Angle down Atgal

Kelmės rajono savivaldybės posėdyje – gyventojams svarbūs sprendimai

Lapkričio 26 dieną Taryba patvirtino naujai parengtus Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatus ir lėšų naudojimo taisykles. Nuo šiol pagal Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos nuostatus ir lėšų naudojimo taisykles parama bus teikiama verslo idėjų konkursams, įmonių apdovanojimams, darbo vietos pritaikymui negalią turinčiam asmeniui, dalyvavimui parodose ir kuriamos produkcijos pristatymui, verslo misijų faktiškai patirtoms išlaidoms kompensuoti.

Patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, 2020 metų sąrašas. Mokesčio tarifas – 3 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Mokestis bus renkamas 2021 metais.

Taryba pritarė įgyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“. Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas įtvirtina prievolę įdiegti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir tvarkymą. Projekto metu įrengtame įrenginyje bus apdorojamos pirminio rūšiavimo būdu iš Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajono bei Šiaulių miesto savivaldybių gyventojų surinktos biologiškai skaidžios maisto ir virtuvės atliekos. Su VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru bei Šiaulių regiono savivaldybėmis bus pasirašoma jungtinės veiklos sutartis ir dalyvaujama projekte partnerio teisėmis.

Tarybos sprendimu VšĮ Kelmės ligoninės Konsultacijų poliklinikoje bus teikiamos gastroenterologijos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Įstaiga įdarbins gydytoją gastroenterologą, paslauga bus apmokama iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų.

Taryba, atsižvelgusi į pandemijos situaciją ir NVO tarybos siūlymą, leido panaudoti NVO vykdomų projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų, renginiams skirtas lėšas kitoms projekte numatytoms veikloms vykdyti. Nevyriausybinės organizacijos galės įgyvendinti savo projektus pasirinkusios kitas veiklos formas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite