Angle down Atgal

Šiau­lių moks­lei­viams – ne­mo­ka­mas in­ter­ne­to ry­šys

Te­le­ko­mu­ni­ka­cijų bend­rovė „Splius“ pa­de­da Šiau­lių moks­lei­viams bei jų tėve­liams spręsti iššū­kius, su­si­ju­sius su nuo­to­li­niu mo­ky­mu.

„Jau praėjusią savaitę mūsų įmonė atliko pirmuosius interneto įvedimo darbus socialiai remtinoms šeimoms. Šiaulių miesto savivaldybei pasiūlėme galimybę, jog mūsų įmonė, kol vaikams vyks mokymas nuotoliniu būdu, padengs interneto įrengimo kaštus bei tuo laikotarpiu suteiks galimybę nemokamai naudotis internetu. Iš Šiaulių miesto savivaldybės gavome 37 socialiai remtinų šeimų sąrašą ir tikimės, kad mokslas bus pasiekiamas visų šeimų vaikams“, – sako „Splius“ generalinis direktorius Arymantas Klapatauskas.

Reklama

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite