Angle down Atgal

Pradė­jo veik­ti trum­pa­sis in­for­ma­ci­jos apie rin­ki­mus nu­me­ris 1855

Rugsė­jo 16 d. pra­dėjo veik­ti trum­pa­sis in­for­ma­ci­jos apie rin­ki­mus nu­me­ris 1855. Ši pa­slau­ga veiks nuo rugsė­jo 16 d. iki spa­lio 25 d. Trum­puo­ju nu­me­riu ga­li­ma skam­bin­ti kas­dien (įskai­tant sa­vait­ga­lius) nuo 7 val. ry­to iki 20 val. va­ka­ro.

Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš visų Lietuvoje veikiančių operatorių tinklų. Skambučio kaina priklauso nuo skambinančiojo mobiliojo ryšio plano įkainių, kurie taikomi skambinant į savo tinklą.

Paskambinę telefonu 1855, galite sužinoti:

* ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašus;

* kurioje rinkimų apylinkėje galite balsuoti;

* ar rinkimų apylinkė yra pritaikyta rinkėjams su negalia;

* apie galimybę balsuoti iš anksto, jeigu rinkimų dieną planuojate nebūti savo rinkimų apylinkėje;

* kaip balsuoti, jeigu susirgote ir rinkimų dieną negalite nuvykti į savo rinkimų apylinkę;

* kaip susisiekti su apygardos ar apylinkės rinkimų komisija.

VRK primena, kad, norėdami gauti informacijos apie save, rinkėjai bus paprašyti pasakyti savo asmens kodą, vardą ir pavardę.

Informacija trumpuoju numeriu bus teikiama vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, todėl rinkėjo adreso skelbimas yra apribotas. Tik pats rinkėjas, pasakęs savo adresą, galės pasitikslinti, ar tikrai tokiu adresu yra įrašytas į rinkėjų sąrašą.

Telefonu 1855 taip pat bus galima pranešti apie rinkimų įstatymų pažeidimus. Rinkėjų nusiskundimai bus perduoti apygardos rinkimų komisijai. Skundai registruojami pranešėjui prisistačius. Rinkėjui atsisakius pranešti savo vardą ir pavardę, skundai nebus nagrinėjami.

VRK informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite