Angle down Atgal

Nepriklausomybės Akto šventė

1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, skelbiantis, kad atkuriama Lietuvos valstybė atsižada nuo visų valstybinių ryšių, turėtų su kitomis tautomis. Nors naujosios Lietuvos valstybingumas buvo pripažintas ne iš karto, o ir pačio Nepriklausomybės akto, kuriame yra tik 122 žodžiai, paieškos priminė labai supainioto detektyvo siužetinę liniją, ši data yra ir išliks svarbiausia mūsų valstybės Naujausių laikų istorijos data.

Šiais metais švenčiama Lietuvos nepriklausomybės diena pasižymėjo kultūrinių, sportinių ir religinių renginių gausa.

Rytas pažydo valstybinių vėliavų vaivorykšte plk. Pr. Saladžiaus 9- osios šaulių rinkinės šaulių rankose nešamų į Kristaus Žengimo į dangų bažnyčią, kurioje mišias aukojo kunigas Kęstutis Palepšys.

Po mišių Utenio aikštėje šauliai su miesto gyventojais nulenkė vėliavas prie paminklo Vytauto apygardos partizanams, uždegtomis žvakutėmis, tylos minute ir gėlėmis atiduodami pagarbą visiems žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Šiais metais kunigas Kęstutis Palepšys bažnyčioje pašventino dvi valstybines vėliavas: vieną jų,- jau trisdešimtąją Seimo narys Edmundas Pupinis tradiciškai padovanojo plk. Prano Saladžiaus šaulių rinktinei, antrąją vėliavą Vėliavų pakėlimo ceremonijoje prie Utenos savivaldybės pastato iškėlė šaulys, dm. plk. Vitas Antanas Kelevišius,- pirmas Utenos apskrities karo komendantas atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Senoji vėliava atiduota saugoti miesto seniūnijai.

Iškilmių dalyviai pasuko prie laiptų, vedančių į Gedimino gatvę, trumpai stabtelėję nuotraukai į asmeninį archyvą, nužygiavo į pagrindinę Utenos gatvę, prie paminklo Jonui Basanavičiui, kuris A. Smetonai pasitraukus iš Lietuvos Tarybos pirmininko posto 1918 vasario 15-tą dieną vykusiame Tarybos posėdyje sugebėjo sutaikyti dešiniųjų ir socialdemokratinių pažiūrų politikus, galutinai suderinti tekstą ir kitos, vasario 16-osios dienos 11 valandą Nepriklausomybės Aktą dar kartą perskaitė, o Tarybos nariai jį patvirtino savo parašais.

Prie paminklo liko padėtos gėlės, degančių žvakučių liepsnelės ir pakili šventiškai nusiteikusių žmonių aura.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite