Angle down Atgal

Seimo akiratyje – ir svainystės ryšiai

Seimas pradėjo svarstyti Gyventojų registro įstatymo pataisą, kurioje siūloma nustatyti, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) turėtų teisę iš Gyventojų registro gauti duomenis ne tik apie giminystės, bet ir svainystės ryšius.

Tokia VTEK parengta įstatymo pataisa, kurią antradienį Seimui pateikė Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė Guoda Burokienė, sulaukė Seimo pritarimo po pateikimo. Už ją balsavo 39 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, susilaikė 2 parlamentarai. Įstatymo pataisą Seimas toliau ketina svarstyti kadencijai baigiantis - lapkričio 5 d.

Tikimasi, kad įteisinus naują teisinį reguliavimą, bus sudarytos priemonės efektyviau atskleisti asmenų privačius interesus, o VTEK atliekant tyrimus operatyviau gauti informaciją apie deklaruojančio asmens sutuoktinio giminystės ryšius iš Gyventojų registro.

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu, artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymo nustatyta tvarka, taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai. „Taigi, šis artimų asmenų apibrėžimas apima ne tik asmens giminystės, bet ir svainystės (kylančius ir sutuoktinio linijos) ryšius“ ,- sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Šiuo metu galiojančiame Gyventojų registro įstatyme  numatyta VTEK teisė gauti informaciją tik apie asmens giminystės ryšius. „Todėl VTEK informacijos gavimas ir apie kitus artimus asmenis (pvz., sutuoktinio tėvus, brolius/seseris ir pan.) atliekant tyrimus yra sudėtingas“ - sako projekto autoriai.

Dokumento aiškinamajame rašte taip pat pažymima, kad duomenys apie deklaruojančio asmens svainystės ryšius VTEK reikalingi ir vykdant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos  įstatymo nuostatas.

VTEK prižiūri, kaip įgyvendinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, Lobistinės veiklos įstatymas ir Valstybės politikų elgesio kodeksas.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite