Angle down Atgal

Kaip išsaugoti kaimų autentiškumą

Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus iniciatyva Valkininkų bendruomenės namuose neseniai vyko paveldosaugininkų, Valkininkų seniūno, gretimų kaimų seniūnaičių, bendruomenių pirmininkų, aktyvių bendruomenės narių susitikimas.

Aptartos Valkininkų miestelio istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 17118), Čižiūnų etnoarchitektūrinio kaimo (u. k. - 10341), Dargužių gatvinio kaimo istorinės dalies (u. k. - 10342) gyventojams, norintiems tvarkytis namus ir aplinką, kylančios problemos, atsakyta į gyventojų klausimus. Visi, turintys klausimų dėl kultūros paveldo vietovėse esančių pastatų ar statinių tvarkymo, paraginti kreiptis į Kultūros paveldo departamento Alytaus skyrių (tel.: 8 315) 25954, arba el. paštu alytus@kpd.lt. Susitikime dalyvavo seimo narys Juozas Baublys ir jo patarėja Rasa Tamulienė.

Valkininkų miestelio istorinė dalis – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Pati miestelio struktūra išliko mažai pakitusi, išsaugotas originalus užstatymas, aplink Turgaus aikštę išlikusi didžioji dalis medinės architektūros pastatų, kuriuose iki Antrojo pasaulinio karo gyveno ir dirbo žydai. Garsus miestelyje buvo ir vienuolių pranciškonų vienuolynas su milžiniškais požemiais. Tai kultūros paveldas, kurį reikia išsaugoti. Suprantama, kad vietos gyventojams, kurie šio paveldo objektų teritorijose turi savo pastatų, kyla įvairių su paveldo išsaugojimu susijusių problemų. Paveldosaugininkai pasiruošę konsultuoti, patarti, padėti. Svarbu, kad vietos gyventojai suprastų paveldo vertę, jo išsaugojimo būtinybę.

Čižiūnų etnoarchitektūrinis kaimas Valkininkų seniūnijoje, susiformavęs XVII a. vid. – XX a. 6 dešimtmetyje, dėl savo unikalios architektūros, etnokultūrinės reikšmės į Kultūros vertybių registrą įrašytas dar 1993 metais. Tai mišrus gatvinis kaimas su padrikos planinės struktūros teritorija pietvakarinėje dalyje. Kai kurios trikampės gatvių sankryžos su mediniais kryžiais, esama akmenų grindinio. Užstatymo bruožai - sodybiniam užstatymui būdingas sklypo užstatymas mediniais gyvenamosios ir ūkinės paskirties pastatais, vyrauja linijinės vienpusės rėžinės sodybos. PietvakarinėjeV kaimo dalyje tarpukario metais įsikūrusios sodybos padrikos, pastatai išdėstyti laisvai; sodyboms būdingi vieno aukšto su pastogėmis dvišlaičiais stogais namai, kurių medinės konstrukcijos - rąstų sienos, apkaltos medinėmis lentomis vertikaliai ir horizontaliai, skyduose - įstryžai, dalyje pastatų išlikusios stoginėlių pjaustinėtos prikaltės, langų mediniai apvadai su kiaurapjūviu dekoruotais polangiais ir viršlangiais.

Dargužių gatviniam kaimui, esančiam Valkininkų seniūnijoje, būdinga vientisa tūrinė erdvinė struktūra, sudaryta iš negausiai apželdinto vyraujančio sodybinio užstatymo, kai gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai išdėstyti viena linija ir orientuoti galu į gatvę. Tai XIX a. pab.-XX a. pr. sodybinis užstatymo tipas su sklype stovinčiais 1 arba 2 gyvenamaisiais vieno aukšto su pastoge mediniais namais ir mediniais ūkiniais pastatais. Yra išlikusių linijinių vienpusių rėžinių sodybų, kurių sklypuose gyvenamasis namas stovi galiniu fasadu palei gatvės liniją, vienoje eilėje su namu stovi kluonas, svirnas, tvartas; pastatams būdingi dvišlaičiai stogai, molio plytų mūro netinkuoti dūmtraukiai, prieangiai, langų mediniai apvadai su kiaurapjūviu dekoruotais polangiais ir antlangiais, langinės, būdingas sklypų ribojimas statinių tvoromis iš medinių lentelių.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite