Angle down Atgal

Radviliškio rajono savivaldybė mažins nedarbo lygį

Aptartas užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimas Radviliškio rajono savivaldybėje

Radviliškio rajono savivaldybėje apsilankęs Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius Raimondas Šukys ir Radviliškio skyriaus laikinai einanti vedėjo pareigas Antanina Čečkauskienė Radviliškio rajono savivaldybės merui Antanui Čepononiui, Savivaldybės administracijos direktorei Jolantai Margaitienei, Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai specialistei Rasai Miškinienei ir Investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistei Valerijai Znutienei pristatė Radviliškio rajono savivaldybėje planuojamą diegti Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį.

Pagrindinis šio modelio tikslas – bendradarbiaujant Savivaldybei, seniūnams, socialiniams darbuotojams, užimtumo tarnybai, darbdaviams ir ilgalaikiams bedarbiams sukurti modelį, mažinantį nedarbo lygį.

Projektas „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis‘‘ įgyvendinimas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Radviliškio rajono savivaldybei skiriama 83,3 tūkst. eurų. Šios lėšos bus skirtos atvejo vadybininko darbo užmokesčiui bei paslaugoms, kurios padėtų nedirbantiems integruotis į darbo rinką. Kitais metais lėšų vėl bus skiriama atsižvelgus į praėjusių veiklos rezultatus.

Pasak R. Šukio, nedarbas Radviliškio rajone yra 11 proc. Tai yra 2,3 proc. daugiau už šalies vidurkį. Ilgalaikių bedarbių skaičius nemažas (20,8 proc., per 2019 metus sumažėjo 10 proc.), tad šis modelis šiems asmenims padėtų integruotis į darbo rinką. „Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atsižvelgdama į nedarbo rodiklius Radviliškio rajono savivaldybėje, kviečia Radviliškio rajono savivaldybę prisijungti prie šio pilotinio projekto. Šis modelis jau yra įgyvendinamas šešiose Lietuvos savivaldybėse: Alytaus miesto, Akmenės rajono, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio miesto ir Šilutės rajono. Taip, dirbama su sudėtinga žmonių grupe, labai daug atkrinta, bet labai svarbu dirbti su tais, kuriems programa tinka, kurie vėliau yra įdarbinami – būtent tai ir yra programos tikslas -– motyvuoti ilgalaikius bedarbius dirbti ir užsidirbti. Labai svarbu, kad vaikai, augdami šeimose, matytų tėvus iš ryto einančius į darbą, o ne gyvenančius iš pašalpų. Tik taip jiems bus įdiegta, kad norint turėti pinigų, reikia dirbti, ir bus užkirstas kelias augti dar vieniai ūš pašalpų gyvenančių asmenų kartai“, – sakė R. Šukys.

Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo procesą palengvintų kompleksiškai teikiamos paslaugos. Tam būtina suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės paramos teikimą. Koks to rezultatas? Jau pastebima, kad pilotinį projektą įgyvendinančios savivaldybėse nedarbas po truputį mažėja. Būtina veikti išvien: tiek seniūnai, tiek socialiniai darbuotojai, tiek darbdaviai, tiek savivalda turi siekti, kad bent 10 proc. įsidarbinusiųjų išliktų darbo rinkoje.

Pasak Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio, pagrindinis šio modelio įgyvendinimo rezultatas – ilgalaikis bedarbystės procento mažėjimas. „Tikimės, kad pradėjus dirbti su ilgą laiką niekur nedirbančiais ir nemotyvuotais dirbti bedarbiais, pasiūlius jiems tam tikrą paslaugų paketą, jie supras, kad dirbti reikia, kad ne tik pašalpos yra būdas gauti pajamų ir gyventi tenkinant savo ir savo šeimos poreikius. Žinoma, bus visko, iš surinktos tikslinės grupės asmenų nemažai atkris dėl jų pačių pasirinkto gyvenimo būdo, bet jei padėsime nors 10 procentų žmonių, tai jau bus rezultatas. Ir galbūt jau po metų Radviliškio rajono savivaldybės nedarbo procentas nebus aukštesnis už šalies vidurkį“, – sakė jis.

Pasak Užimtumo tarnybos atstovų, labai svarbu, kad paslaugos, siūlomos ilgalaikiams bedarbiams, būtų lanksčios, prisitaikančios prie kiekvieno asmens poreikių, todėl būtinas individualus darbas su kiekvienu ilgą laiką nedirbančiu asmeniu. Šiuo metu teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugos, socialinės paramos galimybės, socialinės paslaugos, užimtumo didinimo programos, bandomos naujos paslaugos: psichologinė pagalba, įvairios konsultacijos, mokymai, motyvacinės ir informacinės priemonės, adaptacija darbo vietoje, susisiekimo problemų sprendimas

Viena iš ilgalaikių bedarbių motyvavimo priemonių – išvažiuojamųjų darbo rinkos dienų seniūnijose organizavimas. Jas inicijuos Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Radviliskio padalinys, juose dalyvaus seniūnai ir socialiniai darbuotojai. Tokie susitikimai padės kompleksiškai, išsamiai nustatyti Užimtumo tarnybos klientų individualius socialinius poreikius ir šalinti nedarbo priežastis. Pagal Užimtumo tarnybos surinktus duomenis, Radviliškio rajone vyrauja šios pagrindinės nedarbo priežastys: blogas susisiekimas, artimųjų priežiūra, mažamečių vaikų priežiūra, socialinių įgūdžių stoka, žalingi įpročiai, sveikatos problemos, veikla pagal kvitus, probacija

Programos sėkmė priklausys nuo daugelio veiksnių, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, savivaldybių ir pačių ilgalaikių bedarbių požiūrio.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite