Angle down Atgal

Nuotolinio darbo iššūkiai nesutrukdė studijų procesui, rengiamasi baigiamųjų darbų gynimui

Visuotino karantino sąlygomis šalies universitetams kaip ir kitoms švietimo įstaigoms teko perkelti studijų procesą į virtualią aplinką, prisitaikyti dirbti nuotoliniu būdu. Šiaulių universitetas jau antrą mėnesį sėkmingai dirba ir studijų procesas nuo to praktiškai nenukentėjo. Patvirtinta, jog studijų procesas iki šio pavasario semestro pabaigos bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Apie tai, kaip sekasi dirbti nuotoliniu būdu, su kokiais iššūkiais tenka susidurti organizuojant studijų procesą, kalbėjomės su laikinai Šiaulių universiteto studijų prorektorės pareigas einančia dr. Renata Bilbokaite, laikinai Regionų plėtros instituto direktorės pareigas einančiia doc. dr. Lina Garšviene ir laikinai Edukologijos instituto direktorės pareigas einančia prof. dr. Daiva Malinauskiene.

Studentams nuotolinio darbo forma atrodo patraukli

Laikinai studijų prorektorės pareigas einanti dr. R. Bilbokaitė teigia, kad studijos Šiaulių universitete vyksta gana sklandžiai, studentai apie darbą nuotoliniu būdu atsiliepia pačiais gražiausiais žodžiais. „,Studentams tokia studijų forma patinka kur kas labiau nei įprastinė auditorijoje, nes namuose jie turi didesnį komfortą, sutaupo lėšų važinėjimui, darbas yra produktyvesnis. Be to, atsirado praktiška galimybė paskaitos gauti ir vaizdo, ir garso įrašus tiems, kas negalėjo tą dieną prisijungti, o tai reiškia, kad studentai gali kitu laiku ir net ne kartą išklausyti, peržiūrėti ir paskaitų įrašus“, – sako studijų prorektorė. Pasak dr. R. Bilbokaitės. tai yapč naudinga dirbantiems, auginantiems vaikus, slaugantiems tėvus ar senelius - visiems, kurie neturi galimybių konkrečiu laiku būti paskaitoje. „Manau, kad ši kritinė situacija davė postūmį ir mūsų dėstytojams, iš tiesų įsitikinti, kad jie jau seniai pasirengę visai kito lygio kokybiniam šuoliui ir yra gerokai pranašesni už kitų institucijų kolegas. Nuotolinis mokymasis mūsųuniversitete vyksta jau dešimtmetį, tačiau taip intesyviai dar nebuvo taikomas. Dabar visi dėstytojai atrado ir kitų naujesnių formų, būdų, priemonių tobulinti studijų procesą ir visai neblogai tai jiems sekasi“, – džiaugiasi laikinai studijų direktorės pareigas einanti dr. R. Bilbokaitė.

Regionų plėtros institute – dėmesys studentų poreikiams

„Karantinas neišvengiamai pakoregavo ir mūsų instituto studijų procesą, kuris, kaip ir visoje Lietuvoje, vyksta nuotoliniu būdu. Tam naudojame Microsoft Teams nuotolinio darbo platformą, nors kai kurie dėstytojai su studentais dirba Zoom ir kitose aplinkose. Aš ir instituto dėstytojai esame patenkinti Microsoft Teams platformos galimybėmis, kuomet galime bet kokiu metu tiesiogiai bendrauti posėdžiuose ir vesti paskaitas, siųsti dokumentus, rašyti komentarus ir kt. Manau, jog ši situacija lėmė neišvengiamą poreikį išbandyti nuotolinio darbo platformas“, – sako laikinai Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto direktorės pareigas einanti doc. dr. Lina Garšvienė.

Pasak direktorės, nuotolinio darbo pradžioje, tiek studentams, tiek dėstytojams, pagrindinis iššūkis buvo pasirūpinti ar patikrinti būtiniausią kompiuterinę techniką ir programas, taip pat įvaldyti nuotolinio darbo aplinkas. Institute sulaukta išmaniosios gamybos inžinerijos studijų programos studentų prašymų dėl galimybės pasinaudoti laboratorine Haptic ir Delfoi Arc programine įranga ir prašymų skolinti kompiuterinę įrangą Šiaulių universitete studijuojantiems užsienio šalių studentams, nes iki karantino jie naudojosi universiteto bibliotekos resursais.

Pasak doc. dr. L. Garšvienės, didžiausias iššūkis – prasidedantys pirminiai baigiamųjų darbų gynimai. Doc. dr. L. Garšvienė: „Mes ir universiteto Infrastruktūros tarnybos specialistai dedame visas pastangas, kad šis procesas vyktų sklandžiai ir sėkmingai. Baigiamųjų kursų studentams bus surengtas specialus informacinis seminaras, kuriame studentai galės susipažinti su būtiniausiomis Microsoft Teams nuotolinio darbo platformos funkcijomis ir galimybėmis, užduoti svarbius ir nerimą keliančius klausimus“.

Doc. dr. L. Grašvienės teigimu, studijų procesas Regionų plėtros institute vyksta gana sklandžai, visos sistemos veikia be trikdžių, o paskaitos vyksta savo laiku. Dėstytojai ir studentai jungiasi nuotolinio darbo aplinkose ir dirba dar sausio mėnesį patvirtintu tvarkaraščio laiku. Esant poreikiui dėstytojai su studentais susijungia papildomai, konsultuoja paskaitų ar baigiamųjų darbų rengimo klausimais. Direktorė džiaugiasi, kad karantino pradžioje viso universiteto dėstytojams buvo surengtas seminaras, kuriame jie buvo apmokomi dirbti nuotolinio darbo platformose išnaudojant visas jų galimybes.

Dėl korona viruso paskelbto karantino studijų procesas Regionų plėtros institute šiek tiek koreguojamas. Suprantama, kad kai kurie studentai ar kursų klausytojai dėl karantino apribotų veiklų negali dalyvauti praktikose, atlikti jiems numatytų laboratorinių darbų ir kt. „Atsižvelgdami į studentų prašymus sesiją pratesėme iki rugsėjo 1 d., taip pat nukėlėme kai kurias atsiskaitymų datas. Baigiamuosius darbus rengti studentams bus leidžiama šiek tiek ilgiau – iki birželio vidurio. Ruošiamės įvairiems scenarijams. Manau svarbu ruoštis net sudėtingiausiems atvejams, kad tiek dėstytojams, tiek studentams kiltų kuo mažiau nesklandumų. Baigiamųjų darbų gynimo datos bus nustatytos ir paskelbtos.

Yra Gamtinių sistemų valdymo studijų programos studentų, kuriems tiesiog būtina atlikti laboratorinius tyrimus su periodiškai (nuo balandžio mėnesio pradžios iki spalio mėnesio pabaigos) gamtoje surinktais mėginiais. Tokiu atveju, studentams yra sudaryta galimybė individualiai su laboranto priežiūra dirbti instituto laboratorijoje ir sėkmingai juos atlikti. Žodžiu, studijų programų komitetai operatyviai reaguoja į studentams kylančias problemas, padeda jas išspręsti. Džiaugiuosi, jog visi Regionų plėtros instituto dėstytojai, mokslo darbuotojai ir universiteto administracijos darbuotojai operatyviai sprendžia iškylančias problemas. Iššūkiai verčia mus visus tobulėti ir vienytis“, – pažymi laikinai Regionų plėtros instituto direktorės pareigas einanti doc. dr. L. Garšvienė.

Dėl karantino pakoreguotas studijų tvarkaraštis, rengiamasi baigiamųjų darbų gynimui

Laikinai Šiaulių universiteto Edukologijos instituto direktorės pareigas einanti prof. dr. Daiva Malinauskienė sako, jog nors ir dirbama karantino sąlygomis, didelių organizacinių problemų dėl Edukologijos instituto darbo nekyla. Čia, kaip ir kituose padaliniuose, nuotoliniu būdu vyksta ne tik studijų procesas, bet ir posėdžiai, pasitarimai, dokumentacijos tvarkymas, kiti darbai. „Karantinas parodė, kad galime plėsti nuotolinį komunikavimą, tuo įvairinti darbo formas ir ateityje. Manau, kad galima nemažą dalį darbų atlikti ir iš namų, bendraujaudami su kolegomis nuotoliniu būdu, tik svarbu, kad gerai veiktų nuotolinio darbo platformos ir turėtume tam skirtus įrankius. Tokiu būdu, sutaupytume daug laiko, kuris galėtų būti skiriamas kitoms veikloms atlikti“, – mano prof. dr. D. Malinauskienė.

Instituto direktorė pažymi, kad didžiausią rūpestį šiuo metu dėstytojams ir baigiamųjų kursų studentams kelia baigiamųjų darbų gynimas, kurį planuojamas vykdyti nuotoliniu būdu. Prof. dr. L. Malinauskienė: „Gyvas kontaktas su studentais visada turi didelių pranašumų, ypač baigiamųjų darbų gynimo metu, todėl pagrįstai kyla nerimas, ar naudojant technologijas, visi procesai vyks sklandžiai. Balandžio pabaigoje vyks preliminarūs baigiamųjų darbų svarstymai sudarytose komisijose – bus svarstomos baigiamųjų darbų temos, analizuojami baigiamųjų darbų turinio klausimai ir rengimo situacija. Darbai bus aptariami be studentų, vėliau studentams bus išsiųstos pastabos ir rekomendacijos, į ką reikėtų atsižvelgti ir ką patobulinti. Galiu teigti, kad konsultacijos su baigiamųjų kursų studentais vyksta labai intensyviai ir, galbūt, dar intensyviau, negu būdavo įprastai“.

Studijų procesas Edukologijos institute nuotoliniu būdu vyksta naudojant įvairias platformas – Microsoft Team, Zoom, Moodle, taip pat ir naudojant įvairias komunikacijos priemones – el. paštą, telefoną, skype ir kt. Dėstytojai dirba labai intensyviai, nes turi ne tik dėstyti, konsultuoti studentus ir naujais būdais teikti jiems išsamų grįžtamąjį ryšį. Paskaitos tiek bakalauro, tiek magistro studijų studentams vyksta pagal tvarkaraštį, kiekvienas dėstytojas su studentais pasirenka bendravimo būdą, kuris abiem pusėms yra priimtinas. Studentams buvo paskelbta visa informacija apie atsiskaitymų datas, apie studijų proceso organizavimą nuotoliniu būdu.

Prof. dr. D. Malinauskienės teigimu, dauguma studentų laikosi nustatytų terminų užduotims atlikti, tačiau kartais pasitaiko ir tokių, kurie ne visada laiku atlieka tai, kas paskirta dėstytojo. „Studentų nusiskundimų kol kas nesame gavę. Studentai gali kreiptis į dėstytojus ir informacinių technologijų specialistus, kurie jiems teikia visokeriopą pagalbą. Beje, baigiamųjų kursų studentus prieš baigiamųjų darbų gynimus pakviesime dalyvauti nuotoliniame seminare, kuriame bus detaliai aptariamos baigiamųjų darbų gynimo procedūros ir techninės darbų pateikimo galimybės“, – sako prof. dr. Malinauskienė.

Dėl karantino ir Edukologijos institute teko šiek tiek pakoreguoti patį studijų procesą – perkelti pedagogines praktikas, turėjusias vykti švietimo ir ugdymo įstaigose, į kitą semestrą, o vietoj jų studentams buvo pasiūlytos kitų dalykų paskaitos, kurios turėjo vykti rudens semestre. Tiems studentams, kuriems prieš prasidedant karantinui praktikos buvo įpusėjusios, dėstytojai, praktikų vadovai pakoregavo užduotis, jas skyrė atlikti nuotoliniu būdu. Beje, kai kuriems studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus, dėl karantino mokyklose teko koreguoti ir baigiamųjų darbų tyrimų strategiją.

Numatoma, kad baigiamųjų darbų gynimas Edukologijos institute vyks pagal planą – nuo birželio pradžios iki birželio vidurio. Baigiamuosius darbus pristatys ir gins 211 bakalauro ir 56 magistro studijų programų absolventai.

Naujausiais duomenimis, nuo balandžio 27 d. savo veiklas, garantuodami lankytojų saugumą, atnaujina Šiaulių universiteto biblioteka, Botanikos sodas, Hipoterapijos ir sporto centras.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite