Angle down Atgal

Iš­mo­kos pa­si­skie­pi­ju­siems sen­jo­rams: daž­niau­si klau­si­mai

Nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 d. iki lapk­ri­čio 30 d. 75 m. ir vy­res­niems žmo­nėms, pa­si­skie­pi­ju­siems nuo CO­VID-19 dviem vak­ci­nos do­zė­mis ar­ba iki atei­nan­čių me­tų ko­vo 31 d. – su­stip­ri­nan­čią­ja tre­čią­ja vak­ci­nos do­ze, bus mo­ka­mos 100 Eur dy­džio vien­kar­ti­nės iš­mo­kos. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­tei­kia at­sa­ky­mus į daž­niau­siai už­duo­da­mus klau­si­mus.
 

Kodėl pasirinkta tik ši amžiaus grupė (75+)?

Šiai grupei priklausančių asmenų imunizacijos lygis yra gerokai mažesnis nei kitų aukštos rizikos grupių. Jiems yra didžiausia hospitalizacijos rizika ir dvigubai didesnė rizika mirti nuo COVID-19 nei kitoms amžiaus grupėms priklausantiems asmenims. Per pandemiją vyresnių nei 75 m. amžiaus asmenų mirštamumas nuo COVID-19 sudarė net 64 proc. visų mirčių, kai tuo metu 65–74 m. amžiaus asmenų mirtys sudarė 20 proc. visų mirčių.

Mūsų šalyje gyvena apie 272 tūkst. 75 m. ir vyresnių senjorų. Šioje amžiaus grupėje dar turime daugiau kaip 30 proc. arba 80 tūkst. asmenų, kurie nėra paskiepyti ar persirgę COVID-19.

Ar asmuo turi būti sukakęs ne mažiau kaip 75 m. skiepijimosi dieną?

Ne, skiepytis gali ir 74 m. asmenys, tačiau svarbu, kad 75 m. jiems sukaktų šių metų lapkričio 30 d., jei 2021 m. rugsėjo 1 d. buvęs nepasiskiepijęs asmuo pageidauja gauti vienkartinę išmoką, pasiskiepijus pagal pilną skiepijimo schemą, arba 2022 m. kovo 31 d., jei asmuo nori gauti vienkartinę išmoką, pasiskiepijęs sustiprinančiąja vakcinos doze.

Kaip bus mokama išmoka, jei asmuo pasiskiepys ne vieną kartą?

100 Eur išmoką asmuo galės gauti tik vieną kartą. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d. 75 m. ir vyresni žmonės, pasiskiepiję dviem dozėmis, vienkartinę išmoką gaus po visos vakcinacijos. Vienkartinę išmoką gaus taip pat ir tie šios amžiaus grupės senjorai, kurie jau yra pasiskiepiję arba pasiskiepys sustiprinančiąja trečiąja vakcinos doze iki 2022 m. kovo 31 d.

Jei senjorai yra persirgę COVID-19 ir dėl to iki lapkričio 30 d. pasiskiepyti negalės, ar jie gali gauti išmoką, jei pasiskiepys vėliau?

Vienkartinę išmoką gaus ir tie nuo rugsėjo 1 d. nepasiskiepiję senjorai, kurie iki lapkričio 30 d. nepasiskiepys, nes bus persirgę COVID-19 ir dėl to negalės būti paskiepyti iki lapkričio 30 d., tačiau pasiskiepys nuo šių metų gruodžio 1 d.
iki 2022 m. kovo 31 d.

Ar gaus išmoką tie senjorai, kurie jau anksčiau yra pasiskiepiję sustiprinančiąja trečiąja vakcinos doze?

Vienkartinę išmoką gaus ir tie 75 m. ir vyresni žmonės, kurie jau yra pasiskiepiję sustiprinančiąja trečiąja vakcinos doze.

Ar reikia teikti prašymus 100 Eur išmokai gauti?

Prašymų 100 Eur vienkartinei išmokai gauti teikti nereikės. Duomenys apie vyresnio amžiaus asmenis bus tikrinami registre. Vienkartinę išmoką senjorai gaus kartu su pensija ar kita išmoka, kurią moka „Sodra“.

Kada 100 Eur vienkartinė išmoka pasieks senjorus?

Po visos vakcinacijos kitą mėnesį kartu su pensija ar kita „Sodros“ mokama išmoka pavedimu į banko sąskaitą arba ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 30 d., pristatant į namus.

Ar dėl 100 Eur išmokos senjorai nepatirs finansinių nuostolių, ar jie gaus kompensacijas už šildymą?

Jei žmonės gauna kompensaciją už šildymą ar kitas išmokas, vienkartinė 100 Eur išmoka neturės jokios įtakos, skiriant jiems minėtas išmokas. Šie pinigai nebus įskaičiuojami į asmens ar šeimos pajamas.


Socmin.lt informacija

 

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite