Angle down Atgal

KET pa­žeidė­jams – mo­ky­mai tik po ka­ran­ti­no

Ka­ran­ti­no me­tu ri­bo­jant vai­ra­vi­mo mo­kyklų pra­kti­nio vai­ra­vi­mo veiklą, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja pra­tęsia pa­pil­domų mo­kymų bai­gi­mo ter­miną Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dimų pa­da­riu­siems pra­de­dan­tie­siems vai­ruo­to­jams. Pra­de­dan­tie­ji vai­ruo­to­jai, ku­riems pa­pil­domų mo­kymų ter­mi­nas bai­gia­si ka­ran­ti­no me­tu, šiuos mo­ky­mus galės baig­ti per 30 ka­len­do­ri­nių dienų jam pa­si­bai­gus.

Terminas pratęsiamas susisiekimo ministro įsakymu ir įsigaliojo šių metų sausio 12 dieną.

„Tai svarbus sprendimas visiems Kelių eismo taisykles pažeidusiems pradedantiesiems vairuotojams, kuriems baigiasi būtinų papildomų mokymų baigimo terminas. Pratęsus papildomų mokymų baigimo terminą, šie vairuotojai nepraras teisės vairuoti transporto priemonių“, – sako Susisiekimo ministerijos laikinai einantis Kelių ir oro transporto politikos grupės vadovo pareigas Tomas Pilukas.

Susisiekimo ministerija primena, kad Kelių eismo taisyklių reikalavimus pažeidęs pradedantysis (neturintis 2 metų vairavimo stažo) vairuotojas, norėdamas neprarasti teisės vairuoti transporto priemonių, privalo per vienus metus baigti papildomus vairuotojų mokymus. Šis terminas skaičiuojamas nuo nutarimo (teismo nuosprendžio), kuriuo asmuo pripažintas padariusiu teisės pažeidimą, įsiteisėjimo dienos. Tačiau, šalyje paskelbus karantiną, vairuotojai laikinai neteko galimybių dalyvauti šiuose papildomuose mokymuose.

Susisiekimo ministerijos informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Sponsored video

Taip pat skaitykite