Tomo Andrijausko nuotr.
Angle down Atgal

Respublikinėje tęstinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ikimokyklinio ugdymo specialistai dalijosi patirtimi

Spalio 29 d. Šiaulių universitete vyko respublikinė tęstinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinė-praktinė konferencija „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu – 2“, kurią organizavo ir iniciavo dvi ikimokyklinio ugdymo įstaigos – Šiaulių lopšelis-darželis „Trys nykštukai“ ir lopšelis-darželis „Kūlverstukas“. Konferencijos partneriais tapo Šiaulių universiteto Edukologijos institutas ir Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras.

Konferencijos, kurioje aktyviai dalyvavo ikimokyklinio ugdymo specialistai iš visos Lietuvos, taip pat ir Latvijos, tikslas – dalytis gerąja patirtimi apie žaidimo svarbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si).

Konferencijoje buvo pristatyta per 20 žodinių ir vaizdinių ir per 30 stendinių pranešimų iš įvairiausių probleminių sričių – žaidimas kaip ugdymo(si) metodas, laisvas žaidimas, žaislai ir žaidimai vaiko gyvenime, inovatyvios ugdymo per žaidimą formos, žaidimas kaip vaiko pasiekimų vertinimo metodas, socialinių emocinių kompetencijų ugdymas(is) per žaidimą, žaidimas ir vaiko kūrybiškumas, palankios žaidimui aplinkos. Ikimokyklinio ugdymo specialistai pristatė pranešimus, kuriuose pateikė savo gerąją patirtį.

Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Šiaulių universiteto Edukologijos instituto docentė dr. Erika Masiliauskienė ir dr. Jurgita Lenkauskaitė („Problemų sprendimo gebėjimų ugdymas žaidžiant – prasmingo vaikų ugdymo(si) link“), Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“ auklėtoja metodininkė Rasa Čepienė ir vyr. auklėtoja Agnė Draučikaitė („Naratyvinis žaidimas – inovatyvus ugdymo(si) metodas“), Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė ir Šiaulių lopšelio-darželio „Kulverstukas“ direktorė dr. Reda Ponelienė („Žaislai ir žaidimai vaiko aplinkoje: ugdymas(is) vs pramoga“), Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ ugdytinių tėvai Ilona Tautkuvienė, Tomas Leščiausias ir Romas Zakaras („Augame ir kuriame kartu“), lektorius, neformaliojo ugdymo specialistas, VšĮ „Edupius“ įkūrėjas ir vadovas Roman Šarapov („Kūrybiškumo ugdymas per žaidimą“).

Viena iš konferencijos organizatorių Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorių dr. Reda Ponelienė mano, kad tokio pobūdžio konferencijos yra naudingos ir studentams, ir ikimokyklinio ugdymo specialistams praktikams. „Konferencija svarbi tuo, jog ji vyko aukštojo mokslo institucijoje, rengiančioje pedagogus, ir teikiančioje teorinį pagrindą būsimiesiems ikimokyklinio ugdymo specialistams. Norėjome, kad į mūsų universitetą atvyktų ikimokyklinio ugdymo pedagogai praktikai, kurių dauguma yra baigę mūsų aukštąją mokyklą, ir pasidalytų praktine patirtimi. Tai buvo puiki galimybė mūsų studentams, studijuojantiems ikimokyklinio ugdymo pedagogiką, ateiti ir paklausyti įdomių bei vertingų pranešimų. Konferencijos tematika yra aktuali, nes ikimokyklinis amžius – žaidimų amžius, todėl ugdymą mes dažnai traktuojame kaip laisvą veiklą. Tuo pačiu, žaidimas yra puikus alternatyvus ugdymo metodas. Jeigu mes jį tinkamai panaudojame, tai galime vaikams padėti siekti akademinių pasiekimų, kartu galime stebėti jų augimo procesą“, – sako dr. R. Ponelienė.

Konferencijos dalyvius pasveikino Šiaulių miesto mero pavaduotojas Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimas Marcinkus, Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorė, Šiaulių universiteto Edukologijos instituto lektorė dr. Reda Ponelienė, Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ vadovė Danguolė Dargienė ir Šiaulių universiteto Edukologijos instituto docentė dr. Erika Masiliauskienė.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite