Angle down Atgal

Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premija – Vytui Dekšniui

Savaitgalį, Kėdainių miesto šventės metu, trečią kartą paskelbtas ir apdovanotas Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos laureatas. Juo tapo poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Vytas Dekšnys už Andrzejo Franaszeko knygos „Miłoszas. Biografija“ vertimą iš lenkų kalbos.

2011-aisiais, minint Nobelio premijos laureato šimtmetį, išleista Andrzejaus Franaszeko knyga stebina ne tik savo įspūdinga apimtimi, erudicija, daugybe nežinomos medžiagos ir naujų faktų, skaitytojams patraukliu, bet nepaviršutinišku pasakojimu. Kaip teigia knygos pratarmės lietuviškajam leidimui autorius Mindaugas Kvietkauskas: „Didelis gyvenimas – didelė ir knyga. Iš jos autoriaus, iš profesionalaus vertėjo Vyto Dekšnio ir „Apostrofos“ leidyklos ji reikalavo atletiškų pastangų“.

Vytas Dekšnys gimė 1972 m. spalio 31 d. Vilniuje. 1994 m. Vilniaus universitete baigė filosofijos bakalauro, o 1996 m. – magistro studijas. 2002 m. Lenkijos mokslų akademijos Filosofijos ir sociologijos instituto Socialinių mokslų mokykloje pabaigė doktorantūros studijas. 2004 m. apgynė filosofijos daktaro disertaciją.

Vytas Dekšnys yra išvertęs ir Cz. Miłoszo ‘Abėcėlę’ (Vilnius: Aidai, 2012) bei daug kitų kūrinių iš lenkų, ukrainiečių, baltarusių, slovakų, latvių ir kitų kalbų rašo eilėraščius, verčia poeziją, prozą, eseistiką, publicistiką, humanitarinių mokslų literatūrą daugiausiai iš lenkų, ukrainiečių ir kitų Rytų bei Vidurio Europos kalbų. Bendradarbiauja su leidiniais „Literatūra ir menas“, „Naujasis židinys“, bernardinai.lt ir kitais. Savo kūrybą ir vertimus publikavęs įvairiuose rinkiniuose, almanachuose, antologijose Lietuvoje ir užsienyje. Premijos laureato kūrybos išversta į anglų, baltarusių, hebrajų, lenkų, slovėnų kalbas. Jis yra vienas iš tarptautinės menininkų bendrijos „Magnus Ducatus Poesis“ koordinatorių, Lietuvos rašytojų sąjungos narys (nuo 2006 m.), sąjungos tarptautinių programų koordinatorius, aktyvus tarptautinių literatūrinių festivalių dalyvis. 2006 m. apdovanotas Jaunojo Jotvingio premija už eilėraščių rinkinį „lszimtys“. 2013 m. iš lenkų kalbos išversta M. Tulli knyga „Yda“ įtraukta į metų vertingiausios verstinės šiuolaikinės literatūros ilgąjį sąrašą.

Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premija 2011 m. įteikta Kėdainių krašto muziejaus archeologui, Kėdainių krašto kultūros premijos laureatui Algirdui Juknevičiui. 2016 m. premijos laureatėmis tapo humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Vaida Kamuntavičienė ir menotyrininkė, meno istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Laima Šinkūnaitė.

Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premija skiriama siekiant skatinti gilintis į Česlovo Milošo asmenybės bei kūrėjo vertybes ir idėjas, tyrinėti bei puoselėti jo kūrybą, Lietuvoje bei užsienyje garsinti Kėdainių krašto kultūros, paveldo išsaugojimo, švietimo bei kitų sričių pasiekimus Lietuvos Respublikos, o už ypatingus nuopelnus ir užsienio šalies asmeniui ar asmenų grupei, už pastarųjų 5 metų veiklą ir kūrybą.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite