Angle down Atgal

Še­ši kvai­lo žmo­gaus po­žy­miai

Kvai­lu­mas pa­na­šus į užk­re­čiamą ligą, įspėjo dar Šeks­py­ras, todėl la­bai svar­bu pa­si­rink­ti tin­ka­mus žmo­nes bend­rau­ti. Bet kaip su­pras­ti, ko­kių žmo­nių veng­ti, kad jie nea­timtų iš jūsų gy­ve­ni­mo džiaugs­mo? Pa­tei­kia­me še­šis kvai­lo žmo­gaus po­žy­mius.

1. Kvailys kalba tik apie save

Normaliai bendraujant su kitu žmogumi, gimsta dialogas, vyksta pasikeitimas informacija. Esmė yra apsikeitime, o ne tik jos priėmime. Žinoma, būna, kad žmogui reikia išsikalbėti, kai kas nors nutinka. Bet jei pašnekovo kalba primena patologišką solo, kai jums nėra kur įsiterpti, būkite tikri, kad bendraujate su kvailiu. Nes žmogus iki šiol nesuprato, kad gebėjimas klausytis – būtinas, jei nori įgyti gyvenimiškos išminties. O gebėjimas klausytis, kurti dialogą labai svarbus normaliai draugystei.

2. Žmogaus labai daug ir jis pernelyg garsus

Tikrai būna charizmatiškų žmonių, kurie atkreipia visų dėmesį, tačiau tada nekyla klausimų, kad galbūt jis tik kvailys. Bet yra tokių, kurie savo postringavimais užima visą erdvę, jų kalbose nėra nei gylio, nei prasmės. Niekam tai neįdomu, bet kalbantysis nesiliauja, svaidosi savo lėkštomis pastabomis ir trukdo bendrauti kitiems. Taip aiškiai parodydamas, kad yra kvailys.

3. Kvailys ignoruoja pašnekovo poreikius

Kvailiui neįdomu, ar pašnekovui įdomu, ar jis nepavargo. Jis nesiliauja savęs demonstruoti, tarsi nei jam, nei pašnekovui nereikėtų įkvėpti oro. Tokiose situacijose sunkiausia delikatiems žmonėms, kurie bijo įžeisti, būti nemandagūs. Bet kalbančiajam tai visiškai neįdomu ir taip jis išsiduoda, kad yra infantilus plepys. Tokie pašnekovai panašūs į empatijos neturintį vaiką, kuris nesupranta, kad mama pavargo tempti jį rogutėse per gilų sniegą 20 kilometrų.

4. Kvailys dėl visko baiminasi

Ten neisiu, nes nutiks tas ar anas. To nedarysiu, nes gali nutikti taip ar anaip. Nuolat vengiantis kažkokių veiklų žmogus nesivysto. Jis nesuteikia sau galimybės įveikti baimių, išmokti paprašyti pagalbos. Tik kai žmogus ima veikti, pajuda iš krėslo, įgyja išminties. O kvailys tik maigo kompiuterio klavišus ir galvoja, kad yra protingas.

5. Kvailys neabejoja savo tobulumu

Ir tai tikra kvailumo viršūnė. Nes jei vertintume bet kokią mokslo sritį, pamatytume, kad tai, kas kažkada buvo laikoma tiesa, vėliau jau laikoma kaip visiškas kvailumas. Kai žmogus nenori būti lankstus, pakeisti savo pasaulėžiūros – tai ne tik kvailumas. Tai tiesus kelias ir Alzheimerio ligos link.

6. Kvailys visur temato juodą ir baltą spalvas

Kategoriškumas ir užsispyrimas – kvailio požymiai. Jei manai, kad, kartą suklydęs, esi kretinas ir toks liksi visą gyvenimą, tada tikrai esi kvailys. Jei nematai pustonių ir kitų spalvų, protingu žmogumi tavęs laikyti negalima.

Ir šis tekstas – puikus kvailumo pavyzdys. Negalima žmonių skirstyti į protingus ir kvailius. Nes kiekvienas turi savo istoriją, patirtis, kurios jam suteikė atitinkamų žinių, suformavo elgesio modelį.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite