Angle down Atgal

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė R. Albrikienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Roma Albrikienė pažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo duomenys rodo, kad pernai lapkritį R. Albrikienė balsavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigose ir švietimo paslaugų centre. Šiuo sprendimu patvirtintas ir R. Albrikienės kitos darbovietės – Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos – bendras didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Į jį patenka ir pačios R. Albrikienės šioje švietimo įstaigoje užimamos direktoriaus pavaduotojos ugdymui ir neformalaus švietimo mokytojos pareigybės. Dėl šių priežasčių, VTEK vertinimu, balsuodama dėl minėtojo sprendimo, valstybės politikė negalėjo išlikti objektyvi ir nešališka. Savivaldybės duomenimis, R. Albrikienė nei prieš savivaldybės posėdį, nei jo metu nepateikė nei raštiško, nei žodinio nusišalinimo dėl šio, jai interesų konfliktą keliančio klausimo.

VTEK akcentuoja, kad, jeigu vykdant tarnybines pareigas valstybės politikui tenka spręsti tiesiogiai su savo darboviete susijusius klausimus, kyla pareiga imtis visų priemonių siekiant išvengti interesų konflikto situacijos ir jokia forma nedalyvauti sprendžiant šiuos klausimus.

Atsižvelgdama į tai, kad šiuo atveju pripažintas pažeidimas, VTEK siūlo Šiaulių rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, kad ateityje būtų išvengta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimų savivaldybės tarybos posėdžių metu.

VTEK tyrimą pradėjo gavusi Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos raštą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite