Angle down Atgal

Patobulintas priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašas

Kazlų Rūdos savivaldybėje dinamiškai vystosi mokyklų ugdymo programų sistema ir prieinamumo galimybės. 2020 m. Savivaldybėje pradėjo veikti papildomos pilnos dienos lopšelio-darželio grupės gyvenvietėse, pasikeitė ikimokyklinio ugdymo rinkos poreikiai, šalia deficito (trūkstamų paslaugų mieste) atsirado pertekliai (ikimokyklinio ugdymo laisvos vietos gyvenvietėse), pagerėjo maitinimo kokybė, atlikus investicijas į vienos iš mokyklų valgyklą. Taip pat nebeformuojamos jungtinės klasės pagrindinio ugdymo pakopoje. Galiausiai 2020 m. rugsėjo mėnesį sukurta elektroninė moksleivių priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigas sistema (nuoroda pridedama žemiau).

Deja, ligšioliniai galiojantys Savivaldybės teisės aktai nenumatė galimybės ikimokyklinio ugdymo paslaugas gauti asmenų, negyvenančių savivaldybėje, tačiau joje dirbančių, vaikams. Taip pat nenumatyti atvejai, kaip turėtų būti priimami vaikai į mokyklas, kai esamoje įstaigoje atsilaisvina ugdymo vieta. Nebuvo aiškių prioritetų, kaip ir kam suteikiama ugdymo vieta, esant eilei ir atsiradus tėvams su vaiku, atitinkančiu vieną iš kelių pirmumo sąlygų (pvz. našlaitis, vaikas turintis specialiuosius poreikius, brolis, sesuo ar daugiavaikė šeima). Neįtvirtintas aiškus teritorinio priskyrimo prie ugdymo įstaigos principas ir pirmumo teisė pretenduoti į laisvą ugdymo vietą gyvenant ne tik Kazlų Rūdos savivaldybėje, tačiau konkrečioje Savivaldybės gyvenvietėje ar seniūnijoje, kurios teritorijoje yra atitinkama ugdymo įstaiga.

Atsižvelgdama į šias problemas, tėvų, švietimo specialistų, bendruomenių pateiktą nuomonę, Kazlų Rūdos savivaldybės taryba patvirtino Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas  tvarkos aprašą, pagal kurį:

1. Suvienodintos ir išgrynintos Tėvų, Mokinio sąvokos;

2. Nustatyti 3 skirtingi atvejai, kaip priimami vaikai į ikimokyklinį ugdymą (gyvenantys, dirbantys tėvai), kaip užimamos atsilaisvinančios vietos;

3. Nustatyti prioritetai tarp prioritetų išimties tvarka (pvz. kas svarbiau – grįžę iš užsienio vaikai ar turintys neįgalumą, spec. poreikius);

4. Nustatytos naujos pirmumo išimtys (pvz. našlaičiai, daugiavaikių šeimų vaikai, broliai ar seserys, tėvai, grįžę iš užsienio ir deklaravę savo gyvenamą vietą savivaldybėje);

5. Nustatyti reikalavimai dėl privalomumo registruoti vaikus į artimiausią ugdymo įstaigą (gyvenvietė, seniūnija pagal gyvenamą vietą arba tėvų darbo vietą) ir šio reikalavimo išimtys, siekiant geriausių ugdymo paslaugų vaiko atžvilgiu.

6. Paankstinta prašymų į ugdymo programas pateikimo data.

Centralizuoto vaikų priėmimo į savivaldybių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinė sistema https://registruok.lt/

Su Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas  tvarkos aprašu galite susipažinti Kazlų Rudos savivaldybės svetainėje www.kazluruda.lt

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite