Angle down Atgal

Prasideda papildomas priėmimas: stojantiesiems į VU Šiaulių akademiją – valstybės finansuojamos vietos ir net 300 eurų stipendijos!

Džiu­gi ži­nia gal­vo­jan­tie­siems apie stu­di­jas: rugp­jū­čio 13–16 d. su­tei­kia­ma pui­ki ga­li­my­bė da­ly­vau­ti pa­pil­do­ma­me priė­mi­me ir pa­teik­ti pra­šy­mą stu­di­juo­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­jo­je (VU ŠA). Pa­tei­ku­sie­ji pra­šy­mus ga­lės pre­ten­duo­ti ir į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas stu­di­jų vie­tas (pa­pil­do­mai skir­ta vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų vie­tų!).

Papildomas priėmimas – ypač puikus šansas norintiesiems studijuoti pedagogines studijų programas ir pretenduoti į papildomai skirtas valstybės finansuojamas studijų vietas, kuriose visą studijų laikotarpį kas mėnesį bus mokama net 300 Eur stipendija!

Stojantieji prašymus dalyvauti papildomo priėmimo etape turi teikti LAMA BPO sistemoje (https://bakalauras.lamabpo.lt/) rugpjūčio 13–16 d. Pažymėtina, jog bus galima keisti pasirinkimus, nepriklausomai, kokie buvo pagrindiniame priėmimo etape.

Papildomo priėmimo metu galima rinktis šias paklausias VU ŠA bakalauro studijų programas:

  • Programų sistemos (kas mėnesį visus studijų metus mokama 200 Eur stipendija);
  • Anglų filologija;
  • Ekonomika;
  • Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas (kas mėnesį mokama 300 Eur stipendija);
  • Specialioji pedagogika ir logopedija (kas mėnesį visus studijų metus mokama 300 Eur stipendija);
  • Muzikos pedagogika (kas mėnesį visus studijų metus mokama 300 Eur stipendija);
  • Kūno kultūra ir sporto pedagogika (kas mėnesį visus studijų metus mokama 300 Eur stipendija).

Stojantieji į pedagogines studijų programas papildomo priėmimo etape privalo dalyvauti motyvacijos vertinime (tiems, kas jo nelaikė pagrindiniame etape), kuris vyks prašymų teikimo metu rugpjūčio 14–16 d. Tiems stojantiesiems, kurie motyvacijos vertinimą laikė pagrindiniame etape, jo laikyti iš naujo nereikės.

Papildomas priėmimas – puiki galimybė rinktis patrauklias pedagogines ir kitas studijų programas Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, studijuoti valstybės lėšomis ir gauti net 300 Eur stipendiją! Nepraleisk savo šanso!

Daugiau informacijos: https://www.sa.vu.lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos.

Reklama

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite