Angle down Atgal

Kėdainių krašto verslininkai planuoja burti Verslo tarybą

Aktyvūs Kėdainių krašto verslininkai ėmėsi iniciatyvos suburti Kėdainių verslo tarybą. Tokios organizacijos jau veikia Jonavos ir Šakių rajonuose, Kauno mieste.

Pirmajame vykusiame rajono vadovų, verslininkų ir ūkininkų susitikime kalbėta apie norimą kurti Verslo tarybą, jos sudėtį, tikslus, veiklos kryptis.

Iniciatorių teigimu, Verslo taryba svarstytų su verslo aplinka, rajono ekonomine pažanga, verslo aplinkos strateginiu planavimu, verslo skatinimu, įvaizdžio kūrimu susijusius klausimus ir teiktų pasiūlymus pagal savo kompetenciją Kėdainių rajono savivaldybės institucijoms priimant sprendimus, susijusius su verslo plėtra, skatinimu, rajono ekonomine aplinka.

Paprastai Verslo taryba veikia verslo subjektų ir savivaldos bendradarbiavimo forma, kuri sudaro sąlygas atviram ir konstruktyviam dialogui, tarpusavio konsultacijoms, suteikia nuoseklumo bei sistemiškumo valdžios ir verslo subjektams, užtikrina Savivaldybės institucijų veiklos viešumą ir skaidrumą, verslo subjektų dalyvavimą sprendžiant atitinkamus klausimus.

Verslo taryba savo veiklą grindžia savitarpio supratimo, geranoriškumo, protingumo, teisingumo, viešumo, demokratijos ir kitais bendraisiais teisės principais.

Verslo tarybos sprendimai Savivaldybės institucijoms yra patariamojo pobūdžio.

Pagrindinis Verslo tarybos tikslas būtų siekti sukurti ir nuolat gerinti verslo plėtrai palankią aplinką ir sąlygas Kėdainių rajone, išlaikyti verslo plėtrą viena prioritetinių plėtros sričių.

Tariamasi, kad Verslo taryba būtų sudaryta iš trijų šalių – Savivaldybės, verslo ir ūkininkų atstovų: tikėtina trijų mero deleguotų atstovų, trijų Kėdainių rajone veikiančių Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo ir trijų rajone veikiančių  Kėdainių ūkininkų sąjungos atstovų.

Pirmajame vykusiame rajono vadovų, verslininkų ir ūkininkų susitikime kalbėta apie norimą kurti Verslo tarybą, jos sudėtį, tikslus, veiklos kryptis.

Aptarę galimas Verslo tarybos kūrimo sąlygas iniciatoriai pasidalijo namų darbus ir sutarė susitikti netolimoje ateityje, kad galutinai suderintų šios organizacijos įkūrimą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite