Angle down Atgal

Mažėja pažeidimų teisinės metrologijos srityje

Lietuvos metrologijos inspekcijos strateginis tikslas – siekti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus.

2020 m. gruodžio 1 d. Lietuvos metrologijos inspekcijoje (toliau – LMI, Inspekcija) įvyko struktūros pasikeitimai. Iki 2020 m. gruodžio 1 d. LMI teisinę metrologinę priežiūrą vykdė 10 apskričių skyrių. Pasikeitus struktūrai liko du LMI teritoriniai padaliniai – Vakarų regiono ir Rytų regiono skyriai. LMI Vakarų regiono skyriui priklauso Šiaulių, Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Marijampolės apskritys, LMI Rytų regiono skyriui priklauso Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskritys.

Skyriams iškelti šie uždaviniai: atlikti matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų gamintojų, pardavėjų ir naudotojų Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę; matavimo priemonių, fasuotų prekių ir matavimo indų rinkos priežiūrą; matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę; fasuotų prekių ir matavimo indų kontrolę; parduodant sveriamų, skaičiuojamų, matuojamų ar dozuojamų prekių kiekio kontrolę; įstaigų, įgijusių teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus (toliau – paskirtosios įstaigos), veiklos priežiūrą.

LMI Vakarų regiono skyriaus specialistai, vadovaudamiesi Inspekcijos 2021 m. I ketv. darbo planu, Šiaulių apskrityje patikrino, kaip atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo įmonėse, vandens gręžinius ir (arba) paviršinius vandens telkinius eksploatuojančiose ir nuotekas tvarkančiose įmonėse, energetikos įmonėse, atliekų ir pavojingų atliekų deginimo įmonėse, pramonės įmonėse, vaistus parduodančiose vaistinėse, naftos produktų (benzino, dyzelino) degalinėse, suskystintų automobilinių dujų degalinėse, prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse, lauko prekyboje ir kituose ūkio subjektuose laikomasi Metrologijos įstatymo ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

LMI Vakarų regiono skyriaus specialistai Šiaulių apskrities įmonėse, vykdydami teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą, atliko 100 patikrinimų, iš jų 97 patikrinimai atlikti prieš 10 darbo dienų raštu informuojant įmones apie planuojamus patikrinimus.

3 patikrinimų metu nustatyti teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimai. Palyginti su praėjusių metų I ketv., pažeidimų sumažėjo 14,4 proc., 3 įmonės pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį ir atliko metrologines patikras 3 matavimo priemonėms. Pažeidimas nustatytas tikrinant vandens gręžinius ir (arba) paviršinius vandens telkinius eksploatuojančias įmones. Vienos gamybos įmonės gręžinyje buvo naudojamas vandens skaitiklis su pasibaigusia metrologine patikra.

LMI atlieka ne tik matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę, bet ir rinkai tiekiamų fasuotų prekių kiekio atitikties kontrolę.

Vakarų regiono skyriaus specialistai, vykdydami fasuotų maisto ir ne maisto prekių (pyrago, konditerijos, rūkytų mėsos gaminių, kieto kuro) kiekio atitikties kontrolę pas gamintojus ir prekybos įmonėse, atliko 15 patikrinimų ir nustatė 2 pažeidimus. Pažeidimai nustatyti pagal gautą vartotojo skundą prekybos įmonėse (parduotuvėse) tikrinant parduodamų rūkytų mėsos gaminių kiekio kontrolę, neatitiko faktinis kiekis, nurodytas ant pakuočių su leistinu nuokrypiu.

Už teisingą fasuoto produkto kiekį pakuotėje yra atsakingi šių prekių gamintojai ar importuotojai, kuriems ir taikomos baudos, o prekiautojams nurodama išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams.

LMI siekia apsaugoti vartotojus nuo neteisingų matavimų padarinių ir sumažinti pažeidimų. Todėl atliekant planinius patikrinimus, įmonės prieš 10 darbo dienų raštu informuojamos apie planuojamą patikrinimą. Kartu su pranešimu siunčiami ir kontroliniai klausimynai. Su minėtais klausimynais galima susipažinti LMI tinklalapyje: http://metrinsp.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/kontroliniai-klausimynai-1.

Taip pat netaikomos baudos nustačius mažareikšmį pažeidimą, ūkio subjektai konsultuojami bei teikiama pagalba padedant laikytis teisės aktų reikalavimų įmonėms ir verslininkams, vykdantiems veiklą pirmus metus. Įmonės, kurios per paskutinius 5 metus nepadarė pažeidimų teisinės metrologijos srityje, parašius prašymą įtraukiamos į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“.

LMI primena, kad 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnio pakeitimai, kuriais numatyta griežtesnė administracinė atsakomybė juridiniams ir fiziniams asmenims už teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimus. Taip pat nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios atsakomybę už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus juridiniams asmenims, juridiniams asmenims skiriamas sankcijas už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus ir atsakomybės taikymo sąlygas. Pažymėtina, kad juridiniam asmeniui gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 300 eurų iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų.

Lietuvos metrologijos inspekcijos tinklalapyje www.metrinsp.lrv.lt skelbiama informacija apie planuojamus konsultavimo renginius, seminarus.

Visi, turintys klausimų, susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į LMI Vakarų regiono skyrių, Šiauliai, Dvaro g. 50, tel. 8 687 19856.

 

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite