Angle down Atgal

Ketvirtis amžiaus su ateitininkų vėliava

1995-ųjų metų spalio 15-ąją oficialiai buvo patvirtintas Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos įkūrimas. Dėl pastaruoju metu susiklosčiusių aplinkybių švęsti organizacijos 25-mečio jubiliejaus puotos kuopos nariai negalėjo nei organizuoti, nei turėjo galimybę į ją visi atvykti. Todėl šią sukaktį ateitininkai paminėjo 2020-ųjų spalio 18 dieną susirinkdami į proginę - šventinę Padėkos šv. Mišių auką Papilės šv. Juozapo bažnyčioje.

Po daugelio metų susitiko įvairaus amžiaus ir skirtingo laikmečio ateitininkai - jaunučiai, moksleiviai, studentai ir sendraugiai. Šv. Mišias, kurios prasidėjo Ateitininkų himnu ir Papilės šv. Aloyzo kuopos vėliavos, pasiūtos pačių ateitininkių rankomis, įnešimu, aukojo klebonas Rimvydas Marozas.

Pirmieji Garbės sargybon prie kuopos vėliavos, perrištos Garbės juosta „Inteligentiškumas“, stojo sendraugiai Marius Gricius ir Aurelija Ungeitytė, MAS narė Ugnė Norkutė. Šventiškai prasmingą dvasią palaikė bei sušalti neleido jungtinis visų kartų Papilės ateitininkų choras, vadovaujamas pirmosios kuopos pirmininkės, dabar Kaune atsakingas pareigas atliekančios sendraugės, tuo pačiu gimnazijos himno autorės Raimondos Pundziūtės - Šemeklienės, – parapijiečių širdis bendroje giesmėje jungė ir patys mažiausi smuikuojantys ateitininkai, ir seniausi kuopos draugai. Garbė skaityti Dievo žodį buvo suteikta kuopos nariams - sendraugiui gydytojui Gediminui Šemekliui ir teisininkei Agnei Kazlauskaitei, o psalmę ir Aleliuja giedojo bei visų širdis savo balsu virpino dabartinė konservatorijos dėstytoja Lina Rovaitė – visi šie nariai šiuo metu gyvena Kaune. Visuomeninei maldai kreipinius skaitė buvusi pirmininkė Ugnė Statkutė, MAS narė Saulė Puzaraitė ir dabartinė pirmininkė Austėja Raudonaitytė. Prašėme Viešpaties suteikti savo globą  amžinybėn išėjusiems: kuopos pirmam Dvasios vadui klebonui Vytautui Skipariui, klebonui Aloyzui Orantui,  kuopos nariui Kęstučiui, organizacijos narių mamai Stanislavai ir tėčiui Boleslovui, rėmėjams Algirdui ir Spodrai, mus globojusiai pavaduotojai Olgai... Šventines padėkos žvakes ant jų kapų pasiskirstė nuvežti kuopos sendraugiai. Pirmininkė  kreipėsi į Gerąjį Tėvą prašydama globoti  Papilės ateitininkų krikštatėvį kleboną Joną Bučelį, klebonus Dainorą Židacką, Kęstutį Zybartą, Dvasios  vadą kleboną Joną Jucį, dabartinį kleboną Rimvydą Marozą, kanauninkus Joną Paulauską ir  Algį Genutį, mecenatus kuopos  sendraugius iš Amerikos Joną ir Laimą Šalčius, Černiauskų, Joniškių, Perminų, Bučų, Kulvelių, Dantų, Terminų, Čiupkovų, Gauronskių, Stankų, Lapėnų, Garolių, Martyšių, Adomavičių, Laurynienės, Buinienės, Dorofėjienės, Malakauskienės... ir daugelį kitų geradarių šeimas.  Aukoms prie Šventojo altoriaus nešti stojo ir jaunutės papilėniškės Rugilė bei Donata, ir JAS narys iš Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos Benediktas bei Montesori moksleivė Elzbieta, VU studentė Ignė Larynaitė, teisininkė Agnė Kazlauskaitė, MAS narės Akvilė, Ugnė, Saulė, o  jubiliejinio torto nešimas buvo patikėtas kuopos  vyrams - taip pat dabartiniams kauniečiams medikui Gediminui Šemekliui ir aviaciją studijuojančiam Mantui Lapėnui bei  mažajam Vincentui.

Šv. Mišių pabaigoje kuopos sendraugė (dabar kelmiškė pedagogė) Edita ir atsakingas pareigas atliekantis Marius visos kuopos vardu artėjančio gimtadieniu proga sveikinimo žodžius tarė klebonui Rimvydui Marozui, o sendraugė pedagogė iš Kuršėnų Ingrida Dentaitė, dabartinė klaipėdietė Aurelija Ungeitytė-Gricienė, kaunietė Agnė Kazlauskaitė visų ateitininkų vardu dėkojo globėjai Genovaitei Pundziuvienei už išaugintą ne vieną ateitininkų kartą, už 25-erius metus kantrybės, globos, begalinės meilės ir atsidavimo katalikiškas vertybes ugdančiai organizacijai. Ir suskambo po senosios Papilės šv. Juozapo bažnyčios skliautais „Viešpatie, laimink...“. Už ketvirtį amžiaus, atiduotą Papilės vaikams ir miestelio katalikiško jaunimo veiklai, mokytojai dėkojo ateitininkų mamos, seniūnijos atstovės Silvija Laurynienė, Dovilė Joniškienė, fotomenininkė Ona Fokienė, Papilės seniūnas Antanas Vaičius.

Kuopos įkūrėja ir ketvirtį amžiaus po ateitininkų vėliava katalikiškai veiklai su šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje!“ jaunimą burianti globėja džiaugėsi, kad kuopoje užaugę vaikai tapo gerais medikais, pedagogais, juristais, verslininkais, duonos augintojais, kariškiais, tarnautojais, menininkais, prezidentine stipendija tituluojamais studentais, mylinčiais savo šeimas tėvais ir  mamomis, dorais ir gerais žmonėmis, kurie vadovaujasi krikščioniškų dorybių ir meilės dėsniais. Ar ne džiaugsmas papilėniškiams, kai 2018 metų rugpjūtyje Dubline vykusiame IX Pasaulio šeimų susitikime su popiežiumi Pranciškumi tarp keturių šalies šeimų, išrinktų atstovauti Lietuvai, viena buvo Papilės šv. Aloyzo ateitininkų kuopos penkių asmenų šeimyna, išdidžiai žygiavusi su savo tautos vėliava? O kiek laimėtų konkursų, titulų, kiek dvasiškai prikeltų ir atkovotų jaunų asmenybių, kiek prasmingų renginių, širdin įstrigusių žodžių ir akimirkų.... Globėja dėkojo visiems savo vaikams - ateitininkams, jų tėvams, kuopos geradėjams. Atvykusiems kuopos nariams, bičiuliams, sveikintojams jaunosios narės įteikė po padėkos vaškinę žvakutę ir pačių rankomis padarytą saldų gėlės žiedą.

Po šv. Mišių ateitininkai į šiltus namus bėgti neskubėjo - šildėsi prisiminimais, pokalbiais, būsimo naujo susitikimo planais, karšta arbata bei jubiliejinio pyrago gabalėliu.

Informaciją pateikė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Arnolda Ruškienė.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite