Angle down Atgal

Šiaulių vyskupijos sidabrinis jubiliejus (vaizdo įrašas)

Dvidešimt penkerius metus Lietuvoje gyvuoja jauniausia vyskupija – Šiaulių vyskupija. Lyginant su pasaulio vyskupijomis, pagal amžių ji – dar kūdikis, tačiau tvirtai ir darniai įsiliejusi į Bažnyčios gyvenimą, atsidavimą skelbti Gerąją Naujieną – kad Dievo karalystė, Dievo garbė nuolat augtų. Sekmadienį Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje jubiliejaus proga surengta didelė šventė. Kviečiame apžvelgti vyskupijos 25-erius metus nuo jos įkūrimo iki šių dienų.

„Be jų aš esu niekas“

1997-ųjų gegužės 28 d. dabar jau šventasis Jonas Paulius II įkūrė Šiaulių vyskupiją, o vyskupu paskyrė Kauno kunigų seminarijos rektorių Eugenijų Bartulį. Birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje 48-erių metų kunigas buvo konsekruotas vyskupu, o liepos 13 d. įvyko iškilmingas pirmojo Šiaulių vyskupo įžengimas į Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą.

E. Bartulis sako, kad kai išgirdo naujieną, jog yra paskirtas vyskupu naujai įkurtoje vyskupijoje, sudrebėjo širdis: „Važiavau į nežinomą žemę, į kurią turėjau įaugti, sustiprėti ir tada kažką planuoti. Mūsų darbai – Viešpaties darbai. Jis planuoja. Pajuokaujame, kad kai mes planuojame, Viešpats kartais pasijuokia. Sunku planuoti ne pagal Dievo valią. Svarbiausia buvo įkurti visus centrus, vėliau atsirado troškimas įkurti pastatą, kuriame galėtume darbuotis. Visa tai išsipildė, padedant Dievui ir laiminant ir globojant dangiškajai motinai Marijai.“

Šie metai sidabriniai ir Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio tarnystei. Šia proga nuo Pelenų trečiadienio prasidėjo Šiaulių vyskupijos dangiškosios globėjos Švč. M. Marijos paveikslo kelionė per vyskupijos parapijas.

Prasidėjusi naujos vyskupijos kasdienybė buvo lydima daugybės rūpesčių. Nebuvo netgi kurijai tinkančio pastato, o vyskupas neturėjo kur gyventi. Kurija su visomis institucijomis ir darbuotojais į naująjį Šiaulių vyskupijos Pastoracijos centrą persikėlė 2013 m.

Kiekvieną darbo dieną vyskupijos kurijos institucijų darbuotojai ir vyskupas pradeda malda Pastoracinio centro koplyčioje. Po maldos su Dievo pagalba neriama į darbus. „Aš esu labai laimingas, kad turiu tokius darbuotojus, kurie ateina į darbą kaip į šventę. Darbuotis Dievo garbei, šlovinti Viešpatį nuo saulėtekio iki saulėlydžio – didelė laimė. Be jų aš esu niekas“, – sako vyskupas.

A. Rutkausko nuotr.
A. Rutkausko nuotr.

Drąsūs gyventi

Šiaulių vyskupas nuo vyskupijos įsteigimo pirmųjų dienų ypač rūpinasi krašto šeimoms, kasmet dovanodamas unikalią Šeimų šventę, kuri šiemet jau buvo 22-oji. Jėzus pas mus prieš du tūkstančius metų atėjo per šeimą, todėl labai svarbu, kad šeimos nenusigręžtų nuo Kūrėjo. Pagrindinis Šeimos centro tikslas – ruošti sužadėtinius santuokai, o pastaraisiais metais Šeimos centre siūloma įsitraukti į naują projektą – „Karalystės akademija“.

Šeimos centro vadovė Edita Gulbinienė sako, kad jau praėjo didelių renginių laikas, labai svarbus tapo asmeninis ryšys, todėl įkurta „Karalystės akademija“ yra skirta asmenybės ugdymui. „Žmonės užsidarę savo žaizdose, jų gyvenime niekas nevyksta, bijo žengti žingsnį. Įmanoma ir galima žmones ugdyti ir plėsti jų savivertę“, – sako E. Gulbinienė.

Savivertės ugdymu ir jaunimo vienijimu rūpinasi ir Jaunimo centras, veiklą pradėjęs 1998 m. Tačiau visos veiklos – susitikimai, konferencijos, piligrimystė, rekolekcijos – pastaraisiais metais itin nukentėjo dėl pandemijos suvaržymų, pernai negalėjo Šiauliuose įvykti ir Lietuvos jaunimo dienos.

Šiaulių vyskupijos „Caritas“ veikia kaip institucinis „Caritas“ ir kaip savanoriškas „Caritas“, jungiantis savanorius. Ypač susitelkta, prasidėjus karui Ukrainoje.

Šiauliuose veikia dvi katalikiško ugdymo įstaigos: „Sandoros“ progimnazija ir Jėzuitų mokykla. Jėzuitų auklėjimas yra grindžiamas visumine pasaulio suvokimo sąlyga – nėra dalykų, kurie yra atskirti iš gyvenimo, visa yra viena.

„Labai mylime vaiką. Be galo be krašto, be pabaigos“, – šypsosi mokyklos direktorė Giedrė Statkutė, akcentuodama, kad viskas, kas daroma mokykloje, viskas yra dėl vaiko, todėl Jėzuitų mokykloje ugdomi vaikai tampa drąsūs gyventi. Jėzuitų veikla vyskupijoje vien švietimu neapsiriboja - tėvai jėzuitai rengia rekolekcijas, kasmetes šeimų stovyklas.

Šiaulių vyskupijoje nuo pat pirmųjų įsikūrimo metų tikinčiųjų širdis pakylėja Šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės, ir choras „Grigališkojo choralo studija“, vadovaujamas Dianos Astrauskienės.A. Rutkausko nuotr.
Šiaulių vyskupijoje nuo pat pirmųjų įsikūrimo metų tikinčiųjų širdis pakylėja Šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės, ir choras „Grigališkojo choralo studija“, vadovaujamas Dianos Astrauskienės.A. Rutkausko nuotr.

Lyg Dievo glėbyje
Balandžio 14 d. Šiaulių katedros bokšte vyskupas pašventino kariljoną. Tai pirmas toks 36 varpų instrumentas Šiaurės Lietuvoje. Šv. Mišių metu Jo Ekscelencija įteikė padėką Petrui ir Rūtai Baronams už kariljono varpų dovanojimą. Kariljonas skamba tris kartus per dieną: 7 val., vidurdienį ir 18 val.

Tas, kuris gieda, meldžiasi dvigubai, nes tas, kuris gieda, yra visas maldoje. Šiaulių vyskupijoje nuo pat pirmųjų įsikūrimo metų tikinčiųjų širdis pakylėja Šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis. Lietuvoje mažai bažnyčių, kuriose profesionaliai skambėtų kantičkinės giesmės, rarotai, Žemaičių Kalvarijos kalnai, klasikiniai kūriniai. O sekmadieniais Šiaulių katedroje skamba ir ypatinga, vienu balsu atliekama malda-giedojimas, kurią atlieka choras „Grigališkojo choralo studija“.

Ypatinga erdvė Pastoraciniame centre – knygynas-svetainė „Prie Katedros“. Čia rengiamos parodos, jaukūs bendraminčių susitikimai, nurimsta protas ir jausmai, lyg pabuvojus Dievo glėbyje. Vos įžengus į svetainę, pasitinka Šiaulių vyskupo fotografijomis iliustruotas leidinys „Evangelija kasdien“. Jau šešiolikti metai E. Bartulis tikintiesiems parengia unikalią dovaną – kalendorių. Šiais metais su kalendoriumi keliaujama šventumo keliu.

Šiaulių vyskupija organizuoja piligriminius žygius teritorijoje, kurioje šalia Kryžių kalno yra pranciškonų vienuolynas, Palendriuose – benediktinų vienuolynas, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Kražių vienuolyno ansamblis, Žagarė, garsėjanti Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės stebuklais, kurios beatifikacijos byla pradėta 2005 m. Ir ne tik jos – šiuo metu vyskupijoje rūpinamasi, kad net dvylika Dievo tarnų būtų paskelbti palaimintaisiais.

Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos sesuo Danutė Jonė Sakalauskaitė sako, kad į Lietuvą atvykęs popiežius Pranciškus paragino lietuvius pasižiūrėti į savo šaknis. „Vyskupas norėjo, kad mes surastume visus, kurių žmonės dar neužmiršo, visus, kurie yra iškeliavę šventumo garse. Pradėjome ieškoti“, – šypsosi vienuolė.

Šiaulių vyskupijoje yra 68 parapijos ir darbuojasi 53 dieceziniai kunigai. Neseniai Katechetikos centras, vadovaujamas Danutės Kratukienės, pakvietė šeimas ir pavienius asmenis piligrimystės iššūkiui. Pastoracinio centro knygyne-svetainėje piligrimai įsigyja „Piligrimo pasą“ ir pėsčiomis, dviračiu ar automobiliu pasiryžta aplankyti net 72 vyskupijos bažnyčias.

Kasmet vykstančio žygio Kryžių kalnas–Šiluva pagrindinis iniciatorius ir organizatorius yra vyskupas E. Bartulis, piligriminių žygių idėją parsivežęs iš Prancūzijos.

Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos sesuo Danutė Jonė Sakalauskaitė iš Kauno į Šiaulius buvo pakviesta padėti tvarkyti Barboros Žagarietės dokumentacijos.
Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacijos sesuo Danutė Jonė Sakalauskaitė iš Kauno į Šiaulius buvo pakviesta padėti tvarkyti Barboros Žagarietės dokumentacijos.
comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite