Angle down Atgal

Pamąstymai tėvo dienos proga

Tėvo diena… Ar prasminga ją švęsti? Juk ir taip daugybė religinių, tautinių, didesnių ar mažesnių švenčių minime… Vasarą jų tikrai netrūksta. O gal Tėvo diena, švenčiama kalendorinės vasaros pirmąjį sekmadienį, yra kai kas daugiau negu eilinė diena?

Ši diena iškelia tradicinės, tuo pačiu ir krikščioniškos šeimos prasmę. Šeima – tai motina, tėvas, vaikai, dar seneliai, dar proseneliai… Nors šeimos institucijos pamatai mūsų laikmetyje dėl įvairiausių priežasčių neretai siūbuoja, bet šeima buvo, yra ir turi būti valstybės, Bažnyčios, visuomenės pagrindas. Šią dieną turime minėti taip parodydami tėvo reikšmę šeimos struktūroje. Šią dieną reikia susieti su tautine ir krikščioniška tradicija, su tuo, kas perduodama iš kartos į kartą. Tradicijos yra mūsų gyvenimo dalis. Atimk jas ar jų nepaisyk, kiek daug prarasi ir kažin ar begalėsi susigrąžinti tai, ką praradai? Tradicijos – tai dvasiniai saitai, jungiantys šeimas, gimines, bendruomenes.

Be abejonės, Tėvo dieną minės didesnė ar mažesnė mūsų tautiečių dalis: sveikins gyvus tėvus ir senelius, lankys kapines, uždegs žvakeles, pasimels, dalysis prisiminimais. Bažnyčia irgi neliks nuošalyje: bus aukojamos šventosios Mišios už gyvus ir mirusius tėvus, bus laiminami į pamaldas susirinkę tėvai.

Tėvo diena – puiki proga kartu pabūti, pasidžiaugti vieni kitais. Pamatyti tą dieną t ė v ą – juk jis taip dažnai lieka lyg ir nuošaly, lieka tas, kuris daug dirba, tyliai viskuo rūpinasi, mažiausiai kreipdamas dėmesį į save… Tokie susitikimai, pabuvimai kartu, jei tik praeina ramioje ir giedroje aplinkoje, praturtina ir atnaujina tiek vyresniuosius, tiek ir jaunesnius. Tokie susiėjimai, dėmesio vienas kitam parodymas, šventimas kartu ir mesteli grūdelį į tautos dvasinių tradicijų aruodą, į tai, kas išlieka, iš ko mokosi jaunoji karta…

Kunigo Algio GENUČIO, Akmenės parapijos klebono kanauninko pamąstymai šeštadienio, birželio 6 d., VIENYBĖJE

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite