Angle down Atgal

Moksleiviai sulauks individualios specialistų pagalbos

Nuo rugsėjo kiekvienam mokiniui, kuriam reikės mokymosi ar kitokios specialistų pagalbos, mokykloje bus sudaromas individualus pagalbos planas. Tokia nuostata numatyta atnaujintame Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraše, kurį gegužę patvirtino švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

„Mes, suaugusieji, turime dėti visas pastangas, kad mokykloje būtų sukurta geranoriška, mokinius palaikanti ir kartu darbinga atmosfera, kuri leistų atskleisti kiekvieno savitus talentus ir gabumus. Būtent mokykloje vaikas turi gauti visokeriopą mokymosi ar švietimo pagalbą, suaugusiųjų paramą ir paskatinimą. Tokiu būdu nebus užgniaužtas jo individualumas, užaugs ori ir mokanti gerbti kitus asmenybė. Saugioje aplinkoje ir mokymosi rezultatai bus geresni“, - pranešime spaudai cituojama švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė.

Švietimo ir mokslo ministerijos vertinimu, nuo 2011 metų galiojusios Vaiko gerovės komisijos nuostatos nebeatitiko šiandienos reikalavimų, pavyzdžiui, ne visada buvo leidžiama šios komisijos posėdžiuose dalyvauti pačiam mokiniui.

Komisija, ministerijos teigimu, kai kuriose mokyklose buvo pasyvi, jos funkcijos suvoktos labai ribotai - rūpintis tik specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ar netinkamai besielgiančiais vaikais. Dabartiniame apraše, kuris remiasi Geros mokyklos koncepcija, akcentuojama iš esmės kitokia Vaiko gerovės komisijos paskirtis - rūpintis vaikui saugia mokymosi aplinka.

Nuo rugsėjo ne tik tėvai, bet ir pats mokinys galės dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kai bus aptariama jo situacija. Mokiniui bus sudaromas individualus pagalbos planas ir bus paskirtas atsakingas asmuo, koordinuosiantis to plano įgyvendinimą. Vėliau Mokyklos vaiko gerovės komisijoje bus aptariama, ar vaikui numatytos pagalbos priemonės padeda.

Jeigu mokinio elgesys mokykloje netinkamas, šios komisijos nariai gali kreiptis į savivaldybę, kad jam būtų parinkta ir skirta minimalios priežiūros priemonė. Pavyzdžiui, mokinys gali būti įpareigotas lankytis pas psichologą ar kitą specialistą, tęsti mokymąsi kitoje mokykloje, dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos ar kitokiose programose. Ši komisija taip pat gali kreiptis į savivaldybę, kad būtų imamasi priemonių, jeigu mokinio tėvai neužtikrina vaiko teisių ir interesų.

Taip pat nuo rugsėjo 1 d. visos mokyklos įgyvendins bent vieną prevencinę - patyčių, savižudybių, alkoholio ir narkotikų ar kitokią - programą. Patyčias ar smurtą mokykloje bus apmokyti stabdyti visi mokyklos darbuotojai.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite