Angle down Atgal

Matematika yra smegenų „treniruoklis“

Lapkritis ant savo žiemiškų sparnų į Prienų „Žiburio“ gimnaziją atnešė šešioliktąjį Lietuvos jaunųjų matematikų konkursą „Žiburys“.

Konkurso uždaviniai – tobulinti savarankiško mąstymo, sprendžiant sudėtingus uždavinius, įgūdžius; padėti mokiniams įgyti dalyvavimo olimpiadose ir konkursuose patirties; surasti ir ugdyti talentingus matematikai mokinius ir skatinti mokytojų iniciatyvą; aktyvinti rajono ir šalies matematikos mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, dalintis gerąja darbo praktika.
Kuo ypatingas skaičius šešiolika – kiekvienas matytume skirtingai: jį sudaro skaitmenys – vienas ir šeši, jis yra dviženklis, sudėtinis skaičius, nes turi daugiau negu du skirtingus daliklius, jis yra dvejeto laipsnis – du ketvirtuoju lygu šešiolika ir t.t.
Lietuvos jaunųjų matematikų konkursą „Žiburys“ šiemet turėjo kitokį atspalvį. Norėdami suaktyvinti Prienų rajono mokyklas (gimnazijas) ir jų mokinių domėjimąsi matematika, pakvietėme dalyvauti aštuntų klasių mokinius. Registravosi šešios Prienų rajono ugdymo įstaigos: Pakuonio, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija, Prienų „Ąžuolo“ progimnazija. Sulaukėme svečių iš penkių Lietuvos gimnazijų, tai – Kauno r. Babtų, Kauno r. Raudondvario, Kauno Saulės, Kaišiadorių Algirdo Brazausko, Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazijų. Iš viso konkurse dalyvavo 46 mokiniai.
Pradžioje dalyvius žaismingomis dainomis nudžiugino „Žiburio“ gimnazijos choras, vadovaujamas Romos Ruočkienės, sveikino gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė.
Dalyviai, 8, I (9) – IV(12) gimnazijų (mokyklų) klasių mokiniai, per 2,5 val. sprendė 8 užduotis, o kartu atvykę mokytojai buvo supažindinti su „Žiburio“ gimnazijoje įkurtomis edukacinėmis erdvėmis. Po to, vadovaujami vertinimo komisijos (jos pirmininkai – „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytoja Kristina Kravčenko, „Žiburio“ gimnazijos mokytojai Alvydas Pranskevičius, Aušra Menkevičienė, Jurgita Tamošiūnienė ir Aldona Ūsienė), atidžiai aptarė konkurso užduotis, nuosekliai analizavo užduočių sprendimus ir ruošėsi mokinių darbų taisymui. Vėliau mokytojams mokymus apie sudėtinių palūkanų ir procentų skaičiavimą vedė Vilniaus universiteto Kaune prof. Stasys Girdzijauskas. Profesorius mielai pasidalino seminaro dalykine medžiaga, kurią mokytojai galės pritaikyti savo pamokose.
Po pietų visų dalyvių laukė Vilniaus universiteto Kaune fakulteto pristatymas. Paskaitą skaitė viešųjų ryšių atstovė lektorė Inga Vaitkevičiūtė ir studentų atstovybės narė. Paskaitos metu buvo pristatyta Universiteto istorija, veikla bei Kauno fakulteto studijų programos. Mokiniams buvo pristatytos atviros galimybės universitete: atlikti praktiką ir stažuotis užsienio universitetuose, gauti stipendijas, įsidarbinti, rinktis mokslinę karjerą, rinktis akademinę karjerą, įdomiai leisti laisvalaikį.
Po konkurso, pakalbinus mokinius, jie džiaugėsi konkurso užduotimis, sakė, jog tikrai buvo ką veikti, tačiau dauguma užduočių buvo išsprendžiamos ir įdomios. Visi paklaustieji, kokia nauda iš konkurso, beveik vienbalsiai atsakė: „įgijau daugiau patirties, pagilinau savo matematines žinias“. Mokiniams, kurie domisi matematika, tokie konkursai teikia didžiulę naudą. Štai vienas pavyzdys. Mokinys 10 klasę baigė matematiką besimokydamas 7 – uku, prieš gerą mėnesį sužinojęs apie galimybę dalyvauti konkurse, tuo susidomėjo ir visą laiką iki jo energingai mokėsi matematiką. To rezultatas – 2009 metais jaunųjų matematikų konkurse „Žiburys“ jis užėmė I vietą. Dar labiau išaugo noras domėtis matematika, vėliau pažymiai tik gerėjo, mokinys tapo dešimtukininku, o 2010 metais įstojo į Jungtinius pasaulio koledžus (Maastrichte UWC). Mamos teigimu, sūnus yra labai laimingas ir dėkingas už šio konkurso organizavimą.
Prieš apdovanojimą komisijų pirmininkai apžvelgė kiekvienos klasės uždavinių sprendimo problemines sritis, atkreipė dėmesį į tai, kas mokiniams buvo sunkiausia, ir kokias temas reikėtų nuosekliau mokytis.
Prizininkai buvo apdovanoti VU Kauno fakulteto padėkomis ir dovanomis. Konkurso nugalėtojams prizus įsteigė Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, UAB „Wilara“ direktorius Gediminas Olsevičius, Prienų knygynas „Pegasas“, kanceliarinės ir biuro prekės „Trintukas“ bei VU Kaune.
Po apdovanojimų, nuoširdžių padėkų dalyviams, juos ruošusiems mokytojams, vertinimo komisijoms, konkurso organizatoriams dalyvavusių mokinių mokytojai džiaugėsi gražiai, sklandžiai organizuotu renginiu, dėmesiu kiekvienam jos dalyviui.
Palinkėję gražaus prieššventinio laikotarpio išsiskirstėme iki kitų metų. Sveikiname Lietuvos jaunųjų matematikų konkurso „Žiburys“ nugalėtojus.
Aldona Ūsienė
„Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytoja
Dalės Lazauskienės nuotraukos

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite