Angle down Atgal

Prik­lau­so­mi as­me­nys vėl ga­li gau­ti gy­dymą – at­nau­ji­na­mas dar­bas Prik­lau­so­mybės ligų cent­re

Res­pub­li­ki­nis pri­klau­so­mybės ligų cent­ras, ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu teikęs pa­slau­gas tik gy­dymą tęsian­tiems pa­cien­tams, nuo ge­gužės 18 d. vėl ga­li priim­ti pirmą kartą be­si­krei­pian­čiuo­sius. Cent­ro fi­lia­lai Vil­niu­je, Kau­ne, Klaipė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­nevė­žy­je at­nau­ji­na am­bu­la­to­ri­nių gy­dy­to­jo kon­sul­ta­cijų tei­kimą ir al­ko­ho­linės bei nar­ko­tinės abs­ti­nen­ci­jos gy­dymą sta­cio­na­ruo­se.

Gydytojai vėl gali atlikti apžiūras ir skirti gydymą. Tačiau yra papildomų reikalavimų – norint gultis į stacionaro skyrių, reikės atlikti COVID-19 tyrimą“, – sako centro ryšių su visuomene specialistė Morgana Danielė.

Dėl griežtų reikalavimų, susijusių su infekcijų profilaktika, centro filialai dirbs nepilnu pajėgumu. „Pacientų jau laukiame, tačiau priimti jų galėsime perpus mažiau nei įprastai. Turime užtikrinti, kad nesusidarytų eilių, žmonės nesibūriuotų, dirbantis personalas galėtų išlaikyti reikiamą atstumą, papildomo laiko užims ir patalpų dezinfekcija, kurią bus būtina atlikti po kiekvieno žmogaus apsilankymo specialisto kabinete. Nors visiems atvykusiems bus matuojama temperatūra, prašome žmonių būti sąmoningiems ir nevykti į gydymo įstaigą, pasireiškus infekcijos simptomams, tokiems kaip karščiavimas, gerklės skausmas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas“, – paaiškina specialistė.

Paslaugų teikimas atnaujinamas etapais, todėl centro filialuose nuo pirmadienio veiklą pradėjo ne visi gydymo skyriai. „Pirmajame paslaugų atnaujinimo etape stengiamės užtikrinti, kad veiktų ambulatorinis gydymas – žmonės galėtų būti apžiūrimi gydytojo, bet kiek įmanoma – tęstų paskirtą gydymą vaistais namuose ir toliau naudotųsi nuotolinėmis psichologų, socialinių darbuotojų konsultacijomis“, – sako M. Danielė.

Didžiausią poreikį turintis ir dažnai namų sąlygomis neįmanomas alkoholinės ir narkotinės abstinencijos gydymas bus vėl teikiamas stacionare, tačiau jis nebus toks kaip anksčiau – nevyks grupiniai psichologo ir kitų specialistų užsiėmimai, bus teikiamos tik individualios konsultacijos. Norint gydytis šiame skyriuje, prieš atvykstant reikės atlikti ir COVID-19 tyrimą. Centro atstovė tikisi, kad antrajame etape RPLC vėl galės veikti visos iki karantino teiktos paslaugos.

Lietuvoje karantinas pratęstas iki gegužės 31 d., tačiau apribojimai tampa švelnesni. Įvairių karantino reikalavimų panaikinimas šalyje įsigalios palaipsniui.

Etaplius.lt informacija

comment Skaitytojų komentarai (1)

Taip pat skaitykite