Angle down Atgal

Įvyko 20-asis Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Nuotoliniu būdu vyko 20 Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Dalyvauti posėdyje įsiregistravo 20 Tarybos narių, tačiau dėl kilusių techninių kliūčių Tarybos narė Irutė Varzienė posėdyje nedalyvavo (dalyvavo 19 Tarybos narių). Buvo svarstyti du klausimai.

Pirmas svarstytas klausimas – dėl Savivaldybės tarybos nario  išrinkimo laikinai eiti mero pareigas. Kadangi šiuo metu nėra paskirtas mero pavaduotojas, buvo siūloma Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma išrinkti Savivaldybės tarybos narį, kuris galėtų laikinai eiti mero pareigas, jei meras dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių negalėtų eiti savo pareigų. Taip būtų užtikrintas sklandus Savivaldybės institucinės sistemos funkcionavimas.

Savivaldybės meras Tarybos nariams prieš posėdį pateikė LVŽS frakcijos pirmininko Biržų rajono savivaldybės taryboje Tomo Četvergo kandidatūrą (prieš tai gavus raštišką Tarybos nario sutikimą). Tarybos posėdžio metu Lietuvos tautininkų respublikonų frakcijos Biržų rajono savivaldybės taryboje pirmininkas Valdemaras Valkiūnas pateikė alternatyvią, LVŽS frakcijai priklausančio, Tarybos nario Andriaus Budriūno kandidatūrą. Kadangi buvo pateiktos 2 kandidatūros, posėdyje dalyvaujantys Tarybos nariai visų pirma turėjo patvirtinti vieno iš dviejų Tarybos narių, siūlomų laikinai eiti mero pareigas, kandidatūrą. Posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma (11 balsavo už, 4 susilaikė, 4 – prieš) patvirtinta Tarybos nario T. Četvergo kandidatūra. Už pateiktą sprendimo projektą – dėl Savivaldybės tarybos nario išrinkimo laikinai eiti mero pareigas ir Savivaldybės mero pasiūlytą Tarybos nario T. Četvergo kandidatūrą balsuota taip: už – 12 Tarybos narių, susilaikė – 3, prieš – 4. Sprendimo projektui pritarta, Biržų rajono savivaldybės tarybos narys T. Četvergas išrinktaslaikinai eiti  Biržų rajono savivaldybės mero pareigas, kai meras dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų  pateisinamų priežasčių laikinai, ne daugiau kaip šimtą dvidešimt kalendorinių dienų, negali eiti savo pareigų ir nėra paskirtas mero pavaduotojas.

Antruoju klausimu svarstytas Savivaldybės mero dėl galimo viešų ir privačių interesų konflikto pareikštas nusišalinimas sprendžiant Biržų turizmo informacijos centro direktoriaus darbo santykių klausimus. Biržų turizmo informacijos centre dirba Savivaldybės mero V. Jarecko dukra. Posėdyje dalyvavusių tarybos narių balsų dauguma Savivaldybės mero pareikštas nusišalinimas priimtas ir pavesta Biržų rajono savivaldybės tarybos nariui Tomui Četvergui, laikinai einančiam Biržų rajono savivaldybės mero pareigas, iki tol, kol bus paskirtas Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotojas, spręsti visus Biržų turizmo informacijos centro direktoriaus darbo santykių klausimus.

21-asis Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdis numatytas rugsėjo 28 d., pirmadienį, 13 val., Biržų pilies arsenalo salėje (J. Radvilos g. 3, Biržai).

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite