Angle down Atgal

Prasideda tradiciniai Aušros vartų atlaidai

Šeštadienį prasideda tradiciniai Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai.

Šių metų lapkričio 13-21 dienomis vyksiančių atlaidų tema – Motina Vilties (lot. Mater Spei) yra vienas iš trijų naujausių Švč. Mergelės Marijos litanijos kreipinių, kuriais popiežius Pranciškus papildė litaniją 2020 metais.

Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidų metu bus meldžiamasi už Bažnyčios karitatyvines tarnystes, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, seminaristus, Lietuvos kariuomenę, policiją, žemdirbius, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, šeimas, išeiviją, migrantus, jaunimą ir ateitininkus.

Kiekvieną dieną šv. Mišios aukojamos lietuvių ir lenkų kalbomis, taip pat kasdien bus kviečiama į Mišias ir kitomis kalbomis: italų, anglų, ispanų, prancūzų, baltarusių, rusų, ukrainiečių, sakoma Vilniaus arkivyskupijos pranešime.

Pagrindinę atlaidų dieną, lapkričio 14 dieną, sekmadienį, 11.00 val. šv. Mišias iš Aušros Vartų koplyčios transliuos LRT Plius televizija, jas aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.

Maldininkų lauks ir piligrimų centras „Kana“, atlaidų proga duris atveriantis atnaujintoje Šv. Teresės bažnyčios kriptoje.

„Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina daugeliui tikinčiųjų yra jų gyvenimo kelrodė žvaigždė, kuriai jie nuo senų laikų patiki savo didžiausius rūpesčius, iš Jos semiasi vilties, stiprybės, nelaimėms ištikus. Daugybė votų ant Aušros Vartų koplyčios sienų liudija, kad mūsų Didžiosios Vilties Motina palaiko, guodžia Ja pasitikinčiuosius ir į Jos Sūnų Jėzų Kristų tikinčiuosius, ypač įvairiems sunkmečiams užėjus. Per šių metų Globos atlaidus melsime Gailestingumo Motiną, kad padėtų mums nugalėti savo baimes, nerimą, apšviestų mus savo begalinės meilės spinduliais, stiprintų mūsų tikėjimą ir ryžtą ieškoti Kristuje savo gyvenimo prasmės net ir pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis“, – rašo atlaidų organizatorė Šv. Teresės parapijos bendruomenė.

Atlaidams yra parengta speciali knygelė lietuvių ir lenkų kalbomis. Kiekvieną atlaidų dieną maldininkus lydės popiežiaus Benedikto XVI mintys iš enciklikos SPE SALVI ir popiežiaus šv. Jono Pauliaus II (2003 m. liepos 28 d.) malda Motina Vilties.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite