų įmonės tikslas – sudaryti kuo daugiau gyventojų galimybę prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Įgyvendinama nemažai vandentvarkos projektų Grinkiškyje, Baisogaloje, Pakiršinyje, Radviliškyje J. Basanavičiaus ir Daujočių gatvėse įrengiami nauji arba atnaujinami seni vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai. 2019 metais vandentvarkos projektams buvo skirta 1 043 000 Eur (Europos Sąjungos, Radviliškio rajono savivaldybės, UAB Radviliškio vanduo lėšos). Tikimės, kad pamažu baigsis lauko tualetų ir savadarbių nuotekų duobių era“, – sakė Egidijus Barčkus, UAB „Radviliškio vanduo“ direktorius.

Neprisijungusius raginame jungtis

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatos įpareigoja asmenis, individualiai tvarkančius nuotekas, per 9 mėnesius nuo pastatytos centralizuotos sistemos prijungti jiems nuosavybės teise priklausantį būstą prie viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo nuosavybės teise naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Kviečiame gyventojus, kurie dar dvejoja ar abejoja, jungtis ar nesijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, apsispręsti ir nuotekas tvarkyti tinkamai ir jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Gyvenantieji kaimiškose vietovėse asmenys, pateikę prašymą, už įrengtus individualius nuotekų valymo įrenginius gali gauti kompensaciją: 250 Eur – už įsirengtą nuotekų išsėmimo rezervuarą, 350 Eur – už nuotekų valymo įrenginį. Dėl šios kompensacijos kreipkitės tel. (8 422) 69 015 arba el. p. valerija.znutiene @radviliskis.lt.

Ateityje už netinkamai tvarkomas nuotekas grės baudos.

Teršiantieji nebemadingi

Ne visi žmonės supranta, kad lauko tualetų, nesertifikuotos nuotekų duobės yra nesandarios, iš jų nuotekos patenka į gruntinius vandenis ir vėl grįžta į šalia esančius šulinius, vandens telkinius. Taip gamta teršiama, taip šulinių vandenyje, vandens telkiniuose daugėja azoto junginių – nitratų, nitritų, daug buityje naudojamos chemijos: skalbikliuose esančio fosforo, chloro, riebalus tirpdančių aktyviųjų medžiagų.

Susitikime dalyvavęs Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiais specialistas Mingaila Saulevičius liko patenkintas susitikimo rezultatais ir pasirinkta tinkama veiklos kryptimi. „Labai šaunu, kad Radviliškio rajono savivaldybė ir UAB „Radviliškio vanduo“ imasi tinkamų priemonių suvaldyti situaciją ir paraginti žmones, kurie turi galimybę, prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Svarbiausias mūsų tikslas – apsaugoti aplinką nuo netinkamai tvarkomų nuotekų žalingo poveikio ir pasiekti, kad išleidžiamos nuotekos būtų išvalytos pagal nustatytus reikalavimus. Savo žemę, savo aplinką turime saugoti mes patys ir būti sąmoningi. Jis pasidžiaugė, kad Radviliškio rajone miestų ir kaimų nuotekų valyklose valytų ir į aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų kokybė yra tikrai gera. Pasak jo, šis rodiklis - į vandentvarkos projektus investuotų lėšų rezultatas.

Išdalyti įpareigojimai prisijungti

Pasak Erlando Pranio, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto, iki liepos mėnesio pradžios dėl prisijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų aplankytos 34 individualių namų valdos, apie pusę aplankytų namų savininkų nerasta (išvykę arba būstas negyvenamas), likusiems įteikti įpareigojimai iki rudens prisijungti prie šalia gyvenamosios valdos esančių centralizuotų nuotekų tinklų.

„Didžioji dauguma aplankytų radviliškiečių sakėsi norintys prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Dažnas teigė nežinojęs apie tokią galimybę, kiti skundėsi lėšų stygiumi, sakėsi sodybose nuolat negyvenantys“, – sakė E. Pranys.

Pasak jo, po įpareigojimo įteikimo pas visus aplankytus individualių valdų savininkus atvyks UAB „Radviliškio vanduo“ specialistai, kurie aptars prisijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų sąlygas, parengs technines sąlygas. Ši įmonė ir darbus gali atlikti, jei žmonės to norės, bet, žinoma, galima pasirinkti ir kitus darbų vykdytojus, tik darbus priimti privalės UAB „Radviliškio vanduo“ specialistai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite