Angle down Atgal

Pasveikinti visi Šiaulių Metų mokytojais išrinkti pedagogai

Spalį, minint Tarptautinę mokytojų dieną, Šiauliuose išrenkama 10 pedagogų, kuriems už lyderystę, kūrybiškumą ir aktyvumą suteikiamas Metų mokytojo vardas ir piniginė premija. Įprastai Metų mokytojai būdavo pagerbiami iškilmingame renginyje, tačiau šiemet teko tradicijas pakoreguoti. Šiaulių miesto meras kiekvieną Metų mokytoją aplankė ir pasveikino jo mokykloje.

Aplankęs pirmas penkias mokyklas, kuriose dirba Metų mokytojai (plačiau apie tai čia), Šiaulių meras pratęsė apdovanojimams nominuotų pedagogų sveikinimus. Įteikęs premiją, kurios vertė – 2000 eurų, meninę dovaną ir padėką, Artūras Visockas rasdavo laiko ir jaukiam pabendravimui su kiekvienu Metų mokytoju. Kartu aptartos švietimo įstaigų aktualijos, darbo su mokiniais iššūkiai. Miesto vadovą visur lydėjo ir Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė.

Šiaulių miesto meras aplankė ir pasveikino:

Sanatorinės mokyklos anglų kalbos mokytoją Anželiką Grigaliūnę,

Didždvario gimnazijos chemijos mokytoją Virginiją Savickaitę,

Šiaulių universiteto gimnazijos muzikos mokytoją Kęstutį Stoškų,

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos informacinių technologijų mokytoją Ritą Nemanienę,

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos geografijos mokytoją Gitaną Kazimieraitienę.

 

Metų mokytojams Artūras Visockas dėkojo už entuziazmą, šiltą ir nuoširdų santykį su mokiniais, reikšmingą veiklą miesto bendruomenei ir mokytojo profesijos prestižo didinimą.

 

Tęsiame pažintį su Šiaulių Metų mokytojais.

Anželika Grigaliūnė

Šiaulių sanatorinės mokyklos anglų kalbos mokytojai svarbūs atsakomybės, sistemingo darbo ir bendradarbiavimo principai. Savanorystė – mokytojos širdyje. Anželika aktyviai prisidėjo prie nuoseklios ir ilgalaikės asmenybės ugdymosi ir sveikatos stiprinimo programos 2SB, kuria siekiama nuolatinės asmenybės ūgties (fizinės, psichinės, socialinės-emocinės, dvasinės sveikatos), įrankio kūrimo. 2019–2020 m. m. mokytoja subūrė trijų šalies mokyklų mokytojų darbo grupę, kuri sudarė konsorciumą, parengusį ir laimėjusį „Erasmus+“ KA 1 programos projektą „Inovatyvus mokytojas – sėkmingas mokinys“, yra šio projekto koordinatorė. Diegiant nuotolinį mokymąsi, mokytoja rengė vaizdo pamokas kolegoms, mokydama naudoti įvairias mokymosi platformas, įvairius IKT įrankius.

Gitana Kazimieraitienė

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos geografijos mokytoja tiki mokinio galiomis ir kuria stimuliuojančius iššūkius. Mokytojos ir mokinių santykiai grindžiami abipusiu pasitikėjimu. Geografijos pamokose mokytoja taiko formuojamojo vertinimo strategijas, kurios apima nuolatinę mokinio mokymosi stebėseną, grįžtamojo ryšio užtikrinimą. Gitana yra aktyvi Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos narė. Mokytoja pagerbta aukščiausiu Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos įvertinimu „Geografijos bitutė“.

 

Virginija Savickaitė

Šiaulių Didždvario gimnazijos chemijos mokytoja ypač daug dėmesio skiria patyriminiam ugdymui, grįžtamajam ryšiui su mokiniais formuoti. Mokytoja yra Lietuvos chemijos mokytojų asociacijos narė, Šiaulių miesto chemijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė. Ji organizuoja miesto ir šalies chemijos mokytojams dalykinių ir metodinių kompetencijų tobulinimo renginius. Mokytoja aktyviai savanoriauja, to moko ir savo mokinius: neatlygintinai vedė edukacinius užsiėmimus Šiaulių vaikų dienos centro, Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir vaikų globos namų vaikams, Šiaulių r. Gruzdžių socializacijos centro auklėtiniams. Inicijuoja ir pati kasmet veda chemijos olimpiadas.

Kęstutis Stoškus

Šiaulių universitetinės gimnazijos muzikos mokytojas ypač didelį dėmesį skiria individualiems mokinių ugdymosi poreikiams patenkinti. Mokytojas yra neformalaus ugdymo studijų steigėjas ir vadovas: gitaros studija „In-white“, roko grupė „Ekstra“ gyvuoja nuo 2003 metų. K. Stoškus dalyvauja tarptautiniuose COMENIUS, ERASMUS projektuose. Mokytojas inicijuoja ir organizuoja mokinių muzikines veiklas mieste ir gimnazijoje. Vaiko asmenybės ūgtį pedagogas matuoja jo pastangomis ir gebėjimu išreikšti save, iniciatyvumu, gebėjimu nesavanaudiškai atsiduoti bendram tikslui, žinioms, deklaruojamomis vertybėmis.

 

 

Rita Nemanienė

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos informacinių technologijų mokytoja domisi savo dalyko naujovėmis: pamokose ir neformaliajame ugdyme plėtoja STEAM veiklas, kasmet su savo  mokiniais dalyvauja robotikos FIRST LEGO League varžybose, taiko 3D modeliavimą. Skatina mokinius išmaniuosius įrenginius panaudoti mokantis visų mokomųjų dalykų. Rita Nemanienė noriai dalijasi patirtimi respublikinėse konferencijose, veda meistriškumo pamokas, rengia paraiškas ir dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose. Rita  yra aktyvi progimnazijos bendruomenės narė lyderė. Kartu su informatikų klubo nariais vedė edukacinį užsiėmimą tėvams „Dirbtinio intelekto programavimo pradmenys“ tėvų konferencijoje „Tyrinėjimai, atradimai ir nuotykiai mokykloje“.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite