Angle down Atgal

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus planuoja ekspozicijų plėtrą

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus plečia kultūros paveldo pristatymą ir kultūros paslaugų įvairovę kuriant naujas įdomias vietas turistams ir planuoja atverti naujas erdves bei sukurti naujas ekspozicijas.

Siekiant didinti paslaugų interaktyvumą ir prieinamumą, kad muziejus taptų dar didesniu turistų traukos objektu, muziejus kartu su Marijampolės savivaldybės administracija ir Lenkijos Suvalkų regiono muziejumi pateikė projektinę paraišką Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai.

Pagrindinis projekto tikslas –didinti turizmo potencialą atskleidžiant dviejų pasienio miestų kultūros paveldą 20 a. pirmosios pusės kontekste ir prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant Lietuvos ir Lenkijos pasienyje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms. Įgyvendinant projektą parneriai sieks bendradarbiaudami sukurti turistinį maršrutą, kuriame per dailę ir literatūrą bei kitas meno formas bus bandoma atskleisti bendrą pasienio regiono istoriją. Tiek Lietuvos, tiek Lenkijos gyventojai turės galimybę edukacijų ir parodų metu pažinti asmenybes, gyvenusias vienu istorijos etapu. Prie bendro maršruto sukūrimo ir jo pristatymo veiklų prisidės ir Všį Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras „SMART Marijampolė“.

Tikimasi, kad gavus finansavimą projekto įgyvendinimas bus naudingas įveiklinant Marijampolėje dar vieną nekilnojamą kultūros paveldo objektą – namą, kuriame gyveno žymus visuomenės veikėjas advokatas Andrius Bulota. Sutvarkytą tarpukario medinį pastatą – Bulotų namus atverti po rekonstrukcijos ir pristatyti planuojamas veiklas Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus planuoja jau rugsėjo mėnesį.

Tai unikalus medinės architektūros pastatas, svarbus tiek architektūrine, tiek istorine prasme. Gyvenamasis namas yra išlaikęs tarpukario miestų medinei architektūrai būdingus bruožus, architektūrines detales ir vidaus įrangos elementus bei reprezentuoja marijampoliečio gyvenamąją aplinką tarpukario laikotarpiu. Muziejaus vizijoje numatyta Bulotų namus, kaip vientisą tarpukario miestiečio sodybos kompleksą, pritaikyti muziejinėms ekspozicijoms ir  kultūrinėms bei edukacinėms veikloms, o kiemo teritoriją – kultūriniams renginiams, lankytojų poilsiui, lauko ekspozicijos įrengimui.

Pritaikant istorinius Bulotų namus visuomenės kultūriniams poreikiams pasitarnautų ir pateiktas projektas, nes jame numatyta parengti nuolatinę muziejaus ekspoziciją su interaktyviu turiniu lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis, panaudojant kultūros paveldo objektą turizmo reikmėms, bei virtualius turus po projekto metu pristatomas parodas. Šie turai būtų viešinami partnerių internetinėse svetainėse, taip pat, esant poreikiui, projekto metu vykstantys renginiai būtų transliuojami internete ir  būtų prieinami visiems besidomintiems kultūriniais ir turistiniais maršrutais. Projekto metu taip pat būtų sukurta ir laikina meno darbų paroda, kuri būtų eksponuojama Suvalkuose, Užutrakyje, Vilniuje bei Marijampolėje, ir išleistas parodos katalogas, surengtos 2 edukacinės programos lietuvių ir lenkų kalbomis apie kultūrinius tarpukario šeimų įpročius.

VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinis centras „SMART Marijampolė“, bendradarbiaudamas su Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus darbuotojais, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos pateikė paraišką  ir gavo finansavimą  projektui „Pajusk miesto kultūrą“, kuriame numatyta įgyvendinti priemones, skatinančias naujų kultūrinio turizmo traukos objektų bei paslaugų atsiradimą Marijampolėje. Ruošiama naujiena – edukacinė programa, kurios metu miesto svečiai ir gyventojai galės paragauti aukso amžiaus laikotarpiui priskiriamų patiekalų.

„Džiugu, kad Marijampolė sulaukia vis daugiau turistų. Daug jų sutelkia kultūriniai renginiai, tačiau daugėja ir muziejaus lankytojų, todėl Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus turi tapti dar patrauklesnis ir įdomesnis šiuolaikiškomis ekspozicijomis ir organizuojamais edukaciniais užsiėmimais bei renginiais. Muziejus planuoja lankytojams atverti dar vieną istorinį Marijampolės kultūros paveldo objektą, kuriame turėtų būti ne tik modernios ekspozicijos, bet ir vyktų ekskursijos, konferencijos, pažintiniai bei kultūriniai renginiai. Dėl besikeičiančių žmonių laisvalaikio leidimo įpročių, populiarėjančio vidaus turizmo, žmonės turi daugiau galimybių ir noro aplankyti įvairius Lietuvos miestus ir čia įdomiai praleisti laisvalaikį, todėl džiaugiamės bendrais įvairių institucijų ir partnerių projektais, prisidedančiais įvairiomis priemonėmis, kad muziejus taptų pažinimo,  bendradarbiavimo ir laisvalaikio praleidimo  traukos centru“, –  sako savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Visockis.

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus ir VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro „SMART Marijampolė“ bendradarbiavimo rengiant bendrus projektus ir planuojant ateities veiklas tikslas – kultūros paveldo puoselėjimas ir kultūrinio turizmo paslaugų vystymas, siekiant pritraukti daugiau turistų iš Lietuvos ir Lenkijos, išsaugoti kultūros paveldą ir skatinti jo pažinimą interaktyviomis priemonėmis.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite