Angle down Atgal

„Sau­lės pė­dos“ – ne­vir­tua­liems po­jū­čiams ir po­ty­riams

Rugp­jū­čio 23–27 d. Šiau­lių me­nų mo­kyk­la bū­riui smal­sių vai­kų su­ren­gė die­ni­nę sto­vyk­lą „Sau­lės pė­dos“. „Na­mo grįž­da­vau la­bai pa­var­gęs, bet su šyp­se­na. La­bai daug ke­lia­vau, pa­bu­vau ten, kur nie­ka­da ne­su bu­vęs“, – įspū­džiais da­li­ja­si sto­vyk­lau­to­jas Aivaras. Ką gi to­kio uni­ka­laus pa­ty­rė sto­vyk­lau­to­jai?
 

Kiekgi sveria laikas?

Nuo 2015-ųjų metų Šiaulių menų mokyklos organizuojama tęstinė stovykla siekia pasirūpinti turiningu vaikų laisvalaikiu vasaros atostogų metu. Šiemet stovykla buvo orientuota į savęs pažinimą per kelionėje atrandamus pojūčius ir potyrius. Kiekviena diena leido vaikams pažinti ne tik naują kraštą, bet ir išbandyti save naujose veiklose bei įgyti aibę įvairių kompetencijų.

(Šiau­lių me­nų mo­kyk­los ar­chy­vo nuo­tr.)
(Šiau­lių me­nų mo­kyk­los ar­chy­vo nuo­tr.)

Pirmąją stovyklos dieną stovyklautojai su Šiauliais susipažino per meninę prizmę. Juk atrasti savo miestą iš naujo – tai nauja ir įkvepianti patirtis. Be to, pirmąją dieną vaikai susidraugavo, kartu žaisdami, kurdami ar tiesiog būdami drauge.

Antroji stovyklos diena praleista Panevėžyje. Čia vaikai sužinojo, kiekgi sveria laikas, važiuodami senuoju „Siauruku“, suprato transporto evoliuciją ir įvertino, kaip greitai mes judame dabar.

(Šiau­lių me­nų mo­kyk­los ar­chy­vo nuo­tr.)
(Šiau­lių me­nų mo­kyk­los ar­chy­vo nuo­tr.)

Trečiąją dieną stovyklautojai praleido Plungėje – dalyvavo edukacijoje „Pažink Plungės parką aktyviai“ (parkas prie Oginskių rūmų) bei Žemaičių dailės muziejuje organizuojamoje archeologinėje edukacijoje – gaminti amuletą. Vaikai praturtėjo naujomis žiniomis apie savo kraštą ir, prisilietę prie archeologinių Kuršių krašto paslapčių, sėkmingai užbaigė dieną.

Ketvirtoji stovyklos diena praleista Žagarėje: vaikai ieškojo miestelio lobių, mokėsi drožinėjimo paslapčių, susipažino su mitinėmis būtybėmis, o vieną iš jų ir pasigamino. Taip pat paragavo ant laužo virto plovo, būdami gamtoje ir pažindami Žagarės regioninį parką.

(Šiau­lių me­nų mo­kyk­los ar­chy­vo nuo­tr.)
(Šiau­lių me­nų mo­kyk­los ar­chy­vo nuo­tr.)

Paskutinė stovyklos diena praleista Naisiuose. Vaikai aplankė poeto Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės namus, kuriuose pabandė rašyti žąsies plunksna. Taip pat dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, pavyzdžiui, edukacijoje „Meniniai odos dirbiniai“, stovyklautojai susipažino su odos apdirbimo įrankiais, odų rūšimis ir patys pasigamino po nesudėtingą apyrankę.

Edukacijoje „Pabūk žirgu“ vaikai bandė pakartoti žirgo atliktus pratimus ir savo kailiu patyrė, ar lengva būti žirgu... Taip pat Naisiuose daugiau dėmesio buvo skiriama gamtai pažinti, aktyviam laisvalaikiui praleisti.

Šiaulių menų mokyklai, organizuojančiai vaikams vasaros poilsio stovyklą, šiais metais buvo itin svarbu su vaikais daug keliauti. Juk virtualus bendravimas moksleiviams tampa patogia alternatyva gyvam bendravimui, tačiau laikas, praleistas užsidarius namuose, turėjo neigiamą įtaką vaikų emocinei būsenai.


Vasaros stovyklą „Saulės pėdos“ finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.

Reklama
Reklama
comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite