Angle down Atgal

Meras ragina pretenduoti į švietimo įstaigų vadovus

Šiuo metu šešiose rajono švietimo įstaigose baigiasi vadovų kadencijos, ateina konkursų metas. Reikia vadovų Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai, Meno, Sporto mokykloms, lopšeliui - darželiui „Žiogelis“, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai, Kvėdarnos „Saulutės“ darželiui. Savivaldybės meras Algirdas Meiženis susitikime su rajono seniūnais situaciją komentavo taip:

 - Mūsų laukia atsakingas darbas, nuo jo didele dalimi priklausys švietimo paslaugų kokybė. Norėtume, kad švietimo įstaigų vadovų konkursai vyktų skaidriai ir nustatytų pačius tinkamiausius pretendentus. Mes netęsime nesveikos tradicijos, kad vienam ar kitam vadovui būtų suteikta privilegija, kaip tai atsitiko Meno mokykloje, kai nevyko konkursai, ir laikinasis direktorius vos netapo amžinuoju. Negeras dalykas, kai tenka rinktis vieną kandidatą iš vieno, kaip tai atsitiko Laukuvoje. Tikiuosi, kad į kitų švietimo įstaigų vadovus pretenduos daugiau kandidatų, ir tarp jų vyks tikra, garbinga konkurencija. O kaip kitaip išsirinkti stipriausius? Todėl kreipiuosi į visus seniūnus ir prašau jūsų pagalbos. Kiekvienas iš jūsų pažįstate daug žmonių ir jeigu turite ryžtingų, veiklių žmonių, kurie tiktų vadovauti mokykloms ar darželiams, būtinai paraginkit, padrąsinkit juos. Daugelis bijo kvalifikacijos egzamino, bet dabar sumažinti reikalavimai, ir šį barjerą įveikti daug lengviau. Ir visai nereikia, kad pretendentas priklausytų kažkokiai „mero partijai“ - meskime tai iš galvos. Ne partinė priklausomybė, bet kvalifikacija, gebėjimas vadovauti – štai kas svarbiausia. Sakykite tai savo pažįstamiems, perduokit jiems mano žodžius, drąsinkit juos, - prašė meras.

 O kas gali būti mokyklos ar darželio vadovu, ką reikia daryti, norint stoti į konkursą?

 Pataria Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Osvaldas Šarmavičius:

 - Kaip parašyta Švietimo įstatymo 59 straipsnyje, švietimo įstaigos vadovu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo, kurio kvalifikacijos vertinimas atitinka nustatytus reikalavimus. Vadovavimo kompetenciją vertina švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota įstaiga, o reikalavimai vadovams yra aprašyti švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame apraše. Pirmiausia reikia turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą – be jo neverta pradėti. Kitas svarbus reikalavimas – turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą. Bet jeigu turite magistro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją, tai užteks 2 metų stažo. O ar galima tapti švietimo įstaigos vadovu, neturint pedagogo kvalifikacijos? Taip tokia galimybė yra. Reikia turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

 Ar einant į mokyklos ar darželio direktorius, reikia turėti vadovo patirties?

 - Taip, yra toks reikalavimas, - sako O. Šarmavičius. - Reikia turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje. Dar būtina mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gerai mokėti lietuvių kalbą, ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu - bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių). Patarčiau paskaityti mano minėtą kvalifikacinių reikalavimų aprašą ir Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu patvirtintą konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašą. Pastarajame dokumente rasite, kokius pristatyti dokumentus, einant į konkursą. Dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad abu dokumentai seni ir daug sykių po to atnaujinti. Todėl skaitymui pasirinkite naujausias versijas.

Parengė Petras DARGIS, Savivaldybės mero patarėjas

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite