Angle down Atgal

Priimti sprendimams reikia vis daugiau laiko

Lapkričio 26 d. vykęs nuotolinis Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdis dėl elektros sutrikimų prasidėjo valanda vėliau ir be pietų pertraukos truko šešias valandas, per jas išnagrinėti 32 klausimai. Svarstydami sprendimų projektus, derindami pozicijas Tarybos nariai užtruko iki 18 val. vakaro.

Sutarta dėl nuolatinio bendradarbiavimo
Posėdžio pradžioje meras Alvydas Vaicekauskas Savivaldybės tarybos vardu pasveikino Seimo narį Andrių Palionį, dar vienai kadencijai išrinktą į LR Seimą. Nuotoliniame pokalbyje abi šalys išsakė ketinimus tęsti bendradarbiavimą, sprendžiant Prienų kraštui aktualias problemas, dėti pastangas, kad jis būtų glaudesnis.
Seimo narys pabrėžė, kad dėl įvairių klausimų sprendimo jis ir ankstesnėje kadencijoje bendravo su Savivaldybės administracija, atskiromis įstaigomis, rūpinosi papildomų lėšų pritraukimu į Prienų rajoną, skatinant verslą, įgyvendinant įvairius infrastruktūros projektus.
Meras A.Vaicekauskas teigė, jog vienas iš prioritetinių klausimų, kurį sprendžiant būtinas ir Seimo nario palaikymas – paspartinti kelio Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukciją.
A.Palionis priminė apie tai, kad dar 2008 metais buvo parengtas šio kelio rekonstrukcijos projektas, tačiau iki šiol neapsispręsta, kelių juostų jis bus, nepradėtos ir privačios žemės, reikalingos kelio platinimui, paėmimo valstybės reikmėms procedūros.
Visgi Seimo narys tikisi, kad, suvienijus kelio rekonstrukcija suinteresuotų savivaldybių bei Kauno regiono Seimo narių grupės pastangas, pavyks šio klausimo sprendimą paankstinti, nelaukiant 2033 metų, juolab kad, anot jo, dabartinės kadencijos metu išrinkta centrinė valdžia ketina skirti didesnį dėmesį regionų politikai.
Tarybos nariai prašė A.Palionio tarpininkauti, ieškant tarpusavio sutarimo su Valstybine automobilių kelių direkcija dėl projektų derinimo, valstybinės reikšmės kelių, sankryžų, įvažų sutvarkymo, dėl nekokybiškai, ne iki galo atliktų darbų ir kt. klausimais. Mero teigimu, dialogas su šia institucija nesiklosto dėl įvairių biurokratinių kliūčių.
Pokalbio metu buvo išsakyta pastabų dėl LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pakeitimo, nes, nenorėdami pažeisti tarnybinės etikos, Tarybos nariai posėdžių metu bereikalingai sugaišta daugybę laiko inicijuodami nusišalinimo procedūras.
Savo ruožtu Seimo narys teigiamai įvertino ūkininkų turgelį, ketvirtadieniais veikiantį Savivaldybės aikštėje, tik, jo nuomone, jame prekiauti turėtų būti leista ne tik ūkininkams, bet ir žemės valdų savinin-kams, kurie patys užsiaugina žemės ūkio produktų. Tai būtų paskata smulkiesiems vietos gamintojams.
Meras išreiškė iniciatyvą periodiškai organizuoti Tarybos narių susitikimus su Seimo nariu, tiesa, kaip pajuokauta, pirmas gyvas susitikimas akis į akį gali įvykti ne anksčiau, nei po COVID-19 skiepų.

Tikisi išvengti įsiskolinimų
Posėdyje buvo pritarta Finansų skyriaus vedėjos Jurgitos Čerkauskienės pristatytam sprendimo projektui ir patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pakeitimai, tiesa, kai kuriems Tarybos nariams užkliuvo pasiūlymas Administracijos direktoriaus rezervui skirti 15 tūkst. eurų. Direktorė Jūratė Zailskienė paaiškino, kad iš rezervo lėšų centralizuotai perkamos asmens apsaugos ir dezinfekcijos priemonės, skirtos Globos namams, Socialinių paslaugų centrui ir kitoms biudžetinėms įstaigoms.
Tarybos narei Rimai Zablackienei rūpėjo sužinoti, kaip sekasi rinkti 2020 metų biudžetą, ji teiravosi, ar metų pabaigoje pakaks lėšų biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams. J.Čerkauskienės teigimu, dėl atlyginimų išmokėjimo nejuntama įtampos, nes įstaigos karantino metu sutaupė dalį komunaliniams mokesčiams, pavėžėjimui, maitinimui, darbo užmokesčiui ir kitoms reikmėms numatytų lėšų, todėl galima prognozuoti, kad įsiskolinimų, baigiantis metams, nebus. Nebent, pasak Finansų skyriaus vedėjos, prisireiks ieškoti papildomų lėšų socialinės paskirties įstaigų darbuotojų, kuriems dėl COVID-19 padidėjo darbo krūviai, atlyginimų priedams išmokėti. Šiuo atveju būtų naudojamos apyvartinės lėšos, kurias bus galima pasiskolinti pagal sutartį su Finansų ministerija.
Iškilus rizikai, jog pandemijos metu Savivaldybė nesurinks patvirtintų biudžeto pajamų ir negalės tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų pagal patvirtintą biudžeto išlaidų planą, Tarybos sprendimu buvo pratęstas 524 050 Eur paskolos (kredito linijos), paimtos iš AB „Swedbank“, grąžinimo terminas iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Nustatė naudojimosi baseinu ir pirtimis įkainius
Lapkričio 26 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinti paslaugų, kurios bus teikiamos naujame baseine, įkainiai.
Prienų KKSC direktorius Audronius Deltuva surinko informaciją iš daugelio kituose miestuose veikiančių nekomercinių baseinų ir atliko palyginamąją kainų analizę, savo siūlymus komitetuose pateikė ir Tarybos nariai, tačiau posėdyje diskusijos užvirė iš naujo. Buvo išsakyta skirtingų nuomonių ir dėl to, iki kokio amžiaus vaikai gali baseiną lankyti nemokamai, ir dėl būtinybės baseine organizuoti ne tik moksleivių, bet ir suaugusiųjų mokymo plaukti užsiėmimus, o daugiausia diskutuota dėl paslaugų įkainių bei abonementų kainų.
Priimtas siūlymas vienu euru sumažinti vienkartinio bilieto į baseiną su pirtimis ir be jų kainą, kad baseinas regione taptų konkurencingas, juo naudotųsi ir aplinkinių miestų gyventojai. Todėl suaugusiems asmenims 1 valanda baseino ir pirčių zonoje kainuos 5 eurus, 2 valandos – 7 eurus; mokiniams, studentams, senjorams ir neįgaliesiems atitinkamai – 3 ir 5 Eur.
Įsigyjant vienkartinį bilietą šeimai (1 suaugęs ir vaikas iki 16 metų), leidžiantį pasilepinti baseine ir pirtyse, jo kaina – 6 Eur (1 val.) ir 8 Eur (2 val.), 2 suaugusiesiems ir vaikui – 10 Eur ir 14 Eur; už kiekvieną kitą vaiką priemoka – 1 Eur.
Vienkartinis bilietas tik baseino lankymui (be pirčių) suaugusiesiems kainuos 3 Eur už 1 val. ir 4 Eur – už 2 val.; mokiniams, studentams, senjorams ir neįgaliesiems – 2 ir 3 Eur; 2 asmenų šeimai (suaugęs ir vaikas) – 4 ir 5 Eur, 3 asmenų šeimai (2 suaugusieji ir vaikas) – 6 ir 8 Eur.
Abonementas į baseiną ir pirtis (10 apsilankymų po 2 val.) kainuos 60 Eur (jis galios ir be pirčių); moksleiviams ir asmenims, turintiems teisę į lengvatas – 40 Eur, šeimoms –70–120 Eur.
Abonemento kaina tik baseino lankymui nustatyta 25–70 Eur, atsižvelgiant į lankytojų amžių, turimas lengvatas, asmenų skaičių.
Vaikai iki 3 metų į baseiną bus įleidžiami nemokamai.
Galima įsigyti abonementą ir visiems metams (12 mėn.), neribojant baseino lankymo: „sidabrinio“ abonemento (be pirčių) kaina nustatyta 300 Eur, „auksinio“ (su pirčių zona) – 500 Eur.
A.Deltuvos teigimu, Prienų baseinas bus atidarytas tik tuomet, kai bus panaikinti karantino apribojimai. Darbo dienomis jis veiks nuo 10 val. iki 22 val., savaitgaliais – nuo 9 val. iki 22 val. Naudotis pirtimis darbo dienomis bus galima nuo 16 ar 17 val., savaitgaliais jos veiks nuo ryto iki vakaro. Svarstoma nustatyti ir vieną „pirties“ dieną viduryje savaitės, kad šia galimybe pasinaudotų norintys ramiai praleisti laiką senjorai, nedirbantys ir kiti asmenys.

Padidinta paslaugų kaina Prienų globos namuose
Tarybos nariai po diskusijų pritarė, kad 60-čia eurų būtų padidintos Prienų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos: suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – iki 900 Eur per mėn.; suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 800 Eur per mėn. Kainos padidintos minimaliai, įvertinus maisto produktų, medikamentų brangimą, apsaugos priemonių pirkimą, darbo užmokesčio augimą ir kt. išlaidas.

Reglamentuotos laikino atokvėpio paslaugos
Tarybos sprendimu patvirtintas Laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimo ir organizavimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.
Atsiradus trumpalaikei socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugai, neįgalius žmones (vaikus, suaugusiuosius, senolius) namuose prižiūrintys, slaugantys artimieji ar rūpintojai galės kreiptis pagalbos į specialistus, jei laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, poreikio pailsėti ir pan.) negalės pasirūpinti savo artimaisiais. Laikino atokvėpio paslauga bus teikiama asmens namuose ir (arba) socialinių paslaugų įstaigoje.
Reglamentuoti įvairūs laikino atokvėpio paslaugos teikimo būdai, trukmė, mokėjimo už paslaugą dydis ir tvarka.
Bendra laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė, tarpusavyje derinant įvairius paslaugos teikimo būdus – teikiant pagalbą į namus, teikiant dienos ir (arba) trumpalaikę socialinę globą namuose ar stacionarioje institucijoje – iki 720 valandų per metus.
Išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai (pvz., dėl artimojo netekties, skyrybų, sveikatos problemų ir pan.), laikino atokvėpio paslauga, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, nepertraukiamai gali būti teikiama iki 90 parų.
Šią paslaugą teiks socialiniai darbuotojai, psichologai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas, kiti patyrę darbuotojai.

Apmokestintos ir valčių nuomos aikštelės
Taryba patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimus. Pakoreguotuose nuostatuose nustatyti paslaugos kokybės reikalavimai, teikimo sąlygos, kriterijai ir subjektas, įgaliotas vertinti galimus pažeidimus. Taip pat patikslinti Nuostatų punktai dėl rinkliavos išieškojimo senaties termino, rinkliavos perskaičiavimo ir grąžinimo klientams sąlygų ir tvarkos. Nustatyta, jog tik gyvenamosios paskirties pastatų savininkai gali deklaruoti, kad ne trumpiau kaip tris mėnesius nesinaudos nekilnojamojo turto objektu ir nemokės rinkliavos kintamosios dalies.
Taip pat vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą apmokestinti nauji objektai – valčių nuomos aikštelės ir apgyvendinimo paslaugų patalpos.

Patvirtintos 2021 metų prioritetinės veiklos kryptys
Patvirtintos Prienų rajono savivaldybės 2021 metų prioritetinės veiklos kryptys nevyriausybinėms organizacijoms, į jas rekomenduotina atsižvelgti, rengiant projektus kitų metų Savivaldybės rėmimo programoms.
Tai – socialinio verslo skatinimas; edukacinių veiklų plėtra; Juozo Lukšos-Daumanto metų paminėjimas; LDK kanclerio Kristupo Zigmanto Paco 400-ųjų gimimo metinių paminėjimas; Archyvų metų paminėjimas; vaikų dienos centrų plėtra; vaikų užimtumo vasaros atostogų metu didinimas; jaunimo užimtumo ir iniciatyvų skatinimas; gyventojų sveikatos stiprinimas ir monitoringas; asmenų, turinčių proto negalią ar psichikos sutrikimų, užimtumas ir integracija į bendruomenę; Prienų krašto identiteto aktualizavimas, turizmo skatinimas.
Tarybos sprendimu patvirtinti Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų religinių bendruomenių ir bendrijų, nevyriausybinių organizacijų bei jaunimo organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašai; Savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo pakeitimai; Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pakeitimai; taip pat priimti sprendimų projektai, susiję su turto valdymo – perėmimo, perdavimo, nuomos, pirkimo, nurašymo – klausimais.
Kitas Savivaldybės tarybos posėdis vyks gruodžio 22 dieną, antradienį.
Dalė Lazauskienė

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite