Angle down Atgal

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui perduotas automobilis

Nuo 2019 m. sausio mėnesio Kelmės rajono savivaldybės administracija ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras partnerių teisėmis dalyvauja Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vykdomame iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamame projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojas) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“.

Projektas skirtas didinti paslaugų teikimą bei užtikrinti globojamiems (rūpinamiems) bei įvaikintiems vaikams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų dalyviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą.

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui, Kelmės rajone vykdančiam Globos centro funkcijas, buvo perduotas iš projekto lėšų įsigytas naujas automobilis „Ford Fiesta“ paslaugoms teikti.

Informaciją parengė Vilma Tifelienė,
Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktoriaus pavaduotoja
socialiniams reikalams

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite