Angle down Atgal

Išleista knyga „Išlikti ir nepalūžti. Švenčionių krašto šviesuoliai“

Švenčionių rajono savivaldybė įsigijo istorikės Ritos Reginos Trimonienės knygos Tautiškumas ir katalikybė – tai dvi mūsų šventenybės. Švenčionių krašto šviesuoliai Benediktas Krištaponis ir Leonas Bielinis rankraštį ir įpareigojo Nalšios muziejų išleisti knygą, pristatant ją visuomenei. Knyga svarbi mūsų rajono Adutiškio kraštui.

Joje rašoma apie iškilius Rytų Lietuvos žmones – kun. Benediktą Krištaponį (1870–1944) ir knygnešį, vargonininką Leoną Bielinį (1882–1941), kurie aktyviai prisidėjo prie lietuvybės išsaugojimo ir puoselėjimo, žmonių švietimo Rusijos imperijos, kovų dėl Nepriklausomybės laikais ir kuomet Vilniaus kraštas buvo pavaldus Lenkijos Respublikai (1920–1939). Neatsitiktinai knygoje daug dėmesio skiriama ir vietos bendruomenėms (Švenčionių, Ignalinos ir kt. raj.). Nagrinėjamas laikotarpis apima dvi skirtingas politinės, socialinės-ekonominės ir kultūros istorijos epochas. Tyrimas prasideda XIX a. II pusės – carinės Rusijos laikais, kada buvo draudžiama spauda lotyniškais rašmenimis, persekiojama Katalikų bažnyčia. Tačiau tai jau pobaudžiavinė epocha su būdingu visuomenės laisvėjimu, įvairių politinių ir ideologinių srovių formavimusi, su struktūriniais pokyčiais kaime, pramoninių miestų augimu.

1918 m. buvo atkurta Lietuvos valstybė. Rytų Lietuva su sostine Vilniumi 1920 m. atiteko Lenkijai. Lietuvių bendruomenei teko kovoti už tautinės tapatybės išsaugojimą. Antrojo Pasaulinio karo metais, mirė L. Bielinis ir kun. B. Krištaponis. Knyga skiriama visiems, kas domisi Rytų Lietuvos praeitimi, Bažnyčios, tautinių sąjūdžių istorija. Ypač knyga aktuali Švenčionių rajono ir Adutiškio miestelio gyventojams, mokytojams ir mokiniams. Iki šiol kraštotyrininkų rinkta ir kaupta medžiaga buvo papildyta archyviniais šaltiniais, fotonuotraukomis, moksline literatūra.

Nalšios muziejus teikė paraišką Lietuvos kultūros tarybai ir gavus finansavimą turėjo pakeisti rankraščio pavadinimą. Suderinus su autore, knygos pavadinimas tapo „Išlikti ir nepalūžti. Švenčionių krašto šviesuoliai“ ir santrauka jos pageidavimu įdėta lenkų kalboje. Leidinys papildytas M. Semaškos fotonuotraukomis.

Kviečiame į knygos „Išlikti ir nepalūžti. Švenčionių krašto šviesuoliai“ pristatymą, kuris vyks 2021 m. rugsėjo 12 d., 12.00 val. Adutiškio Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite