Angle down Atgal

Iš­kiš­ta pro au­to­mo­bi­lio langą ran­ka – ne tik kvai­lu­mas

Va­žiuo­da­mi per karš­čius vie­ni vai­ruo­to­jai ak­li­nai už­si­da­ro au­to­mo­bi­lių lan­gus ir mėgau­ja­si oro kon­di­cio­nie­riaus tei­kia­ma vėsa, ki­ti prie­šin­gai – nemėgs­ta ir ne­si­nau­do­ja šiais at­vėsi­nan­čiais įren­gi­niais. Pas­ta­rie­ji įkai­tu­sia­me au­to­mo­bi­ly­je daž­niau ati­da­ro lan­gus ir vieną ranką iš­ki­ša per langą, tikė­da­mie­si, kad karštį su­ma­žins ir at­gai­vins vėjas. Šis, iš pa­žiū­ros ne­kal­tas, įpro­tis ga­li baig­tis ne­lai­min­gais at­si­ti­ki­mais.

„Karštomis vasaros dienomis toks vaizdas gatvėse ir keliuose itin dažnas. Iškištas pro langą rankas, pėdas ar šunų galvas tenka pamatyti ir greitkeliuose, ir miesto gatvėse, ir stovint spūstyje. Daugeliui tai atrodo smulkmena, bet pasitaiko tikrai ne vienas atvejis, kai tai baigiasi traumomis ir sužalojimais. Yra buvę panašių atvejų ir mūsų bendrovėje, pavyzdžiui, vienam vairuotojui iškištą per langą ranką stipriai sužalojo pravažiuojantis sunkvežimis“, – sako draudimo bendrovės Ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

Iškišus per langą ranką vairuotojui automobilį tenka valdyti viena ranka. Toks vairavimas nėra saugus, nes automobiliui netikėtai patekus į ekstremalią padėtį, kai tektų skubiai sukti vairą, pavyzdžiui, staiga išbėgus gyvūnui ar atsiradus kliūčiai, tai padaryti laiku yra žymiai sudėtingiau.

Automobilį sunkiau suvaldyti jį laikant viena ranka ir tada, jei ant kelio pasitaiko didesni nelygumai ar duobės, kuriuos pastebime paskutinę akimirką. Į juos pakliuvus ratui automobilis gali pakeisti važiavimo kryptį ir tapti nevaldomas.

„Viso pasaulio vairavimo mokyklos būsimuosius vairuotojus ne veltui moko automobilį vairuoti abiem rankomis, net nustatant, kokiose vairo rato padėtyse jos turėtų būti laikomos“, – teigia draudimo bendrovės atstovas.

Per langą rankas vairuotojai dažnai iškiša stovėdami spūstyse. To daryti A. Žiukelis taip pat nepataria, nes jas užkliudyti ir sužaloti gali pro šalį pravažiuojantis motoroleris ar dviratis.

Kai kurios automobilius gaminančios kompanijos perspėjimus važiuojant per langą nekišti galvos, rankų ar kojų įrašo net į automobilio eksploatacijos vadovą. Viena priežastis – žmonių saugumas, kita – jei automobilyje yra šoninės oro pagalvės, nes smūgio metu joms išsiskleidus asmuo, kurio ranka tuo metu buvo iškišta per langą, bus sužalotas žymiai stipriau.

Yra valstybių, kuriose už pro langą iškištas rankas ar vairuojant padėjus alkūnę ant atidaryto lango vairuotojams net skiriamos baudos. „Pavyzdžiui, visoje Australijoje galioja toks draudimas, o baudos skirtingose valstijose svyruoja nuo 50 iki kelių šimtų Australijos dolerių“, – sako A. Žiukelis.

Pasitaiko ir tokių atvejų, kai keleiviai važiuoja su per langą iškištomis kojomis, automobilio salone neišsitenka vaikai ir šunys.

„Deja, tokių vaizdų pilnas ne tik internetas, bet ir keliai. Baisiausia, kai matau pro važiuojančio automobilio langą galvas iškišusius vaikus. Pirmiausia, tai yra itin didelė grėsmė, kad, įvykus nelaimingam atsitikimui, vaikas stipriai susižalos. Antra, stiprus vėjas gali į akis įpūsti smėlio ar vabzdžių ir sužaloti akis. Ir trečia, tai reiškia, kad vaikas vežamas neprisegtas saugos diržais, o tai yra grubus kelių eismo taisyklių pažeidimas. Tokiais atvejais atrodo, kad vairuotojai tiesiog nesivadovauja sveiku protu ir labai rizikuoja“, – sako A. Žiukelis.

Pasak eksperto, vaikams lįsti pro langus negalima net ir lėčiau važiuojant siaurais vietinės reikšmės keliukais ar gatvelėmis. Tokiuose siauruose keliuose dviem automobiliams paprastai sudėtinga prasilenkti, jie tuo momentu būna labai arti vienas kito ir važiavimas su per langą iškišta galva gali baigtis liūdnai. Pavojų kelia ir kelkraštyje stovintys kelio ženklai ar augantys medžiai.

Iškištos šunų galvos pro važiuojančio automobilio langą – taip pat dažnas reiškinys, tačiau šunims toks „žaidimas“ yra toks pats pavojingas kaip ir žmonėms. Staigiai stabdant automobilį šuo gali susižaloti ar net iškirsti pro langą, jei šis atidarytas iki galo.

Parengta pagal pranešimą spaudai

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite