Angle down Atgal

Naujos Šiaulių universiteto tarybos rinkimai: kvietimas teikti IŠORĖS kandidatūras tarybos nario vietai užimti

Baigiantis eilinei Šiaulių universiteto tarybos kadencijai, universitetas skelbia naujos Tarybos – aukščiausio universiteto valdymo instituto – rinkimus. 2019 m. birželio mėnesį Šiaulių universiteto bendruomenė ir Senato nariai rinks Tarybos narius iš universiteto bendruomenės narių bei kandidatų, nepriklausančių bendruomenei. Vadovaujantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, Šiaulių universiteto Tarybą sudaro 11 narių: penki universiteto bendruomenės atstovai, vienas studentų deleguotas atstovas, vienas universiteto alumnų atstovas ir keturi universitete nedirbantys asmenys.

Kviečiame teikti kandidatūras Tarybos narių, nepriklausančių ŠU bendruomenei, rinkimams (B1 kvota). Keturios Tarybos narių, nepriklausančių bendruomenės nariams, vietos yra skirtos tokiems nariams:

- asmeniui, ėjusiam ar einančiam atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros srityse (B1.1.);

- asmeniui, ėjusiam ar einančiam atsakingas pareigas centrinėse viešosios veiklos srityse (B1.2.);

- asmeniui, ėjusiam ar einančiam atsakingas pareigas verslo srityje ir turinčiam asocijuoto verslo rekomendacijas (B1.3.);

- asmeniui, ėjusiam ar einančiam atsakingas pareigas regiono vietos savivaldoje ar turinčiam jų rekomendacijas (B1.4.).

Kandidatai, siekiantys tapti Tarybos nariais vienoje iš aukščiau nurodytų vietų, turi atlikti tokius veiksmus:

- nuo 2019-05-31 (8.00 val.) iki 2019-06-14 (15.00 val.) – registruoti save kaip kandidatą ir pateikti reikalingus dokumentus (kandidatus į Šiaulių universiteto tarybą registruoja Administracijos reikalų tarnybos dokumentų valdymo vyresnysis specialistas rektorate (P. Višinskio g. 38, 1 aukštas);

- 2019-06-21 – dalyvauti viešoje diskusijoje su ŠU bendruomene;

- 2019-06-27 – dalyvauti rinkiminiame ŠU Senato posėdyje.

Registruojant save kandidatu šiuose rinkimuose, registraciją vykdančiam specialistui turi būti pateikti šie dokumentai:

- Prašymas būti užregistruotam kandidatu į ŠU tarybą. Prašyme kandidatas pažymi, į kurią B1 kvotos vietą (B1.1., B1.2., B1.3. ar B1.4.) jis pretenduoja.

- Kandidato CV,

- Trumpas aprašymas, kuo kandidatas gali prisidėti padedant įgyvendinti Šiaulių universiteto misiją ir jo strateginius tikslus šiuo laikotarpiu.

- Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Pasikeitus kandidato sprendimui kandidatuoti, dokumentus atsiimti galima iki 2019-06-18 pateikus tokį pageidavimą raštu.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite