Angle down Atgal

Prienuose tęsiama verslo ir savivaldos bendradarbiavimo stiprinimo tradicija

Birželio 7 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas inicijavo pietus su Prienų krašto verslininkais. Į kvietimą atsiliepė apie trisdešimt verslininkų.

Susitikime vyko diskusija apie verslo plėtros galimybes, verslo sąlygų gerinimą, efektyvesnį verslo ir Prienų r. savivaldybės bendradarbiavimą, bendrų projektų įgyvendinimą didinant viešųjų erdvių patrauklumą.
Meras A. Vaicekauskas padėkojo verslininkams už jų indėlį į krašto ekonominį ir socialinį vystymąsi ir pabrėžė, kad nuo verslo sėkmės priklauso ir savivaldybės sėkmė – surenkami mokesčiai yra paskirstomi švietimo, socialinėms ir kitoms reikmėms. Dėkojo taip pat už norą vystyti ir plėsti verslą savame krašte bei prisidėti tvarkant viešąsias erdves, didinant krašto saugumą. Saugumas – tai ir perėjų pertvarkymas, kuris palaipsniui bus vykdomas visame mieste, vaizdo kamerų įrengimas. Jeigu verslininkai nutars įsirengti vaizdo stebėjimo kameras, kurios aprėptų ir dalį viešųjų erdvių, Savivaldybė, pabrėžė meras, yra pasiruošusi finansiškai prisidėti.
Prienų r. savivaldybės Įvaizdžio kūrimo grupė pasiūlė objektus, kurie galėtų būti įrengti ar sutvarkyti privačiomis (vietos verslininkų) lėšomis ir dar labiau didintų Prienų krašto įvaizdį ir patrauklumą.
Vicemeras A. Marcinkevičius priminė apie Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programą, kuri, anot jo, nėra labai įspūdinga, bet keletu tūkstančių eurų gali palengvinti verslo pradžią.
Diskusijos metu buvo aptarti klausimai, nuo kurių priklauso verslo bei krašto ekonominė pažanga: infrastruktūros tobulinimo, verslo aplinkos gerinimo (ekonominių zonų ar laisvų teritorijų verslo plėtrai sukūrimo, apleistų pastatų įveiklinimo), automobilių stovėjimo aikštelių ir dviračių takų poreikio, prieigų prie Nemuno sutvarkymo, naujų gyvenamųjų būstų statybos ir kt.
Pasidalinta ne tik aktualijomis, bet ir gražiomis iniciatyvomis. Verslininkai pagyrė Savivaldybę už kuriamą miesto dermę, vientisumą, ypač spalvinį, kuris atsispindi renovuotuose daugiabučiuose, pasidžiaugė gražiai sutvarkyta erdve prie Nemuno Paprienėje, naujomis tinklinio aikštelėmis ir siūlėsi prisidėti tvarkant upės pakrantę, kurioje kažkada buvo miesto paplūdimys – kad ir ten atsirastų atvira erdvė miesto žmonėms. Administracijos direktorius E. Visockas užtikrino, kad sportui ir laisvalaikiui pritaikytų erdvių rasis ir daugiau.
Susitikime UAB „Ekofrisa“ vadovė paragino verslininkus kurti Prienų krašto verslo asociaciją, kurios nariai galėtų dalintis informacija, bendradarbiauti, savarankiškai dalyvauti europiniuose projektuose, pritraukti naujas technologijas, tiesiogiai bendradarbiauti su Savivaldybe. Viena iš tokių iniciatyvų, kurią verslininkams pasiūlė mero patarėja J. Zailskienė, gali būti verslininkų skelbimai Savivaldybės svetainėje (skiltis – „Karjera“) apie laisvas darbo vietas įmonėse.
Mero pietūs – graži tebesitęsianti iniciatyva, kurią palaikė krašto verslininkai ir sutarė diskusijas prie apskritojo stalo organizuoti kartą per ketvirtį.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite