Emilijos Odminytės nuotr
Angle down Atgal

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos konferencijoje išrinkta nauja prezidentė ir komanda

Birželio 13 d. Šiaulių universiteto Botanikos sode įvyko Šiaulių universiteto alumnų asociacijos piknikas. Piknikas prasidėjo ataskaitine-rinkimine konferencija, kurioje Alumnų asociacijos nariai rinko naują prezidentą, Valdybos narius ir Kontrolės komitetą. Renginyje buvo pristatyta metinė veiklos ataskaita ir diskutuota dėl renginių ir įvairių veiklos krypčių ateityje. Konferencijos dalyvius sveikino Šiaulių universiteto rektorius prof. Darius Šiaučiūnas, kuris dėkojo susirinkusiems aktyviems nariams, palaikantiems ryšį su Šiaulių universitetu, ir linkėjo kūrybiško bei prasmingo darbo kuriant stiprią alumnų bendruomenę.

Asociacijos planai: daugiau aktyvių narių, daugiau įdomių renginių!

Asociacijos prezidentė Gabrielė Petkuvienė, pristačiusi praėjusių metų veiklos ataskaitą, pasidžiaugė, kad kartu su komanda surengė įdomių renginių ne tik universiteto absolventams, akademinei bendruomenei, bet ir visiems šiauliečiams. 2019 m. gegužę pirmą kartą buvo organizuotas diskusijų festivalis „Ką tu, Šiauliai?“, kuriame diskutuota penkiomis skirtingomis temomis apie Šiaulių miestą. Prisimintos ir kitos iniciatyvos, sulaukusios didžiulio susidomėjimo ir pasisekimo: mokymų ciklas „Tobulėjimo ir atradimų savaitė”, alumnų stipendija „Metų studentui“, alumnų sąskrydis.

Konferencijos dalyviai aktyviai diskutavo, kaip ateityje vystyti asociacijos veiklą, sukurti ir įgyvendinti ilgalaikę komunikacijos strategiją bei pritraukti kuo daugiau aktyvių narių į ŠUAA veiklą.

Alumnų bendruomenėje – nauji veidai

Susirinkusieji į konferenciją išrinko atstovus į pagrindines organizacijos valdymo pozicijas. Šiaulių universiteto alumnų asociacijos prezidente tapo Ieva Grinienė, šiuo metu dirbanti Šiaulių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja.

Valdybos nariais išrinkti: Gabrielė Petkuvienė (Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė), Rita Montvilienė (Šiaulių miesto savivaldybės Projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė), Živilė Bagūnaitė (Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos mokytoja), Modestas Grigaliūnas (Komunikacijos ir rinkodaros specialistas), Aurimas Jurkaitis (UAB „Jupojos technika“ Pardavimų vadovas), Valentas Lukšas ( UAB „Gedvalda“ projektuotojas). Šiaulių universiteto deleguotas asmuo asociacijoje – Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto direktorė Lina Garšvienė. Studentų atstove asociacijoje tapo Šiaulių universiteto studentų atstovybės narė Aistė Žilevičiūtė.

Kontrolės komiteto nariais tapo trys asociacijos nariai: Sonata Tenytė (Šiaulių universiteeto Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos direktorė), Neringa Katutienė (UAB „Medicina practica laboratorija vadybininkė“, Marius Stakutis (UAB „Giedmena“ vadybininkas).

Laukia nauji iššūkiai!

Naująja organizacijos prezidente išrinkta buvusi valdybos narė Ieva Grinienė išskyrė dvi prioritetines ŠUAA veiklos sritis – ieškoti alternatyvių finansinių šaltinių ir suburti dar aktyvesnę alumnų bendruomenę: „Organizacijai reikia naujų veidų, tad turime aiškų tikslą vienyti visus Šiaulių universiteto absolventus, sukuriant stiprią bendruomenę. Ateinantys metai Asociacijai bus iššūkių ir permainų metai, nes keičiasi mūsų Alma Mater pavadinimas ir pavaldumas. Vienas iš pirmųjų naujos valdybos klausimų turėtų būti tolimesnių veiklos gairių numatymas, kylantis šių pokyčių kontekste. Taip pat norėčiau sustiprinti asociacijos finansinę nepriklausomybę ieškant partnerių ir siekiant projektinio finansavimo. Būtų puiku, jei prie organizacijos prisijungtų kuo daugiau absolventų, tačiau manau, kad reikia stiprinti ir esamų narių motyvaciją bei įsitraukimą į Asociacijos veiklas.“

Konferencijos metu padėkota buvusiai prezidentei, Valdybai, Kontrolės komitetui bei visiems organizacijos nariams. ŠUAA ir toliau atliks savo misiją, vystys intelektualias idėjas ir stiprins absolventų bendruomenę. Po konferencijos visi dalyviai buvo pakviesti į mėsainių pikniką.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite