Angle down Atgal

Koronavirusas: dėl saviizoliacijos ir pagalbos izoliuotiems

Dėl asmenų saviizoliacijos nuo 6:00 iki 22:00 valandos telefonu 8 685 77 209 konsultuoja Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai.

Dėl socialinės pagalbos izoliuotiems namuose ir laikinojo apgyvendinimo įstaigoje (14 d.) aprūpinimo būtiniausiomis prekėmis, vaistais ir maisto produktais konsultuoja ir pagalbą teikia Kėdainių bendruomenės socialinis centras telefonu 8 655 64 322.

Asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352:

Ligonio, asmens, įtariamo, kad serga, sąlytį turėjusio asmens ir jų šeimos narių pareigos ir būtinosios izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose sąlygos

10. Ligonis, asmuo, įtariamas, kad serga, ir sąlytį turėjęs asmuo privalo laikytis šių izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje pareigų:

10.1. nepalikti izoliavimosi vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo;

10.2. visą izoliavimo laiką nepriimti svečių (lankytojų) namuose;

10.3. laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;

10.4. maistu, vaistiniais preparatais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti asmenys (pavyzdžiui, šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, arba savivaldybės teritorijoje socialines paslaugas teikiančios įstaigos;

10.5. kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;

10.6. pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi kreiptis į Bendrąjį pagalbos centrą telefono numeriu 112;

10.7. suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką.

11. Ligonio arba asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimosi namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

11.1. ligonis ar asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute arba atskirame, gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis) su atskiru sanitariniu mazgu;

11.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto ligonio ar asmens, įtariamo, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinėje (Taisyklių 2 priedas), laikymąsi;

11.3. izoliavimo metu toje pačioje patalpoje kartu su ligoniu ar asmeniu negali gyventi kiti sveiki asmenys.

12. Sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:

12.1. esant galimybei, asmuo turi būti izoliuotas atskirame, gerai vėdinamame, kambaryje (t. y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis), jei tai neįmanoma, šeimos nariai turėtų išlaikyti bent 2 metrų atstumą nuo sąlytį turėjusio asmens (pvz., miegoti atskiroje lovoje);

12.2. būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje izoliuoto asmens, turėjusio sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), atmintinėje (Taisyklių 3 priedas), laikymąsi.

IV skyrius

LIGONIo, AsMENs, įtariamo, KAD SERGA, sąlytį turėjusio asmens atsakomybė

13. Šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų pažeidimai padaromi tiek veikimu, tiek ir neveikimu.Veikimas yra tada, kai asmuo aktyviais veiksmais pažeidžia sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės reikalavimus, o neveikimas – kai asmuo, nors ir turi pareigą, nevykdo teisės aktų nustatytų reikalavimų, susijusių su sveikatos apsaugos ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrole.

14. Nesilaikant šių Taisyklių reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsniu, gali būti taikoma būtinoji izoliacija arba būtinasis hospitalizavimas.

15. Nesilaikant Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų dėl izoliavimo, asmeniui yra taikoma:

15.1. Administracinė atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnį Lietuvos Respublikosžmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymopažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų, juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų. Nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

15.2. Baudžiamoji atsakomybė – pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnį, priklausomai nuo padarinių (Tas, kas pažeidė teisės aktų dėl sveikatos apsaugos reikalavimus ar užkrečiamųjų ligų profilaktikos kontrolės taisykles, jeigu dėl to išplito susirgimas ar kilo epidemija, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Tas, kas būdamas medicinos įstaigos informuotas apie savo ligą ir įspėtas dėl apsaugos priemonių, kurių jis privalo laikytis bendraudamas su žmonėmis, sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti pavojinga infekcine liga, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu).

Susirgimo išplitimu laikytini tokie atvejai, kai dėl minėtų teisės aktų reikalavimų nesilaikymo užkrečiamosiomis ligomis suserga keli ar keliolika žmonių. Taip pat pagal padarinius gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyriuje „Nusikaltimai žmogaus sveikatai“.

15.3. Civilinė atsakomybė – turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą.

16. Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo NVSC, viešajai tvarkai užtikrinti gali būti pasitelkiama policija.

17. Dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo į teisėsaugos institucijas gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo, turintis duomenų apie galimus šių taisyklių pažeidimus ir susirgimo išplėtimo atvejus, ginant savo ir viešąjį interesus.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite