Angle down Atgal

Prie nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo gali prisidėti visi

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 5 punkto nuostatatomis, organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą.

Inventorizavimo vykdymas yra viena pagrindinių priemonių, siekiant neprarasti informacijos apie nykstantį kultūros paveldą, surinti duomenis, reikalingus istorijos ir praeities kultūros moksliniams tyrimams; sukaupti ir perduoti informaciją mokslo reikmėms ir ateities kartoms, kad paveldo objektui sunykus ar jį sunaikinus, jis išliktų inventoriuje ir tokiu būdu neišnyktų iš atminties, egzistuotų kaip kultūros, istorijos faktas, žinių šaltnis.

Nekilnojamasis kultūros paveldas inventorizuojamas surašant visus galimus jam priskirti kūrinius ir kitus daiktus, kurie dar nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

Kultūros ministro patvirtintu Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašu, iš inventoriaus kultūros paveldo objektai bus teikiami  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboms įvertinti juos.

2020m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-1389, patvirtintas Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo aprašas https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/a00ad6a02fd011eb932eb1ed7f923910. Departamento direktoriaus 2021-03-01 įsakymu Nr. Į-63 (toliau – įsakymas) patvirtintas Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriaus duomenų pateikimo, kaupimo, sisteminimo ir saugojimo tvarka bei šios informacijos viešinimo aprašas ir 2021-03-01 direktoriaus įsakymu Nr Į-64 patvirtinta Inventorizuojamų objektų fotofiksavimo, matavimų, aprašymo metodika.

Informacijos surinkimą apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus, jų duomenų tikslinimą, gali vykdyti fiziniai bei juridiniai asmenys, savivaldybių paveldosaugos padaliniai ar specialistai, tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, muziejai, mokslo ir studijų paveldosaugos bei kitos tyrimų institucijos, savo veiksmus derindamos su Departamentu.

Surinkta informacija apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus bus pildoma Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto inventoriaus duomenų anketoje (toliau – Anketa), kurias inventorizavimo vykdytojai teiks Departamentui. Anketų duomenys bus perkeliami į Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriaus duomenų bazę, kuri planuojama sukurti 2021 metų pabaigoje. Inventorius – galimai vertingųjų savybių turinčių objektų sisteminis sąrašas su surinkta dabarties ir praeities medžiaga.

Departamentas siūlo fiziniams ir juridinams asmenims, miestų ir rajonų savivaldybėms bei muziejams, tradadicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms, mokslo institucijoms prisijungti prie galimai vertingųjų savybių turinčių objektų inventorizavimo vykdymo. Norinčius vykdyti inventorizavimą, prašome susisiekti su Departamento specialistu, kuruojančiu inventorizavimą: rasa.visockaite@kpd.lt.

Informacia apie galimai vertingųjų savybių turinčių objektų inventorizavimą skelbiama Departamento interneto puslapyje www.kpd.lt.

Kultūros paveldo departamento informacija

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite