Kretinga/GamtaPrasidėjo pavasarinės talkos

folder Gamta
 Salantų regioninio parko inform.