Angle down Atgal

Penktadienio „vitaminas“ – Vigmantas Butkus

Svei­ka­ti­na džiaugs­mas dėl žmo­nos mankš­tos
Vig­man­tas But­kus. 1965 m. gimė Už­ven­ty­je, nuo 1979 m. gy­ve­na Šiau­liuo­se, nuo 2010 m. dir­ba (nuo­to­li­niu būdu) Vil­niu­je. Li­te­ratū­ro­lo­gas bal­tis­tas, ku­rio pa­grin­di­nis dar­bas – ana­li­zuo­ti įvai­rias lie­tu­vių ir lat­vių li­te­ratū­ros is­to­ri­jos pro­ble­mas, reng­ti apie jas pra­ne­ši­mus, pro­jek­tus, ra­šy­ti straips­nius, re­cen­zi­jas, kny­gas. Tu­ri du nuo­sta­bius vai­kus (jau ke­lin­ti me­tai Vil­niu­je gy­ve­nan­čią dukrą ir Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos pa­sku­tinė­je klasė­je be­si­mo­kantį sūnų) ir nuo­sta­bią žmoną.

A. Du teigiami žodžiai, šovę į galvą, išgirdus „karantinas“

Saugumas. Namai.

B. Mėgstamiausių knygų arba filmų penketukas

Tiek mėgstamų knygų, tiek filmų yra daug. Gręždamasis į knygas, išskirčiau pasaulinių garsenybių Jorge‘o Luis’o Borges’o, Franzo Kafkos, Michailo Bulgakovo, taip pat latvio Margerio Zarinio (Marģeris Zariņš) ir lietuvio Antano Škėmos prozą, lietuvių Henriko Radausko, Alfonso Nykos-Niliūno, Sigito Gedos, Tomo Venclovos poeziją. Paėmus į rankas bet kurio šių autorių tekstą, su juo galima „kalbėtis“ ilgai ir nenuobodžiai, nes daugiaprasmiškai.

C. Koks maistas net karantino dieną padaro šventišką? Pasidalykite receptu

Pats beveik negaminu, išskyrus elementarias kiaušinienes ir kitas panašias kulinarines paprastybes. Mėgaujuosi kone bet kokiu maistu, kurį valgau praalkęs. Valgyti praalkus yra skanu, o kai skanu, tai bent šiek tiek ir šventiška. O šventiškiausia – karštai rūkytas jūros ešerys su bokalu šviesaus alaus.

D. Įkvepianti asmenybė. Kodėl?

Imponuojančių daug, bet jau esu tokio amžiaus ir tokios patirties, kad vienos įkvepiančios nebeturiu.

E. Mėgiamiausia daina (muzika) gerai dienos nuotaikai

Dažniausiai bliuzas. Jis – patyliukais sau, aš – sau, t. y. vienas kitam lyg ir netrukdom, bet vis viena girdžiu, kaip jis mane pastiprina.

Omega rūgštys. Ką padarote kiekvieną dieną dėl savo ir kitų geros sveikatos (psichinės ir fizinės)?

Vartoju vitaminus ir žiūriu, kad kitiems šeimoje jų irgi nestigtų. Kasdien stengiuosi būti nekonfliktiškas, kasdien stengiuosi išeiti pasivaikščioti – ir pirma, ir ypač antra anaiptol ne kiekvieną dieną pavyksta. Džiaugiuosi, kad žmona daro kasdienę rytmetinę mankštą, pats tam begėdiškai stigdamas valios: ją sveikatina mankšta, mane – bent tas džiaugsmas dėl jos mankštos.

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite