Angle down Atgal

Mirė G. Žemkalnis-Landsbergis

Melburne, Australijoje, sulaukęs 88-erių, mirė Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis, praneša LRT.

Profesoriaus, pirmojo faktinio atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovo Vytauto Landsbergio brolis, buvo Australijos lietuvių radijo ir spaudos darbuotojas, vadovavo Melburno lietuvių bendruomenei.

G. Žemkalnis-Landsbergis mokėsi „Aušros“ berniukų gimnazijoje Kaune, baigė Reddorfo lietuvių gimnaziją Vokietijoje. 1944 m. su būsimu prezidentu Valdu Adamkumi ir Liūtu Griniumi leido ir redagavo pogrindinį laikraštį „Jaunime, budėk!„

Buvo gestapo areštuotas ir iki 1945 m. kalintas Vokietijoje. Iki 1948 m. gyvendamas Vokietijoje bendradarbiavo lietuviškuose laikraščiuose.

1948 m. išvyko į Australiją, buvo vienas Australijos lietuvių kultūros fondo steigėjų. Paskelbė rašinių vietos lietuvių laikraščiuose „Australijos lietuvis“, „Mūsų pastogė“, „Tėviškės aidai“, „Baltic News“, kitur leidžiamuose lietuvių leidiniuose „Europos lietuvis“, „Tėviškės žiburiai“, „Pasaulio lietuvis“, „Lietuvos aidas“, „Lithuanian Weekly“.

1974 m. su kitais Melburno radijo stotyje „3ZZ“ pradėjo rengti lietuviškas laidas, buvo jų prodiuseris, pranešėjas. Nuo 1975 m. buvo Australijos SBS radijo lietuviškų laidų rengėjas; 1979-1994 m. - jų vadovas, kurį laiką vadovavo Melburno lietuvių bendruomenei. G. Landsbergis-Žemkalnis priklausė Australijos žurnalistų sąjungai.

1998-2009 m. G. Landsbergis-Žemkalnis buvo Australijos lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite