Angle down Atgal

Įžūlūs paveldo griovėjai Klaipėdoje turės atlyginti žalą

Praėjusių metų rugpjūtį Klaipėdoje buvo nugriautas pastatas, esantis Daržų g.14, o rugsėjo-spalio mėnesiais ir du pastatai, esantys Didžiojo Vandens g., 26, 28, dėl kurių kilo ir paveldosaugininkų, ir visuomenės pasipiktinimas.

Namas Daržų g. 14 - regioninės reikšmės valstybės saugomas kultūros paveldo objektas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15802). Namai, esantys Didžiojo Vandens g. 26 ir 28, nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą, tačiau jie patenka į saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Klaipėdos senamiesčio – teritoriją, yra saugotini kaip senamiesčio struktūros dalis, pažymėti, kaip vertingųjų savybių turintys objektai.

Vadovaujantis Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo tvarkos aprašu, KPD direktoriaus įsakymais dėl sužalotų pastatų buvo sudarytos atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo bei metodinės komisijos. KPD kreipėsi į Prokuratūrą, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyti asmenys galimai sugriovę minėtus pastatus.Paveldosaugininkai Klaipėdos senamiesčiui padarytą žalą įvertino 854 196 eurais.

Pasiūlymai atkurti pastatus ir atlyginti žalą

Komisija nustatė, kad dėl galimai savavališkai atliktų griovimo darbų buvo nugriauta nekilnojamoji kultūros vertybė (pastatas, esantis Daržų g. 14) ir taip buvo sunaikintos KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu nustatytos ir patikslintos visos vertingosios savybės: tūris, kapitalinės sienos, konstrukcijos – raudonų keraminių plytų mūro sienos, sužalota vertingoji savybė – konstrukcijos – akmenų su plytų priemaiša pamatas ir tinkuotas cokolis. Komisija taip pat paskaičiavo šiam pastatui padarytą žalos dydį – jis siekia apie 700 tūkstančius eurų. Kitiems dviems pastatams, esantiems Didžiojo Vandens gatvėje, juos nugriovus padaryta žala – apie 154 tūkstančiai eurų.

KPD Klaipėdos skyrius 2020 m. rugsėjo 21 d. išsiuntė pastatų griovėjams (dėl pastato Daržų g.14 – trims asmenims, vienam – dėl Didžiojo Vandens g. 26 ir vienam dėl Didžiojo Vandens g. 28) pasiūlymus atkurti iki griovimo buvusią pastatų būklę ir atlyginti žalą. Kartu nurodytas reikalavimas KPD Klaipėdos skyriui iki spalio 12 d. raštu pateikti statybos/tvarkybos projektinius pasiūlymus su preliminariais sprendiniais ir darbų sąmata, taip pat reikalaujama nurodyti ir konkrečius terminus, kada ketinama įgyvendinti atkūrimo darbus bei atlyginti žalą.

Sunaikintas XVIII amžiaus mūras

Kaip pasakojo KPD Klaipėdos skyriaus vyr.specialistas Laisvūnas Kavaliauskas, namas Daržų g. 14 nugriautas įžūliai, vidury šviesios dienos, aklinai apdangčius jį tentu, ant kurio buvo nupieštas tas pats namas, imituojant legalius restauravimo darbus.

„Dalis namo, stovėjusio Daržų g. 14, sienų buvo XVIII amžiaus, kitos sienos pristatytos iš silikoninių plytų, tačiau šį kultūros paveldo objektą naujai apdengus čerpių stogu jo būklė buvo dar visai nebloga, – pasakojo L. Kavaliauskas. – Šis namas turėjo kelis savininkus, jie jau buvo pasirengę tvarkybos darbų projektą, ketino restauruoti. Tačiau šiuos savininkus vienas pilietis (architektas), turintis šio namo kieme nuosavybę – mažą namuką – įkalbėjo suteikti jam visus įgaliojimus vykdyti tvarkybos darbų projektą. Kaip dabar matosi, jis ieškojo tvarkybos darbų projekte derinimo spragų. Tas pilietis turėjo iš mūsų gauti leidimą tvarkybos darbams, tačiau nesulaukęs atsakymo, namą aptvėrė tvora, apdengė tentu ir po juo namą nugriovė. Kai mes pamatėme, viduje jau darbavosi traktorius.“

Tokį vaizdą paveldosaugininkai pamatė 2019 metų rugpjūčio 22. Pastatą Daržų g.14 apdangsčius tentais, viduje jau griovė traktorius. KPD Klaipėdos skyriaus nuotr.
Tokį vaizdą paveldosaugininkai pamatė 2019 metų rugpjūčio 22. Pastatą Daržų g.14 apdangsčius tentais, viduje jau griovė traktorius. KPD Klaipėdos skyriaus nuotr.

Kaip paaiškėjo ikiteisminio tyrimo metu, viena iš namo savininkių buvo sudariusi sutartį su rangovu dėl namo griovimo. „Todėl dėl nugriauto kultūros paveldo objekto yra atsakingi trys asmenys – viena iš namo savininkių, rangovas ir architektas, organizavęs griovimo darbus. Visi trys turės atlyginti padarytą žalą. Šiam namui tenkanti žalos dalis yra žymiai didesnė nei pastatams Didžiojo Vandens gatvėje“, - pasakojo paveldosaugininkas L. Kavaliauskas.

Kaip informavo KPD teisininkė Rasa Šimkūnaitė, jei asmenys atsisakys atkurti iki griovimo buvusią būklę ir atlyginti žalą, Departamentas teiks civilinį ieškinį teismui.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite