Angle down Atgal

Iškilmingame renginyje arkivyskupui emeritui S. Tamkevičiui bus suteiktas kardinolo titulas

Šeštadienio vakarą Romoje, Šv. Petro bazilikoje, popiežius Pranciškus į kardinolų kolegiją įves trylika naujų kardinolų. Tarp jų – ir Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių SJ. Per visą istoriją jis bus tik ketvirtasis lietuvių kilmės kardinolas.

„Melskimės už naujuosius kardinolus, kad patvirtindami savo priklausymą Kristui padėtų man vykdyti Romos vyskupo tarnystę dėl visos ištikimos Dievo tautos gerovės“, – rugsėjo 1–ąją apie naujų kardinolų skyrimą pranešęs popiežius Pranciškus sakė Šv. Petro aikštėje po Vidudienio maldos.

Kovotojas už tikėjimą ir Lietuvos laisvę, ilgametis pogrindinės „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ redaktorius, kalėjęs KGB kalėjime Vilniuje, sovietiniuose Permės ir Mordovijos lageriuose, ištremtas į Sibirą – šie arkivyskupo emerito S. Tamkevičiaus biografijos faktai buvo reikšmingi popiežiui Pranciškui apsisprendžiant suteikti jam aukščiausią dvasininko titulą, tik vienu rangu žemesnį už paties popiežiaus.

„Popiežius parašė gražų laišką ir tame laiške akcentavo vieną mintį, kad kardinolystė nėra kažkoks garbės laipsnis, kad tai yra dar didesnė atsakomybė už Bažnyčią, dar ištikimesnė tarnystė. Tai aš manau, kad popiežius tik to ir tikisi iš manęs, kad, jei Viešpats dar leis gyventi, atsakingai būsiu tas, kuo esu“, – Eltai sakė arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius.

Pasak jo, svarbiausia sritis, kurioje reikia tobulėti ne tik kardinolui, bet ir kiekvienam tikinčiajam ar tiesiog geros valios žmogui, – tai artimo meilė.

„Mes, vyskupai, kasdien darome sąžinės sąskaitą, keliame klausimą: ko nepadariau, kur apsileidau? Yra daug sričių, kur mes niekada negalime pasakyti, kad viską padarėme. Pavyzdžiui, tokia sritis yra artimo meilė. Ar gali žmogus kada pasakyti, kad aš iš tikrųjų visus myliu ir viską padarau, ką galiu. Manau, kad visada yra galimybė padaryti kažką geriau, daugiau. Popiežius ir šitoje vietoje akcentavo, kad kardinolo tarnystėje mūsų dienomis ypatingai svarbi atjauta ir gailestingumas, nes pasaulyje dabar yra labai daug piktumo, neapykantos, susipriešinimo. Užuot padėję, žmonės vieni kitiems pagalius kaišioja į ratus. Tai krikščionio, tuo pačiu ir vyskupo, kardinolo pareiga praktikuoti atjautą ir gailestingumą, skleisti tai visuomenėje“, – pabrėžė arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius.

Šeštadienį Vatikane vyks konsistorija (kardinolų susirinkimas, kuriam vadovauja popiežius. – ELTA) ir jos metu naujai paskirtiems kardinolams popiežius duos kardinolo biretą (standi keturkampė kepuraitė. – ELTA) ir kardinolo žiedą.

Sekmadienį, spalio 6 d., nauji kardinolai kartu su popiežiumi Pranciškumi aukos šv. Mišias, kuriomis atidarys Amazonijos regiono Vyskupų Sinodą.

Abu (šeštadienio ir sekmadienio) renginius transliuos LRT televizija.

ELTA

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite