Angle down Atgal

Ra­gi­na tėvus su­pla­nuo­ti, kas kri­ti­niu at­ve­ju pa­si­rūpintų jų vai­kais

Lie­tu­vo­je jau at­si­tin­ka at­vejų, kai, su­si­rgu­sius tėvus pa­guld­žius į li­go­ninę, jų vai­kai lie­ka be prie­žiū­ros. Vals­tybės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­ba (VVTAĮT) ra­gi­na vi­sus tėvus ne­pa­ni­kuo­ti, ta­čiau pa­si­ruoš­ti ga­li­mam kri­ti­niam sce­na­ri­jui – nu­ma­ty­ti, kas pa­si­rūpintų jų vai­kais, kol jie pa­tys būtų gy­do­mi li­go­ninė­je.

Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius sakė, kad sostinėje jau buvo susidurta su dviem tokio pobūdžio atvejais.

„Vilniuje jau turėjome dvi situacijas su vaikais ir virusu. Viena situacija buvo su globojamu vaiku. Kitas atvejis buvo iš šeimos. Mes sužinojome, kad devynmetis jau pusantros paros yra paliktas vienas namuose. Situacija buvo tokia: mama pajautė simptomus, atvažiavo greitoji, ją išsivežė, darė tyrimą, tai labai ilgai užtruko, galiausiai ji gavo teigiamą atsakymą. Deja, šioje situacijoje moteris nepranešė, kad jos sūnus vienas liko namuose“, – sakė G. Batulevičius.

Pasak jo, vaiko teisių gynėjai, medikų pagalba bendraudami su vaiko mama, surado artimųjų, kurie priglaudė vaiką.

„Susiskambinome su medikais, kad vaiką pervežtų į saviizoliacijos vietą, ir su medikų pagalba su mama ieškojome, kas iš artimųjų turėjo su ja kontaktą, kas irgi turi izoliuotis. Pavyko atrasti giminaitį ir vaiką apgyvendinti pas jį, kuris toliau pasirūpins vaiku“, – sakė G. Batulevičius.

Pasak G. Batulevičiaus, svarbu, kad žmonės būtų apgalvoję tokius atvejus, nes kritinėje situacijoje vaikas patirtų papildomą stresą. Svarbu numatyti, kas būtų, jeigu būtų, nes reikia pasirūpinti vaiko interesais iš anksto. Vaikui emociškai saugiausia yra likti savo gyvenamojoje vietoje. Turi būti numatyti visi kontaktiniai telefonai, galimas veiksmų planas. Vaikui iš anksto turi būti nustatytas dienos ritmas, kad jis žinotų, kur kas yra ir ką kada reikia daryti. Tada krizinėje situacijoje jam būtų lengviau.

Dėl koronaviruso turintys būti karantine vaikai, jei nėra, kas jais pasirūpina iš artimųjų, Vilniuje, savivaldybės sprendimu, būtų apgyvendinti pagal amžiaus grupes. Reikalui esant, vaikams būtų suteikiama psichologų ir kitų specialistų pagalba.

„Negali būti jokių vaiko nuslėpimo atvejų. Visais vaikais tikrai bus pasirūpinta. Svarbu pabrėžti, kad tai laikina – iki tėvai grįš iš ligoninės, o izoliavimosi vietos, kuriose vaikas apgyvendinamas, nėra globos ar krizių centrai. Tai yra vietos, skirtos vaikams, kurie galimai turėjo kontaktą su užsikrėtusiais koronavirusu, jų tėvai yra stacionare, tai yra gydomi ligoninėje, bei nėra kitų vaikui artimų asmenų, galinčių juo pasirūpinti“, – pabrėžė G. Batulevičius.

Jis taip pat pabrėžė, kad tėvai turi iš anksto numatyti, kas iš artimųjų su jų vaikais palaikytų nuotolinį kontaktą, jei jie patys negalėtų to padaryti.

„Galbūt nėra giminaičių, kurie galėtų paimti vaiką, kurie galėtų atvažiuoti į vaiko gyvenamąją vietą, bet yra labai svarbu, kad kažkas su tuo vaiku palaikytų kontaktą telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis. Nes galbūt tėvams sveikata neleis to padaryti. Todėl turi būti kiti artimieji, kurie palaikytų vaiką, bendrautų su juo“, – sakė G. Batulevičius.

VVTAĮT informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite