Angle down Atgal

Kai susitinka kraštiečiai

Projekto „Sugrįžkim į gimtą kraštą“ dėka Anglininkų bendruomenė sukvietė visus kraštiečius į 15-ąjį susitikimą.

Bėgimo nugalėtojai.
Bėgimo nugalėtojai.
Apdovanojimai D. Švedienė.
Apdovanojimai D. Švedienė.
Padėka įteikta L. Babenskui.
Padėka įteikta L. Babenskui.

TRADICIJOMS IŠTIKIMI

Tapo tradicija, kad susitikimas pradedamas Šv. Mišiomis Kruonio bažnyčioje. Pasimeldę, visi norintys vyko aplankyti gimtose vietose pastatytų kryžių, vėliau visi rinkosi prie Rūčkakiemio koplytstulpio.

Čia laukėme bėgimo Dabinta – Rūčkakiemis, kuris vyko šeštąjį kartą, sportininkų. Laukimas neprailgo, nes Anglininkų kapelos ( vad. Skirmanta Listopadskienė) skambios dainos visus kvietė bendrai dainai. Trumpai pasidalinę mintimis apie savo kraštą, Danutės Švedienės pakviesti, tylos minute pagerbėme išėjusius Anapilin. Sugrįžus į bendruomenės namus, šventė tęsėsi toliau.

Prisiminę šio krašto istoriją, klausėmės svečių sveikinimų. Seimo narė Laimutė Matkevičienė džiaugėsi bendruomenės veikla, pirmininko Lino Babensko darbais bei sumanymais.
GYVENIMĄ KURIA PATYS

O tų sumanymų nemažai. Vykdomi penki projektai. Pirmasis projektas – „Nemuno dienos centro“ veikla bei teikiama pavėžėjimo paslauga, iš kurios gaunamas pelnas įgalina prisidėti ir prie kitų projektų. Projektas ,,Sugrįžkim į gimtą kraštą“ finansuojamas iš Leader programos ir Europos žemės ūkio fondo, taip pat bendruomenės lėšų. Šio projekto dėka galėjome surengti 15 – ajį kraštiečių susitikimą ir 6 – ajį bėgimą ,,Dabinta – Rūčkakiemis“. Daugiausia prie projekto veiklų prisideda trys savanoriai – Rūta Žiūkaitė, Rokas Žiūkas ir Paulius Švedas, taip pat kiti bendruomenės nariai.

Projektas ,,Kartu dabar ir visada“ finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos fondų bei Anglininkų bendruomenės lėšų, suteikia galimybę mūsų kaimo vaikams susirinkti ,,Nemuno dienos centro“ patalpose, praleisti laiką po pamokų, gilinti socialinius įgūdžius, keliauti po Lietuvą. Projektas ,,Mūsų bendruomenė – mūsų namai“ finansuojamas iš Žemės ūkio ministerijos ir Anglininkų bendruomenės lėšų. Savanorių pastangomis baigiami tvarkyti bendruomenės namai.

Čia mūsų jaunimas, negailėdamas nei laiko, nei savo jėgų, dirba jau visą mėnesį. Ačiū Rokui, Rūtai, Titui, Pauliui, Redui ir kitiems, negailintiems nei savo laiko, nei pastangų. Dar vykdome projektą ,,Pažinkim kaimynus ir Lietuvą“, kuris finansuojamas rajono savivaldybės lėšomis bei Anglininkų bendruomenės gaunamomis pajamomis.

Džiaugiamės, kad vyresniajai Anglininkų bendruomenės kartai šis projektas suteikė galimybę aplankyti Kernavę ir Anciūnų bendruomenę, dalyvauti bendruomenių sąskrydyje Karklėje, pasisvečiuoti Birštone ir jo apylinkėse... Dar esame numatę vykti į apsemtų kaimų šventę ,,Pėdos marių dugne“, kuri vyks Samylių įlankoje. Visi šie projektai, paįvairinantys mūsų kaimo gyvenimą, dienos šviesą išvydo Lino Babensko, Aušros Černiauskienės ir Jūratės Juočienės dėka. Juos įgyvendinti nuoširdžiai padeda aktyvūs bendruomenės ir kaimo žmonės: Lina Babenskienė, Lina Belevičiūtė, Ingrida Balnienė bei daugelis kitų. Visi jie gražiai paminėti šventėje.

Štai rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Nasevičius į sceną lipo nešinas didžiuliu šakočiu ir duonos kepalėliu, linkėjo vienybės ir nepristigti anglies kaitros darbuose. Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių VVG vadovė, sveikindama Anglininkų bendruomenę linkėjo nesustoti ir nepristigti jėgų rašant projektą bendruomeninio verslo plėtrai. Bene daugiausiai pagyrų sulaukė „ Angliukų“ klubo jaunimas už savo veiklą, puikų pasirodymą šventės metu, pagalbą bendruomenės namų remonto darbuose bei pasiruošimą šventei.
DIDŽIAUSIAS TURTAS - ŽMONĖS

Įteiktos nominacijos: iškiliausiam šio krašto žmogui – Romualdui Ambrozevičiui. Labiausiai prisidėjusiai prie šio krašto garsinimo – Janinai Augustinavičienei. Krašto metraštininkui – Kastyčiui Ratkevičiui. Krašto istorikui – Antanui Bandzevičiui. Tradicijų puoselėtojai – Ritai Širvelienei. Labiausiai prisidėjusiam prie krašto grąžinimo ir puoselėjimo – Rimvydui Ambroževičiui. Šeimos vertybių puoselėtojams – Marijonai ir Juozapui Žukauskams. Labiausiai prisidėjusiai prie krašto bendruomenės kūrimo – Danutei Švedienei. Geriausiai šio krašto draugei – Justinai Širvelytei. Muzikaliausiam šio krašto žmogui – Kostui Jiezniui. Darbščiausiam šio krašto žmogui– Kristinai Švedaitei-Damašei.

Vyriausiam šio krašto astovui – Adolfui Majauskui. Jaunimo bendruomenės telkėjai – Ingridai Balnienei. Nuoširdžiausiai šio krašto atstovei – Rimai Morkūnienei. Gražiausios sodybos mūsų krašte savininkams – Skirmantai ir Gintui Listopadskiams. Darbščiausiam bendruomenės nariui – Linui Babenskui. Žmonių grupei, garsinančiai mūsų kraštą – Angininkų kapelai. Iš toliausiai atvykusiam kraštiečiui – Marytė Maselskienei, kuri atvažiavo iš Klaipėdos. Šauniausiems šventės dalyviams – Skaistei Balnytei ir Ovidijui Bružui.

Neapsieita ir be dovanų. Štai Anglininkų kapelai įteikta palapinė, „Angliukų“ klubo nariai už savo darbus bei visokeriopą pagalbą bendruomeninėje veikloje apdovanoti planšetiniu kompiuteriu. Pagerbti ir bėgimo dalyviai. Pirmąją vietą iškovojo Eimantas Ambroževičius. Jam atiteko planšetinis kompiuteris, nugalėtojo taurė, krepšinio kamuolys. Visi kiti sportininkai apdovanoti kamuoliais, medaliais bei kitais prizais. Svečiams išdalinti kalendoriai bei leidinys apie Anglininkų kraštą.
KAD NORĖTŲSI SUGRĮŽTI

Šventės metu visi linksmino Kruonio KC struktūrinio padalinio Kalvių suaugusiųjų dramos kolektyvas„ Brasta“, skambios Anglininkų kapelos dainos, „Angliukų“ klubas. Vaikučiai mėgavosi šuoliais ant batuto, muilo burbulų gaudymu. Šventės dalyviai buvo vaišinami spragėsiais, gaiviaisiais gėrimais, šaltais užkandžiais. Skaniais pietumis pasirūpino „Mamos pietūs“ komanda.

Šiais metais už šventės organizavimą ir jos pravedimą dėkojame Aušrai Černiauskienei. Tai pat dėkojame projektą įgyvendinusiems savanoriams Rūtai Žiūkaitei, Rokui Žiūkui, Pauliui Švedui. Ačiū tariame šventės fotografei Živilei Grigonytei. Už bėgimo Dabinta – Rūčkakiemis organizacinę veiklą dėkui Linai Babenskienei ir Rimai Morkūnienei; Ritai Širvelienei – už gėles scenos papuošimui; „Angliukų“ klubui bei Ingridos ir Nerijaus Balnių šeimai – už pagalbą ruošiantis šventei, Linai Belevičiūtei, Linui Babenskui, Danutei Švedienei bei visiems, kurie nepagailėjo savo jėgų bei laiko tam, kad kitais metais visiems šventės dalyviams norėtųsi sugrįžti atgal į Anglininkus.

Aušra Černiauskienė

Ž. Grigonytės nuotr.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite